Medlemmer

Kontingent

Kontingentet forfalder årligt, d. 1. februar. Kontingentet dækker et kalenderår.

Kontingentet er kr. 100 og dækker bla. porto udgifter til udsendelse af nyhedsbreve til 1. generationsmedlemmer.

Kommer man bagud med kontingent, stopper nyhedsinformationen og du bliver slettet fra medlemslisten.

Beløbet skal betales til foreningens konto i Middelfart Sparekasse:

Reg. nr. og konto nr. 1684 3230576903

Nye medlemmer

Send en mail til foreningen kontakt@finnebarn.dk og oplys følgende:

  • Navn, adresse og mobil nr.
  • Skriv dit tilknytningsforhold til Finnebørnenes historie

Du vil efterfølgende via mail modtage en bekræftelse på dit medlemsskab .

Krav for medlemsskab se vedtægternes §3, stk. 1 og 2 under fanen vedtægter