Medlemmer

Kontingent

Kontingentet forfalder årligt, d. 1. februar. Kontingentet dækker et kalenderår.

Kontingentet er kr. 225 og dækker bla. porto udgifter til udsendelse af nyhedsbrev til 1. generationsmedlemmer.

Kommer man bagud med kontingent, stopper nyhedsinformationen og du bliver slettet fra medlemslisten.

Beløbet skal betales til foreningens konto i Middelfart Sparekasse:

Reg. nr. og konto nr. 1684 3230576903

Nye medlemmer

Send en mail til foreningen kontakt@finnebarn.dk og oplys følgende:

  • Navn, adresse og mobil nr.
  • Skriv dit tilknytningsforhold til Finnebørnenes historie

Du vil efterfølgende via mail modtage en bekræftelse på dit medlemsskab .

Krav for medlemsskab:

  1. Som medlemmer kan optages finnebørn og deres efterkommere.
  2. Som særlige medlemmer med stemmeret kan optages efterlevende ægtefæller samt personer, som har speciel tilknytning til finnebørn. Herunder regnes personer, som nu bor i Danmark, og som modtog “Finlandspakker” under “fadderskabsordningen”. Også svenske “krigsbørn”, som nu bor i Danmark, kan optages i foreningen.
  3. Som særlige medlemmer uden stemmeret kan optages personer, der ikke opfylder punkt 1 eller 2, men som er venner af foreningen og tilslutter sig foreningens vedtægter. Disse medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen, men kan deltage i foreningens møder. Disse medlemmer betaler halvt kontingent.