Meddelelse 2021

Vi publiserer ikke længere nyhedsbreve på hjemmesiden.

De herunder publiserede nyhedsbrev er fra 2017 og tidligere. Nyhedsbreve kun tilgængelig via foreningens Facebook Gruppe Finnebørn i Danmark – Suomalaislapset Tanskassa-Yhdistys eller hvis man er medlem af foreningen og her får det tilsendt direkte pr. mail.

Nyhedsbrev juli 2017

Nyhedsbrev juli 2017

Det er med stor glæde, jeg i dette nyhedsbrev fortæller om det veloverståede årsmøde på Fyn , som vi holdt i maj måned. Dette nyhedsbrev er spækket med alt det vigtige fra generalforsamlingen og taler og lykønskninger fra jubilæumsfrokosten. Der er også blevet plads til nogle små indlæg fra medlemmerne. Terttu efterlyser nogle billeder. Har nogen set disse billeder, så hjælp gerne Terttu—se mere på side 26.

Vi var nogle og tyve, der mødtes fredag aften til middag i et lille lokale i restauranten på Fjeldsted Skov Kro. Der var god stemning og vi hyggede os gevaldigt. Kroen serverede en buffet med dessert og hver især købte drikkevarer til. Det var så fint at sidde i dette afsides lokale, hvor vi kunne få ro til at snakke sammen, uden at blive forstyrret af kroens mange andre gæster.

Lørdag

Lørdag morgen var der en fin morgenbuffet, som vi spiste sammen mellem kl. 8 og 10. Medlemmer, der ikke havde overnattet, ankom lige så stille i dette tidsrum. Vi hejste det finske og det danske flag i kroens flagstænger og sang som sædvanlig nogle vers af begge national sange.

Kl 10.30 holdt ekstern lektor på Københavns Universitet Jan Ahtola Nielsen et fyldigt foredrag om Finlands historie med overblik over især de seneste 100 år. De tilstedeværende fik et godt overblik over Finlands nyere historie og der var mange detaljer og sammenhænge, som jeg ikke havde været opmærksom på tidligere.

Jens Christian Andersen, Dronningen og Præsidenten

Under frokosten holdt Jens Christian Andersen en tale i sin egenskab af ministerråd ved Danmarks Ambassade i Finland. Du kan læse talen her i brevet. Foreningen skylder Jens Christian en kæmpe tak for hans engagement i vores forening og vores historie. I Finland samler han danske finnebørn til møder på ambassaden og holder kontakten. Han formidler også kontakt mellem finnebørn i Danmark og Finland. En særlig stor tak skal han have for at sørge for, at Finlands Præsident og H. M. Dronning Margrethe II af Danmark sendte deres lykønskninger til foreningen i anledning af vores 25-års jubilæum. Jeg er dybt rørt over den gestus og jeg oplevede, at det også gjaldt mange af de fremmødte. Foreningen kvitterede med en t-shirt med foreningens logo, som Jens Christian kan bære ved officielle lejligheder.

Så vidt jeg er bekendt med har vi ikke tidligere modtaget den form for opmærksomhed. Finlands ambassade var repræsenteret ved ministerråd Kirsti Pohjankukka, som blandt andet læste hilsenen fra Finlands Præsident Sauli Niinistö op på finsk og dansk. Hun benyttede samtidig lejligheden til at invitere alle medlemmer af foreningen til veteranernes dag på Finlands Ambassade i København den 29. maj.

Jens Christian Andersen inspirerede også H. M. Dronning Margrethe II af Danmark til at nævne finnebørnene i sin tale, da hun besøgte Finland her i sommer. Hun sagde blandt andet:

”Vi har støttet hinanden også i svære tider. Tænk bare på alle de nordiske frivillige, som deltog i kampen for Finlands selvstændighed eller i de senere krige, og på da de nordiske lande tog imod de finske krigsbørn.

De Nordiske lande har ikke blot en fælles historie, men også en stærk samhørighed i nutiden. ”

Du kan læse hele talen her

Se også omtalen i Billedbladet

Se også omtalen på Finland 100

Penge til videodokumentation

Også Generalkonsul for Finland i Danmark, Fritz Schur, deltog i den festlige frokost og benyttede lejligheden til at skænke 25.000 kroner til foreningens arbejde med at dokumentere medlemmernes personlige historier på video. Vi vil tage rundt og interviewe jer og optage interviewet på video. Hvis du allerede nu ved, at du har lyst til at fortælle, så kontakt mig på

mail: trinedaimi@kalliomaki.dk eller telefon: 23 98 04 00.

Vi vil løbende holde jer orienteret om, hvordan det skrider frem.

Generalforsamling

Der var god stemning ved årets generalforsamling. Den var nøje planlagt og forslag til vedtægtsændringer samt andre forslag var sendt ud på forhånd.

Dejlige beretninger

Kai Palomäki om foreningens start

Efter generalforsamlingen fortalte Kai om, hvordan foreningen blev stiftet og de første år. Han viste skønne billeder med mange varme gensyn. Blandt andet billedet herunder af Kai og Olavi Oksa, foreningens stiftere i færd med at nyde et stykke wienerbrød til kaffen. Foreningen sendte en tak til Olavi Oksa i form af Præsidentens og Dronningens hilsener, indrammet.

Jarmo Lehtonen

Jarmo foldede sig ud med en meget vittig beretning om sit liv i Danmark og foreningens betydning i hans liv.

Festaften

Der blev lige tid til et par timers hvile, inden kroen bød på fantastisk lækker 3-retters middag. Kroen skabte lidt forvirring omkring hvem, der skulle betale for vinen, så det endte med, at vi fik hvidvinen gratis. Det blev der ikke klaget over.

Under middagen underholdt en finsk duo, Anna Sairanen fra Sønderborg på violin, bratsch og kantele og Heikki Takkula spillede cello og sang. De var så festlige og forstod at dosere underholdningen, så den blev spredt ud over aftenen. Programmet bestod hovedsalig af finsk musik med mange kendte viser og musikstykker. Højdepunktet var da 6 medlemmer fik lov at spille kantele.

Dagen sluttede som altid med at vi sang Skuld gammel venskaw …. Vi holdt hinanden i hænderne hele vejen rundt langs kanten af lokalet.

Tak til alle, der mødte op og en særlig tak til Carl Aage Jensen, Finlands konsul i Svendborg, hvis flotte donation på 10.000 kroner betalte for foredrag, underholdning og særligt indbudte gæster.

Nyhedsbrev april 2017

INVITATION

ÅRSMØDE I FORENINGEN FINNEBØRN I DANMARK

25 ÅRS JUBILÆUM, d. MAJ 2017

MØDET STARTER LØRDAG KL. 10.

FJELDSTED SKOV KRO,  STORE LANDEVEJ 92, 5592 EJBY

DU INVITERES HERMED TIL ÅRSMØDE PÅ FYN DEN 5. MAJ TIL 7. MAJ 2017.

På mødet markerer vi Finland 100 år og Foreningen Finnebørn i Danmark 25 år.

Det er frivilligt at komme om fredagen, hvor vi spiser en god middag og har hyggeligt samvær. Om lørdagen starter vi tidligt og har et tæt program hele dagen – kom senest kl. 10. Søndag spiser vi sen morgenmad, inden vi drager hjem.

ÅRSMØDE PROGRAM:

Fredag den 5. maj 2017

Eftermiddag:                               Ankomst og indkvartering.

Kl. 19.00                                        Middag og hygge

Kl. 21.00                                        Aftenkaffe

Lørdag den 6. maj

Kl. 8-10              Morgenmad til fredagsgæsterne. Øvrige gæster ankommer.

Kl. 10                    Flaghejsning

Kl.10.30             Foredrag om Finlands historie ved Ekstern lektor Jan Ahtola Nielsen Formiddagskaffe/ frugt og kage

Kl. 12                    Frokost

Besøg af Ministerråd Jens Christian Andersen fra Danmarks Ambassade i Finland, som vil fortælle om danske finnebørn i Finland.

Kl. 13.30            Generalforsamling

Kl. 15.00            Pause med kaffe og te med kage

Kl. 16.00            Kai fortæller om, hvordan foreningen startede

Jarmo fortæller sin personlige historie om opvækst i Danmark og medlemskab af Foreningen Finnebørn i Danmark

Kl. 19                    3-retters festmiddag

Underholdning finsk duo violin og cello. De spiller finsk musik og vi skal lære at spille kantele.

Kl. 22.30           Fællessang: ”Skuld gammel venskaw rejn forgo”

Søndag den 7. maj,  Formiddag       Brunch

PRIS:

Fredag-søndag

Overnatning i dobbeltværelse 1675,- pr. person

Overnatning i enkeltværelse 2044,- pr. person

Lørdag-søndag

Overnatning i dobbeltværelse 1045,- pr. person

Overnatning i enkeltværelse 1174,- pr. person

Kun lørdag

Lørdag kl. 10-22.30 fra formiddagskaffe til vi siger godnat: 700,- per person.

Tilmelding:

Du tilmelder dig årsmødet ved at indbetale beløbet til foreningens konto i Nykredit bank: Registreringsnummer 8117, kontonummer 0004423121. Skriv i kommentarfeltet antallet af personer, antallet af nætter og om det er enkelt eller dobbeltværelse. For eksempel: 2/2/dobbelt=2 personer, 2 nætter i et dobbeltværelse. Pris 3350,-.

Send derefter en mail til Trine@trinedaimi.dk eller ring på 23 98 04 00 og skriv/fortæl hvem der kommer og hvilke dage.

VI VIL GERNE HAVE ALLE MED SÅ TILMELD DIG HURTIGST MULIGT

TILMELDINGEN ER BINDENDE. HVIS DU IKKE KOMMER, SKAL DU ALLIGEVEL BETALE.

KROEN RESERVERER ET VÆRELSE/MAD TIL DIG OG DEN UDGIFT SKAL BETALES UANSET.

Nyhedsbrev februar 2017

Februar Nyhedsbrev 2017 Foreningen finnebørn i Danmark

Kære Medlem

Så er vi inde i februar og det er en måned, som rummer to kulturelle festdage i Finland; nemlig Runebergdagen og Kalevaladagen. Læs om dagene på side 6-11 i nyhedsbrevet og ikke mindst om Runebergtærten, den skønne, lille kage, som man spiser i Finland på Runebergdagen den 5. februar. Vi bringer opskriften på side 6.

Der sker rigtig mange ting i Danmark i forbindelse med, at Finland fejrer 100 år.

Kalenderen her i nyhedsbrevet er opdateret med begivenheder i nærmeste fremtid.

Østmøde 25. marts

Som vi skrev i det foregående nyhedsbrev, er der Østmøde i Hedehusene den 25. marts – denne gang er det Katja Wass med familie, der har taget over efter Esteri og der er udsigt til en skøn dag med god mad og foredrag ved Tapio Juhl. Hvis du ikke har meldt dig, kan du nå det frem til den 11. marts. Du er meget velkommen.

Årsmøde 5.-7. maj med generalforsamling

Med dette brev indkalder vi til årsmøde den 5.-7. maj og generalforsamling 2017 den 6. maj kl. 13.30. Begge dele bliver afholdt på Fjeldsted Skov Kro på Fyn. Se invitationerne på side 13 og 17.

Nyhedsbreve fra foreningen

Bestyrelsen har besluttet at skære ned på antallet af nyhedsbreve, så vi sender seks breve om året. På den måde sparer vi dels porto og dels frisætter vi ressourcer til at arbejde på en modernisering af foreningens hjemmeside, som trænger til en ordentlig overhaling.

Vi har samtidig bestemt, at kun 1. generation har valget med at få nyheder per post. 2. og 3. generation skal sende en mail til Trine Daimi, e-mail: trine@trinedaimi.dk, så de kan blive skrevet på mailinglisten. Det er der heldigvis allerede mange, der har gjort.

Det er dejligt, at flere og flere også fra 1. generation vælger at modtage nyhedsbrevene elektronisk. Lige nu sender vi e-mails til 29 medlemmer og listen vokser hele tiden. Har du fået nyhedsbrevet her med posten, vil du lægge mærke til, at det er trykt i sort/hvid. Det gør vi, fordi det er voldsomt meget billigere. Vi du gerne gå over til farver, så kan du vælge at modtage nyhederne elektronisk.

Sådan bliver du tilmeldt nyheder per e-mail: Send en mail til Trine Daimi Kalliomäki på adressen: trine@trinedaimi.dk. Skriv dit navn og adresse i mailen, så jeg kan tilføje dig til mailinglisten.

»1. generation-medlemmer, der ønsker fortsat at modtage nyhedsbrevet i en kuvert sendt med posten, skal ikke foretage sig noget. Vi sender brevet som sædvanlig.«

Venlig hilsen

Trine Daimi Kalliomäki

Nyhedsbrev januar 2017

Januar Nyhedsbrev 2017 Foreningen Finnebørn i Danmark

Kære Medlemmer

Først og fremmest vil jeg give dig min uforbeholdne undskyldning for, at der ikke kom noget medlemsbrev umiddelbart inden jul. Det havde jeg lovet, men det kunne ikke lade sig gøre, og det er jeg ked af. Af den grund fik jeg heller ikke ønsket dig god jul og godt nytår. Det er lidt sent at gøre det nu, men jeg håber alligevel, at du har haft en god jul og et godt nytår.

Det bliver et spændende år i år med både foreningens 25 års fødselsdag og Finlands 100 års dag. Der er mange arrangementer og begivenheder i den anledning. Jeg har indsat en kalender i nyhedsbrevet, så du kan følge med. Jeg opdaterer med nye arrangementer i hvert nyhedsbrev. Nyhedsbrevet har igen skiftet udseende, men fremover vil det se nogenlunde sådan her ud, så du kan genkende det fra gang til gang.
Jeg skriver ikke så meget mere her i indledningen, for jeg har valgt at du denne gang får et kapitel fra den nye udgave af Turen går til Helsinki og Finland, som udkom den 13. januar (og som jeg har skrevet). Du får kapitlet om Finlands historie, som er en kort gennemgang af de vigtigste begivenheder, som gennem historien har formet Finland til den nation, landet er i dag.
Jeg har fået historier fra vores venner i både Finland og Sverige – se fotos fra Finnebørnenes møde med Danmarks ambassadør i Finland og læs Irjas historie. Begivenheder, der er en del af fejringen af Finlands 100 år, får mærkatet Suomi Finland 100.

Østmøde i Hedehusene Vi indkalder med dette brev til Østmøde i Hedehusene, som denne gang er arrangeret af Katja Wass. Kontingent Husk også! at det nu er tid til at betale kontingent. Vi har fået ny konto og du kan finde kontonummeret nede i nyhedsbrevet. Kommende breve I slutningen af hvert nyhedsbrev skriver jeg, hvornår nyhedsbrevet udkommer næste gang. Jeg sender 6-8 om året. BEMÆRK! Jeg sender brevet per mail og post på udgivelsesdagen. Får du brevet per post med Postnord, vil der derfor gå en uges tid, inden du modtager det.

God læselyst

Trine Daimi Kalliomäki

Stor tak til Carl Aage Jensen

På foreningens vegne vil jeg gerne sende en stor tak til Carl Aage Jensen, der har givet foreningen en gave på 10.000 kroner i forbindelse med vores årsmøde.

Hvad ønsker du os i jubilæumsgave?

Det er jo vores jubilæum 25 år, så har du et ønske om, hvad foreningen skal bruge pengene til, så skriv til forkvinde Trine Daimi på mail trine@trinedaimi.dk eller post Trine Daimi Kalliomäki Brobergsgade 16, 4 th, 1427 København K.

Ønskerne kunne være nye emblemer, underholdning, en ghettoblaster til at spille akkompagnement til sangene eller en ny fane eller andet, som du synes ville være godt at have. Bestyrelsen vil så tage stilling til de indkomne forslag.

Det er nu tid til at betale kontingent for 2017. Kontingentet er 200,- kroner og de indbetales på vores nye konto senest 1.3. 2017.

BEMÆRK! Vi har fået nyt kontonummer.

Kontonummeret til vores nye konto i Nykredit bank er:

Registreringsnummer 8117 Kontonummer 0004423121

Betal enten via netbank eller få din bank til at overføre pengene, når du besøger banken næste gang.

Nyhedsbrev november 2016

Nyhedsbrev November 2016

Nyt nyhedsbrev

Kære medlemmer af Foreningen for Finnebørn i Danmark. Dette er det første nyhedsbrev, I får fra mig og bestyrelsen, siden vi blev valgt ved generalforsamlingen i maj. Jeg beklager den lange ventetid, som skyldes at jeg i mellemtiden er flyttet og har skiftet arbejde. Derfor hedder nyhedsbrevet november, selvom det kommer i december. Der vil komme endnu et nyhedsbrev inden jul.
Nyhedsbrevet ser lidt anderledes ud, end I er vant til, og hen ad vejen vil det ændre sig endnu mere. Men forandringerne vil ske løbende og i små ryk.

Allerede nu er der mange medlemmer, der har ønsket at modtage nyhedsbrevet elektronisk. Så det bliver hermed første gang, at en del får brevet tilsendt per mail i stedet for per brev.

Nyheder per e-mail

Ønsker du at modtage nyheder fra foreningen per E-mail?
Send en mail til Trine Daimi Kalliomäki på adressen: trine@trinedaimi.dk.
Skriv dit navn og adresse i mailen, så jeg kan tilføje dig til mailinglisten.

»Medlemmer, der ønsker fortsat at modtage nyhedsbrevet i en kuvert sendt med posten, skal ikke foretage sig noget. Vi sender brevet som sædvanlig.

Bestyrelsen

Generalforsamlingen i maj valgte en ny bestyrelse. Ny forkvinde for foreningen er Trine Daimi Kalliomäki.

Bestyrelsen konstituerede sig i forbindelse med mødet på Fyn den 8.10. således:

Næstformand René Väyrynen,

Kasserer Katja Wass,

Webmaster Jarmo Lehtonen,

Medlemsmødearrangør Niels-Ivar Eriksen.

Suppleanter til bestyrelsen er Liselotte Kalliomäki og Vivi May Kalliomäki.

Bogføring Kim Wass.
Revisor Airi Jensen.
Revisorsuppleant Esteri Ojala.

Nyt fra Trine Daimi

Det er med stor glæde og stolthed at jeg påtager mig hvervet som ny forkvinde for Foreningen af Finnbørn i Danmark.

Og det er med tilsvarende stor stolthed, at jeg her i brevet præsenterer den ny bestyrelse. Vi er en flok entusiaster, der alle brænder for sagen med hvert vores udgangspunkt, og jeg er overbevist om, at vi nok skal tage vare på foreningen, så den kan være et samlingssted for finnebørn i Danmark og efterkommere langt ud i fremtiden.

Som jeg sagde umiddelbart efter, jeg havde modtaget valget som forkvinde for foreningen, så er finnbørn i Danmark en sag, som jeg brænder for. Jeg føler en særlig tilknytning til Finland og slægtens rødder der.

Da jeg var 18 og netop havde afsluttet gymnasiet, valgte jeg at rejse til Finland et års tid. Jeg boede hos min faster i Helsinki, levede af at vaske trapper og gik til finsk på aftenskole. Det var en hård tid, for Finland var ikke landet fyldt med mælk og honning, som min far havde fortalt mig om.

Det var en barsk vinter med 30 graders kulde, sprogvanskeligheder og hårdt arbejde. Men det var også en tid, hvor jeg lærte sproget, kom til at kende traditionerne og min slægt. Jeg fik også nogle rigtig gode venner, som jeg stadig har.

Siden da er jeg rejst til Finland næsten hvert år og nogle år med længere ophold af 1-2 måneders varighed. Jeg har cyklet fra Lapland til Helsinki, været på sprogskole i Oulu og har tilbragt mange sommerferier i Helsinki.

Det tog rigtig fart, da jeg blev forfatter til Turen går til Helsinki og Finland. For i den forbindelse valgte jeg at begynde at læse finsk på universitetet. Jeg havde snuset til finskstudiet i midten af 1980’erne, men kunne ikke rigtig forlige mig med det på det tidspunkt. Men nu, hvor jeg skulle skrive rejsebogen om Finland, syntes jeg, at jeg skulle blive bedre til finsk og sætte mig ind i landets historie, sprog, litteratur og kultur.

Jeg har været utroligt glad for det studie, som jeg jo har taget efter, jeg blev kandidat i dansk og kvindestudier – så det er en ekstra bonus, at jeg sidste år blev bachelor i finsk. Desværre kan jeg ikke tage en kandidatgrad, da studiet nu er indstillet til lukning og derfor ikke optager nye studerende.

I forbindelse med at jeg har skrevet Turen går til Helsinki og Finland har jeg rejst omkring 20.000 kilometer i Finland. Jeg har været i alle større byer og i utallige små flækker. Så hvis du nævner et sted i Finland, er der stor sandsynlighed for, at jeg har været der. Bogen kommer i 14. udgave den 17. januar og er altså min tredje udgave.

Jeg har især været glad for at rejse i Lapland, hvor lyset er så betagende – jeg har mange gange kigget på uret kl. 3 om morgenen og er blevet overrasket over, at det ikke længere var dag – for lyset var det samme.

I Østfinland er jeg især betaget af Ilomantsi – den østligste by i Finland, som er stærkt influeret af den ortodokse kirke og traditionen med at synge vers, som er afspejlet i nationaleposet Kalevala. Det østlige Finland har noget mosekone/troldeagtigt over sig.

I Vestfinland vender jeg altid tilbage til Ulvegrotten ved Kristinestad, som vidner om menneskeliv her for 130.000 år siden. Vestfinland er samtidig der, hvor slægten kommer fra i Siikainen.

Tampere midt i Finland er nok min yndlingsby i Finland. Meget smukt placeret mellem store søer og med den karakteristiske fos, der løber tværs gennem byen og engang leverede uanede kræfter til byens industri. I dag har byen måske verdens højeste antal museer per indbygger. Her er museer for køleskabe, cykler og spioner, Lenin og meget mere.

Jeg blev glad for at mærke på seneste årsmøde, at mange har det som jeg: Vi er forbundet med Finland og føler en tilknytning, uanset om vi er vokset op der eller her, har været der som voksne, taler sproget eller har familie der i dag.

Jeg har brugt det meste af mit voksne liv på at komme overens med mit ophav og undersøge, dyrke og reflektere over min finske baggrund. Jeg har følt en tilknytning til landet fra jeg besøgte det første gang i 1972 og har siden udbygget og konsolideret den tilknytning. Jeg er som Katja også nævner her i brevet både finsk og dansk. Det kan ikke ses, men det kan mærkes.

I dag har jeg et dejligt forhold til Finland. Jeg kender det, har rejst så meget og oplevet så meget, har min familie der og vil altid have det med mig. I mit private liv, og i mit professionelle liv, hvor jeg skriver om Finland og af og til oversætter fra finsk til dansk.

Som forkvinde for Finnebørn i Danmark vil jeg arbejde for at;

  • Jeres og vores historie aldrig bliver glemt og gemt
  • Vi kommer endnu tættere på hinanden og får de næste generationer med i fællesskabet
  • Skrive en bog om Finnebørn i Danmark
  • Gøre møderne til minderige oplevelser
  • Vi deler vores historie med hinanden og bruger møderne til at medlemmer kan fortælle om sig selv, så vi lærer hinanden at kende og får genopfrisket historier, som nogen måske har hørt før i gamle dage, men som ikke er presente.
  • Modernisere hjemmesiden så den bliver mere tidssvarende og er nem at finde oplysninger på.

Som brevet her afspejler, har jeg allerede arbejdet på at række ud til finner, finskinteresserede og andre, der kan bidrage med nyheder til vores nyhedsbrev. Det er mit ønske, at nyhedsbrevet fremover handler om både fortiden, nutiden og fremtiden og afspejler foreningens liv.

Ved mødet på Fyn tog jeg portrætter af medlemmerne. Det var rigtig dejligt på den måde at komme til at tale med alle, der var mødt op. Desværre har jeg siden fået stjålet min taske med mit kamera og mistede på den måde de skønne billeder. Det er jeg rigtig ked af og ærgerlig over. Jeg håber, at I vil stille op igen, så jeg kan fortælle jeres historie.

Og lad mig allerede her understrege, at bidrag fra medlemmer vil være meget velkomne. Det er ikke sådan, at du skal sætte dig og skrive artikler, hvis det ikke ligger lige for, men send mig gerne en mail eller et brev med tips, ideer eller en opfordring til at blive ringet op, så vil jeg gerne se på, om dit forslag kan komme med i nyhedsbrevet.

Bestyrelsen og jeg ønsker, at årsmødet 2017 bliver noget ganske særligt. Vi har derfor planer om at:

  • Søge midler, så vi kan byde på noget ekstraordinært, uden at det bliver dyrere for medlemmerne/deltagerne.remmødet bliver ekstraordinært stort ved at alle finnebørn opfordres til at tilskynde deres slægtninge til at komme med; børn, børnebørn, oldebørn, søskende, plejefamilier og andre, der har eller kunne have en tilknytning til foreningen – også selvom de ikke kunne ønske sig at blive medlem.
  • Sørge for god underholdning, der kan være sjov, festlig, oplysende, let eller alvorlig; her tænker jeg på historiske indslag om finnebørn, Finland gennem 100 år, musikalske indslag, kunst og fotoudstilling. Har du ideer eller ønsker, så send dem gerne til mig på mail: trine@trinedaimi.dk eller per brev til Trine Daimi Kalliomäki, Brobergsgade 16, 1427 København K.
  • Opfordre finnebørn, der ikke er medlem til at komme denne ene dag.
  • Invitere særlige gæster, der kan have interesse i at fejre dagen sammen med os.

De varmeste hilsener

Trine Daimi Kalliomäki

Kommende arrangementer

Østmødet

Nu er der dato på Østmødet. Det bliver 25. marts-2017 i Hedehusene. 

Landsmødet 2017 holdes 5.-7. maj
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 5.-7. maj 2017. Vi holder landsmødet på Fyn og det bliver denne gang helt særligt. For vi har besluttet, at fejre både vores 25 års jubilæum og Finlands 100 års fødselsdag. Vi opfordrer derfor alle finnebørn til at tage deres slægtninge med til medlemsmødet, uanset om de er medlem af foreningen eller ej. Det vil fortsat kun være medlemmer, der har stemmeret på generalforsamlingen.

Fjelsted Skov Kro, Ejby på Fyn.

Praktisk om mødet Fjelsted Skov Kro:

Mødet i 2017 holder vi på Fjelsted Skov Kro, ikke ret langt fra Rørup, hvor vi netop har holdt et Vestmøde. Datoen vil være 5.-7. maj med frivillig ankomst fredag eller lørdag. Vi bringer priserne her, så I kan forberede jer. Selve bestillingen skal vi foretage i marts måned, så det vender jeg tilbage til. Priserne herunder er vejledende. Den endelige pris oplyser vi ved tilmelding.

Fredag serveres der fredagsbuffet og dessert. Lørdag vil der være: morgenmad/kaffe, formiddagskaffe/ frugt og kage, frokostbuffet, eftermiddagskaffe og kage, 3 retters menu serveret i eget lokale om aftenen. Søndag morgenmad Pris fredag-søndag

med overnatning i dobbeltværelse 1675,- pr. person med overnatning i enkeltværelse 2044,- pr. person Pris lørdag-søndag

med overnatning i dobbeltværelse 1045,- pr. person med overnatning i enkeltværelse 1174,- pr person

HUSK: Reserver weekenden den 5.-7. maj 2017 og inviter din familie med.

Årsmøde 2018

Åramødet i 2018 afholdes på Emmaus galleri og kursuscenter, Højskolevej 9, DK-4690 Haslev

I weekenden den 25.-27. maj 2018. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Fra den finske kirke

Satu Jørgensen fra den finske menighed fortæller, at der er en række arrangementer her op til jul.

Finsk messe og julesang
17.12. klo 14.00: De smukkeste julesange og kirkebasar i den Svenske Kirke.

Adresse: Svenska Gustafskyrkan, Folke Bernadotte Allé 4 (ved Østerport station).

17.12. klo 14.00 Kauneimmat Joululaulut ja basaari Ruotsalaisella kirkolla.

24.12. 15:00 juleaftensbøn i den Svenske Kirke. Adresse: Folke Bernadotte Allé 4 (ved Østerport station).

24.12. klo 15.00 Jouluaaton hartaushetki Ruotsalaisella kirkolla. Os. Folke Bernadottes Allé 4, (ved Østerport station).

Lämpimästi tervetuloa! Hjerteligt velkommen, Den Finske kirke i Danmark

http://www.suomi.dk/kirkko/

Her finder du os:

Facebook:

Vi har en facebook side https://www.facebook.com/Finnebarn og en facebook gruppe https://www.facebook.com/groups/2135354529912505.

I gruppen får du adgang til nyhedsbreve og andre meddelelser. På siden kan du få en intro til vores forening 

Trine Daimi Kalliomäki

I redaktionen: Trine Daimi Kalliomäki og Rene Vainö Väyrynen.