Nyhedsbrev juli 2011

Haderslev 2011.07.30.

 

 

 

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

 

 

Allerførst en undskyldning til de mange, som denne gang modtager et lidt tyndere brev end de sædvanlige 15 A-4 sider. Det skyldes, at ca. 60 af medlemmerne får enten en rykker for kontingent eller en ny seddel om personlige oplysninger, og nogle endda begge dele. Hvis brevet var af sædvanlig størrelse, skulle de nævnte have ekstra porto på, hvilket jeg vil spare.

 

Ved Helgas og mit seneste besøg i Tyskland var vi inde på et postkontor i Flensborg for at undersøge det, som flere har fortalt os, nemlig at det er meget billigere at sende breve fra Tyskland, end det er fra Danmark.  Det stemmer på en måde også, men i Tyskland går vægtgrænsen allerede ved50 gog ikke ved100 gsom i Danmark, så det vil være billigere med små breve, fx de julebreve, som Helga sender mange af hvert år i december. Foreningsbrevene vil blive en del dyrere at sende fra Tyskland, idet taksten da vil gælde som for breve op til500 g.  Hvis jeg skulle holde brevene under50 g, ville der kun være plads til 6 ark, idet konvolutten vejer de første 14-15 g, og så vil det i længden alligevel blive dyrere.

 

Invitationen til lørdagsmødet d. 1. oktober er med her i brevet. Det er Karin Maagaard, som endnu engang har påtaget sig arbejdet som arrangør, og lige som sidste gang har Karin henlagt mødet til NØRSKOVGÅRD, som ligger ganske tæt ved Haderslev. Nogle husker måske vej dertil, men for en sikkerheds skyld sender jeg også et kort med.

 

Det vil være dejligt, hvis nogle medlemmer tager både 2. og 3. generation med! Der har tidligere være enkelte 2. generationsmedlemmer med, mens vi vist kun har set Ruts børnebørn fra 3. generation som deltagere, men de har til gengæld også været flittige til at møde op. Der har dog også været andre børnebørn med, nemlig arrangørens børnebørn ved flere lejligheder. Helga og jeg har soveplads til adskillige, hvis det kan betyde noget for dem, der kommer langvejs fra, men giv venligst besked i god tid, for princippet må være ligesom i vor ungdoms balaftener, hvor der på dametoilettet i Forsamlingshuset kunne lyde: Den, der kommer først til spejlet, bliver først malet.

 

P.S. Det er ikke en fejl, at dagens program er med to gange, men da du forhåbentligt sender din tilmelding, hvor programmet er på bagsiden, så skal du da stadig have mulighed for at se, hvordan dagen skal forløbe!

Og der finder du også kortet med kørselsvejledning.

 

Ved mødet på Liselund fik vi et nyt medlem, idet Marita Rambusch’s søster fra Finland under krigen fik ”Finlandspakker” sendt fra en familie i Danmark. For snart mange år siden tilføjede vi netop modtagere af Finlandspakker som mulige medlemmer i foreningen – det var Anja Dall (6091 Bjert), som blev det første medlem på den baggrund.

Det nye medlem er:

                                   Rosita D. Pedersen

                                   Borgmester Finks gade12 st. tv

                                   6200 Aabenraa

 

Foreningens medlemstal bliver dog uændret, idet et medlem har valgt at forlade foreningen, det er

                                   Erik Wallinus Rinne

                                   Björnvägen 10 D

                                   12731 Väterhaninge

                                   Sverige.

 

Erik Wallinus var forfatter til de svenske krigsbørns sang ”Över mörke Vatten”, som nogle af jer har haft lejlighed til at købe på CD.

Efterlysningen i brevet for en måneds tid siden af Raija Ahlgren gav resultat, idet ikke færre end to medlemmer, begge med fornavnet Reijo,

har opsporet hende. Reijo Ström (00730 Helsingfors) telefonerede for at give besked om Raijas nye adresse og Reijo Pajuoja (46800 Anjalankos-

ki) sendte en mail, hvori han fortæller, at Raija nu er fast bosiddende i Helsingfors med adressen:

                                   Raija Ahlgren

                                   Alkutie 61 ass. 2

                                   00660 Helsingfors

                                   00 358 40 5290 464

Reijo Ström mente, at Raija overvejede at flytte videre til Hyvinkää, men det får jeg jo nok besked om, hvis det bliver aktuelt.  

 

Der er endnu en ændring til adresselisten, idet Trine Kalliomäki er flyttet til Florensvej 16 I th. fra Njalsgade 105 II, men begge adresser er i 2300 København S.

 

I Farum findes ”Immigrantmuseet”. En dame derfra satte sig i forbindelse med mig for snart længe siden for at søge oplysninger om finnebørn – Danmarks bedst integrerede flygtninge eller indvandrere. Da jeg syntes, at det var lidt for besværligt for mig pga. af afstanden, gav jeg et par navne på finnebørn, som boede nærmere Farum. Hvor mange hun interviewede, ved jeg ikke, men i hvert fald Aira Steensen (2830 Virum), leverede stof til deres hjemmeside, som hedder: 

www.immigrantmuseet.dk

Da jeg ved, at adskillige finnebørn ikke bruger internettet, så sender jeg noget fra museets sider bl.a. med et enkelt billede af Aira. Så kan andre gå ind og læse mere på hjemmesiden.

 

Jeg har tidligere nævnt mindestenen på Malmi kirkegård for de dræbte krigsbørn, som var undervejs til Sverige, men for en ordens skyld sender jeg her i brevet teksten fra en bog, hvor mindestenen nævnes. Anja Olsen har oversat.

På bagsiden sætter jeg billedet af en mindeplade, som er sat op på Eslöv jernbanestation. Det skete d. 10. juni, mens Eslöv havde besøg af ca. 24 krigsbørn, som var på ”nostalgirejse” til Skåne, hvor de havde været i

kortere eller længere tid under krigen. Det er vor gode forbindelse i Sverige, Tapani Rossi, som har sendt billedet og omtalen af begivenheden.

Eslöv var en slags transitstation for krigsbørn, idet ca. 2.000 børn ”mellemlandede” der, inden de blev sendt videre til plejefamilier i Skåne.

Tapani Rossi er en meget virksom mand, og du kan læse mere om alt det, han finder ud af om krigsbørn og finnebørn på hans hjemmeside:

                                   www.krigsbarn.com

 På endnu en hjemmeside www.per-olof.dk fandt Helga en artikel om den mindemedalje, som alle danske plejeforældre fik efter krigen. Samme sted kan man læse mange spændende ting om den finske sagnhistorie Kalevala.

 

Ved mødet i Hedehusene lånte jeg en artikel om finnebørn af Esteri Andersen. Da jeg læste den herhjemme, opdagede jeg, at der manglede en del, idet den nederste del af spalterne var skåret af. Den var fra Aalborg Stiftstidende, men da den avis er lukket, blev jeg henvist til Rigsarkivet i Aarhus, og de sendte så en kopi af hele stykket, men desværre i en meget sløret udgave. Jeg håber, den kan læses i den forstørrede udgave, jeg sender med.

 

Endelig er der også en boganmeldelse af ”Eftermæle” skrevet af Kari Hotakainen, som blev berømt på bogen ”Hjemmefronten”.

 

På bagsiden et lille stykke om god mad i Lapland, nemlig i byen Levi, hvor søstrene Berlin er faste vintergæster, og hvor Helga og jeg har været en enkelt gang uden dog at spise det nævnte sted. Det er da lidt specielt, at den kendte (og vistnok dyre) restaurant NOMA i København har hentet ideer helt deroppe fra.

 

Og så slutter brevet med en artikel fra den lokale avis Jydske Vestkysten om vort flyvende medlem, Jarmo Lehtonen!

 

 

Med venlig hilsen og forhåbentligt snart bedre sommer til jer alle.

 

 

Kai

Nyhedsbrev juni 2011

Haderslev 2011.06.28.

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

Den opmærksomme læser vil kunne se, at jeg har skiftet skrifttype fra de tidligere breve. Det skyldes, at et medlem ved mødet i Liselund sagde, at hun havde svært ved at læse brevene, fordi bogstaverne var alt for sorte og tykke. At jeg i sin tid skiftede til den type, skyldtes, at andre medlemmer havde sagt, at de havde svært ved at læse brevene, fordi bogstaverne var for små og utydelige, så nu prøver jeg denne bogstavtype.

Årsmødet på Liselund fik som sædvanligt på det sted et fint forløb. Allerede fredag sidst på eftermiddagen var vi 33 deltagere til stede, for der var kommet et enkelt afbud dagen før, og hen imod kl. 18 dukkede Finlands ambassadør Maarit Jalava op – de ca. 90 km. fra København til Slagelse havde taget 2 timer pga. af megen trafik og vejarbejde flere steder.

I tiden forud for mødet fik jeg mere og mere bekræftet min mistanke om, at vi nok må se i øjnene, at kommende møder vil blive med færre og færre deltagere, for trods 7 fra Finland, 2 fra USA og 3 fra Sverige, blev vi aldrig flere end lige akkurat 50. Det, der skuffede mig mest, var, at de mange, som tidligere er kommet den korte vej til Liselund fra et hjemsted på Sjælland, svigtede i år. Uden at I skal tage det som en bebrejdelse, vil jeg alligevel gerne have nogle returmeldinger om, hvorfor de normalt trofaste deltagere, blev væk i år. Skyldes det det ret sene tidspunkt, så man allerede var taget på sommerferie, eller er prisen for høj – man kan jo melde sig til blot dele af mødet, så udgiften bliver reduceret – eller er der andre grunde??????

Jeg havde kalkuleret med 60 deltagere, hvilket jeg vist også skrev i et tidligere brev. Det antal ville bringe balance i regnskabet, men nu blev der underskud trods en lille afrunding nedad til nærmeste hele tusinder, som værtinden Vibeke Hein på Liselund gav:

                 Deltagerbetaling                                        56.450 kr.

                 Liselund                    54.000

                 Visens venner              3.000

                 Udgift                        57.000                      57.000 kr.

                 Underskud                                                       550 kr.

En medvirkende grund til underskuddet er, at jeg for et par måneder siden fik besked fra Sverige om, at en gruppe på 8 krigsbørn ville deltage i årsmødet, men kort tid før mødet fik jeg en mail om, at de kun ville være på Liselund søndag formiddag, mens de tilbragte weekenden som turister i København. Derfor skulle de naturligvis ikke betale en del af udgiften til Visens Venner, men kun for frokosten søndag.

Heldigvis var der god gang i ”Selvbetjeningsbutikken” , hvor der blev solgt for ikke mindre end 1.970 kr., og da der samtidigt var adskillige, som betalte kontingent for år 2012 (en enkelt også for 2013), samt flere, som oveni gav lidt ekstra som gave, så hjalp det en hel del på kassebeholdningen, men det vil stadig være fint, hvis de 14-15, som stadig mangler at betale for 2011, vil gøre det inden årets udløb. Jeg ville have sendt rykkere med ud i dette brev, men pga. af et forlænget ophold i København efter mødet på Liselund, så når jeg det ikke til dette brev, men det kommer så i august.  

Lørdag aften underholdt Visens Venner i ca. 2 timer, og jeg tror, at alle syntes, at det blev en festlig aften.

Fredag aften havde vi som sagt besøg af ambassadør Maarit Jalava, og langt de fleste fik vist snakket med hende, idet hun var flittig til at gå rundt til de forskellige grupper, som både før og efter middagen havde fundet plads i den hyggelige opholdsstue.

Hvad der ellers skete på mødet fremgår forhåbentligt af den kommenterede dagsorden, som er med i brevet her sammen med min beretning om årets gang i foreningen. Da vi kom i tidsnød ved generalforsamlingens slutning, nåede sekretæren ikke at renskrive referatet, som skulle have været læst op ved mødets slutning, så jeg må bede deltagerne sende indvendinger til mig, hvis noget ikke stemmer.

På bagsiden af formandsberetningen (som fylder 5 sider, så der er en bagside til overs), har jeg sat en lille artikel fra Politiken om Finlands triumf ved ishockey verdensmesterskaberne, som jo endte med en knusende 6-1 sejr over arvefjenden Sverige, hvor avisen ”Aftonbladet” åbenbart havde været temmelig nedladende overfor de finske spillere.

Men hævnen var sød!

Jeg har et problem, som jeg mangler hjælp til! Det kan vel nærmest kaldes en efterlysning, idet majbrevet til Raija Ahlgren , Gemmet st. th. 2400 København NV kom retur med påtegnelsen ”Flyttet, ny adresse ubekendt”. Er der nogen af jer, der ved eller kan finde ud af noget om, hvor Raija måske er flyttet hen? Raija har aldrig haft lejlighed til at være med til et møde, men hun har skrevet nogle breve og kort til mig igennem årene, og i dem har hun bl.a. skrevet, at hun i perioder har tilbragt mange måneder i træk i Finland, ligesom hun også har en datter boende i Helsingfors. Måske er hun flyttet tilbage til Finland for at være nærmere datteren, idet hun er alene her i Danmark. Det andet, skrækkelige alternativ er, at Raija måske er død.

Søgning på Krak på internettet giver ikke noget svar på navnet Raija Ahlgren, så sandsynligvis har hun ikke en registreret adresse her i landet, men flytningen må være sket indenfor de seneste knap to måneder, idet de tidligere breve fra 2011 ikke er kommet retur, og så sent som d. 6. maj indbetalte Raija kontingentet for 2011.

Og jeg kan fortsætte med endnu en slags efterlysning, nemlig hjælp til Lene Olsen, Hallandsgade 6A st.tv. 2300 København S.

Lene Olsens far var leder af Herbergsringen, som stillede vandrerhjemmet i Øresundsgade til rådighed for finnebørnene under vores kortvarige ophold i København. Jeg sendte et billede og et par afsnit fra den svenske bog ”Finlandsbarnen i Danmark”, men måske er der nogle af jer, som har billeder – eller erindringer – fra opholdet? Lene Olsen vil blive meget glad for enhver hjælp.

Jeg sender vores mail-korrespondance samt en artikel, som Lene Olsen var så venlig at sende. Den er fra bladet ”Herbergs-Ringen” fra november 1943.

I nr. 3 i Foreningen NORDENs blad er der en kommentar fra Erkki Trige til den artikel, som var i nr. 2 af samme blad. Alle i foreningen ved, at Erkki og jeg ikke altid var enige om alt, men i dette spørgsmål kan jeg fuldt ud slutte mig til Erkkis ord. I modsætning til den officielle holdning blandt svenske krigsbørn, nemlig at det var en fejl at sende os væk fra

krigen i Finland til overlevelse i Sverige og Danmark, så er Erkki og jeg overbeviste tilhængere af, at det var den rigtige beslutning fra finsk side.

Der er dog også mange svenske krigsbørn, som ikke ser så sort på overflytningen af børn til Sverige og Danmark, men de har svært ved at komme til orde i de svenske krigsbørns forening. Også i Danmark er der finnebørn, som hælder til antagelsen, at vi ikke skulle have været sendt af sted, men de er vist ret få.

Som sædvanlig kan jeg ikke lade være med at gøre lidt reklame for turisme i Finland. For et par år siden sendte jeg en lignende artikel ud, nemlig også om cykelferie i den finske skærgård med udgangspunkt i Åbo og så af sted via byen Pargas (Parainen) over øerne Nauvo, Korppoo og Houtskari samt flere småøer, indtil man atter når fastlandet ved Kustavi.

Det er avisen JydskeVestkysten, som havde artiklen i slutningen af maj, og jeg ved godt, at de lange cykelture sikkert er slut for de fleste af os, men måske kan vore børn eller børnebørn få glæde af en tur til den del af Finland, hvor så godt som alle ikke taler finsk, men den for os lettest forståelige svenske dialekt, nemlig finlandsk-svensk!

Vi er vant til at forbinde Finland med ”de tusind søers land” men en artikel i Politiken har overskriften ”de tusind kameraers land”.

I Finland er der stor interesse for at fotografere – ikke blot familiebilleder eller turistbilleder til eget fotoalbum, men man prøver at udvikle det til en kunstart. Det kan man se eksempler på i ”Den sorte Diamant”, hvor en udstilling viser, hvad unge, finske fotografer eksperimenterer med. Den er åben helt frem til d. 27. august, så hvis I bor i Københavnsområdet eller skal til hovedstaden i løbet af sommeren, så sæt et par timer af til denne sikkert spændende udstilling, som et medlem også omtalte i Liselund. Den præcise adresse står i slutningen af artiklen.

En af fotograferne hedder Nelli Palomäki, men hun er ikke i familie med mig, selv om min bror også er en meget dygtig fotograf, som har haft billeder med på mange udstillinger rundt omkring i Verden – bl.a. også i København på ”den permanente” for mange år siden.

I april i år havde han en udstilling af egne billeder i Nurmijârvi i anled-ning af sin 80 års fødselsdag.

Endnu engang må jeg beklage, at vi ikke har en farvekopimaskine i foreningen, for billederne er anderledes flotte, når der er farver på.

Så blev brevet igen for langt, men for at udfylde bagsiden af dette ark, så sætter jeg en lille artikel om regeringsdannelsen, som omsider er kommet på plads i Finland. Om den nydannede regering virkelig kan holde, må tiden vise, men jeg har aldrig hørt om et land, som har en regering sammensat af ikke færre end 6 partier!

Ikke alle partimedlemmer har været tilfredse med sammensætningen, for 3 medlemmer er gået over til ”De sande finner”, som måske dermed er blevet det største parti, men de er ikke inviteret med i regeringen. De er nok for meget lig med Dansk Folkeparti eller måske endda med det tidligere Fremskridtsparti.

Med venlig hilsen og god sommer   

                                                        Kai

Nyhedsbrev maj 2011

                                                                     Haderslev 2011.05.05.

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

På denne historiske dag for Danmark starter jeg det næste ”finnebørnsbrev”, selv om det ikke er så længe siden, I modtog det foregående.

Det skyldes, at der er nogle oplysninger, som jeg gerne vil have ud til jer, inden tilmeldingsfristen til årsmødet er nået. Der er flere, som har forespurgt om muligheden for at blive indkvarteret på 3-sengsstuer på Liselund, men de findes ikke, siger værtinden Vibeke Hein. Der er ganske vist tidligere sket, at der er nogle, som har været 3 på samme stue, men det har været med en madras på gulvet eller i en drømmeseng, og det synes Vibeke Hein, at vi er blevet for gamle til! Så jeg vil igen opfordre til, at de, der tilmelder sig med 1 person, prøver at finde en, der også kommer alene. Evt. kan jeg hjælpe med at finde en makker. Det er jo to enkelte senge og ikke en dobbeltseng, man overnatter i, så problemet med, at man måske ikke kender samboen særligt godt, er vel ikke så stort?

Af de ca. 35, som allerede har sendt tilmeldingen, kommer 27 allerede fredag, og jeg ved, at der er flere undervejs, idet Olavi Oksa (Kerava, Finland), som vi havde lejlighed til at besøge i påsken, da vi var i Finland for at fejre min storebrors 80-års fødselsdag, meddelte, at han regnede med 6-7 deltagere fra foreningen deroppe. Det er dejligt, at så mange kommer allerede fredag, idet jeg har fået positivt svar på min indbydelse til Finlands ambassadør, Maarit Jalava, at hun vil besøge os netop om fredagen. Det er ganske vist til den uofficielle del af årsmødet, men det ville heller ikke være særligt spændende for ambassadøren at overvære fx generalforsamlingen, så fredag er netop en god dag til at få en uformel snak med Maarit Jalava.

Blandt de allerede tilmeldte er nu også Jeanette Shaw, som kommer fra Californien, men da hendes mand, Phil, ikke mener at kunne klare rejsens strabadser, ledsages Jeanette af sin niece Eila, som bor i Alabama.

En overgang trak det op til, at vi kunne vente en 8-12 deltagere fra Bollnäs i Sverige med Arja Rohlin som leder, men deres meget pressede program med bl.a. turistbesøg i København gør, at de først kommer til Liselund søndag formiddag, hvor de så til gengæld vil bruge et par timer på at underholde os, har Arja lovet – med hvad, ved jeg ikke!

De kommer med tog, så jeg håber, at 3-4 af jer vil hjælpe med kørsel til stationen efter dem og også bringe dem til toget igen efter frokosten søndag ved 1-2 tiden.

Jeg fik både en god og en dårlig meddelelse fra ambassadøren. Den gode var naturligvis besøget om fredagen, men den mere kedelige var, at vi ikke kan få det tilskud, som vi i en årrække fik til at holde udgiften nede for deltagelse i årsmødet. Nye regler giver ikke mulighed for støtte til den slags arrangementer. Den pris, som I kan se på tilmeldingssedlen, er derfor sat så højt, at vi kan klare de ekstra udgifter, som løber på til bl.a. underholdningen lørdag aften, hvor ”Visens Venner i Slagelse” kommer i 2 gange 45 minutter. For to år siden var det ”Visesangerne fra Roskilde”, som underholdt os på bedste måde, og jeg håber, at sangerne i Slagelse er lige så gode.

Jeg har lovet Vibeke Hein at skrive, hvor meget jeg lægger på hendes pris, så jeg kan herved meddele, at der i de nævnte priser er 50 kr. til andre udgifter end mad, ophold med lån af lokaler og AV-materiale samt overnatning. Jeg håber på tilmeldelse af mindst 60 personer, for så kan budgettet klares, men overskud kommer først, når deltagertallet bliver større.

Det endelige program får deltagerne ved mødet, men det følger naturligvis det sædvanlige mønster. Dog håber jeg, at selve generalforsamlingen ikke trækker alt for længe ud (som den har gjort enkelte gange tidligere), for Airi Jensen (2600 Glostrup) vil tage en DVD med, som vi kan se efter generalforsamlingen, men før middagen om aftenen. Den varer 1½ time, og titlen er ”Krigen i Nord.”

Endnu en ting gør, at jeg gerne vil have dette brev ud allerede nu, idet der netop har været premiere på en ny, finsk film i noget, der hedder CPH PIX. Det er en filmfestival, hvor der i løbet af maj blev vist ca. 180 film, med bl.a. ”Lapland Odyssey”. Den kommer i de almindelige biografer i juni, og efter den omtale, som den fik i ”Berlingske”, er den nok værd at køre efter.

Mens vi var i Finland, var der valg til ”Riksdagen”, og selv om de danske valgaftner kan være spændende at følge med i, så var det finske valg noget af det mest jævnbyrdige – og overraskende – end noget andet valg, jeg mindes – det skulle da lige være dengang i 70’erne, da både Glistrup og Erhard Jacobsen stormede ind i Folketinget med deres nye partier.

I Finland var der en overgang 4 partier, som havde henholdsvis 18,9%, 18,8%, 18,8% og 18,8% af stemmerne! Senere på aftenen var der dog ”de konservative”, som endte som det største parti, og lederen, Jyrki Katainen, skal sikkert ifølge finsk tradition være statsminister, men jeg har endnu ikke set noget om regeringsdannelsen i aviserne. Om partiet ”De sande finner” kommer med i regeringen er tvivlsomt, for de er nok lidt udenfor det gode selskab ligesom Fremskridtpartiet var det i sin tid her i Danmark.

Fra Esteri Andersen (2640 Hedehusene) lånte jeg artiklen fra Kalundborg Folkeblad fra marts 1998 med titlen ”Finske børn og krigens alvor kom til egnen”. For at undgå at skære den i mindre stykker forstørrede jeg den lidt, så den kunne passe på bagsiden af siden med omtalen af valget.

Da der denne gang blev til 2 af de store ark, brugte jeg noget om finsk design på det ene endnu engang, for det skrives der stadig meget om!  

Marianne Lyngbye (4340 Tølløse) har sendt et lille stykke om sit mangeårige arbejde i Foreningen Norden, for hvilket hun nu er blevet hædret ved at blive udnævnt til æresmedlem i foreningen. Det er et meget flot stykke arbejde Marianne har ydet igennem de mange år, først som almindeligt bestyrelsesmedlem, men først og fremmest som formand i hele 11 år.   

Jeg nævnte for et par breve siden, at der i den finske udgave af Foreningen Nordens blad var en artikel om Marita Jensen (2791 Dragør) og mig. Nu er artiklen lidt omskrevet og med andre billeder med i aprilnummeret af Foreningen Nordens blad ”NORD NU”. Jeg tillader mig at sende også denne nye udgave med her i brevet.

Mens vi var i Helsingfors fik vi lejlighed til at se den mindeplade, som blev sat op i 2008 på postkontorets bygning lige over for hovedbanegården. Den fortæller, at ca. 13.000 børn fra Helsingforsområdet blev sendt til de øvrige nordiske lande. Helga tog et par fotografier af pladen, men det er lidt svært at læse teksten.

På Malmi kirkegård fandt vi omsider mindestenen for de finnebørn, som på deres rejse mod Sverige blev dræbt ved en togulykke nær byen Iittala midt om natten mellem 4. og 5. februar 1940. Jeg har tidligere troet, at ulykken skyldtes et russisk flyangreb, men det var et ”almindeligt” uheld, fordi lokomotivføreren overså et stopsignal pga. stærk snefygning.

I to bøger, hvor ulykken omtales, nævnes henholdsvis 13 og 15 dræbte børn, men på mindestenen talte jeg 15 navne, hvor det står ”Lapsi” foran, så det må være det rigtige antal.

Hvorfor mindestenen netop står i Malmi, ved jeg ikke – hverken min bror eller min søster, som bor i Malmi, kendte noget til ulykken, før jeg for et par år siden nævnte den for dem. Siden fandt de så bøgerne, hvor den blev omtalt.

Jeg sætter nogle af billederne på den side, der er ledig ved fortsættelsen af Mettelene Stervbo-Kristensens rapport om ”finnebørn”.

Med venlig hilsen og god sommer!

Kai

Nyhedsbrev april 2011

Haderslev 2011.04.07.

Kære medlemmer og andre læsere af brevet.

Allerførst må jeg komme med en forklaring, som ganske vist kun angår

ca. 10 af medlemmerne, men det er nemmest for mig at skrive det her i brevet frem for at skrive særligt til nogle!

I julegave fik jeg en ny, brugt computer, som er meget hurtigere end den gamle, og den kan også en hel masse mere – ting, som jeg slet ikke har fundet ud af endnu!

Mine to gode hjælpere, Ove og Bente, (lærere på min gamle skole) kom forbi, så computeren kunne blive renset for alt det gamle, og blive fodret med det, der skulle gemmes fra min gamle computer. Det er ved denne overførsel af bl.a. adresselisten til brevene, der er gået noget galt! Flere adresser er gledet helt ud, andre er sat med en ældre adresse fra 2010, mens et par stykker er overført dobbelt! Derfor kan det godt tænkes, at nogle af jer slet ikke har fået brevet i februar, så hvis du mangler et brev dateret 2011.02.12. så ring eller skriv til mig, og så vil jeg straks eftersende det. Januarbrevet blev sendt, før jeg fik den nye computer, så den er forhåbentligt kommet til alle! Hvis din adresse på brevet fra slutningen af marts var håndskrevet, så var du en af de ramte!

Jeg fandt ud af, at der var noget galt, da en modtager i Sverige gjorde opmærksom på, at brevet var sendt til den forkerte adresse, hvorefter jeg gik alle 152 adresser igennem og derved fandt de alt for mange fejl.   Undskyld!!

Forårsmødet d. 26. marts i Hedehusenes Fritidscenter blev traditionen tro en succes. Efter et enkelt afbud og 10 efteranmeldelser samledes ca. 58 personer inkl. vore to trofaste gæster, Eero og Margot Ahlbäck, fra Sjuntorp lidt nordøst for Göteborg samt den finske præst, Seppo Leppänen, som har sin faste station i Skåne, men, som han sagde, er præst for det meste af ”det gamle Danmark”, nemlig Skåne og Blekinge samt det nuværende Danmark – dog manglede han Halland, før det hele var samlet. Lidt skuffende var det, at kun Helga og jeg havde taget turen over Storebælt, men vi har jo også familie på Sjælland, som vi kan hjemsøge efter ”finnebørnsmødet”. Foruden finnebørnene var der naturligvis mange ægtefæller, men også 4 fra 2.generation samt en enkelt fra 3.generation var med, og her regner jeg ikke engang Esteris familie med, som var flittige hjælpere, og det gælder både børn, svigerbørn og børnebørn. Maden var fin og desserten var endda ”mämme”, serveret med fløde og sukker, så det var jo så finsk, som det kunne blive. Under spisningen var der musik af familiorkesteret (tror jeg nok, at det var?), og senere var der underholdning af det kor, som Esteri er med i – Fløng-koret. Til sidst holdt Seppo Leppänen en kort tale, hvor han fortalte lidt om sit arbejde som finsk præst, og her nævnte han en særlig forskel på svensk og finsk mentalitet sammenlignet med dansk mentalitet. Danskerne er mere afslappede, mente han, hvilket får mig til at tænke på noget, jeg læste for mange år siden, nemlig at man i Norge, Sverige og Finland nærmest anser danskerne for sydeuropæere på linje med italienere og spaniere!

Der blev solgt for ikke mindre end 2.261,540 kr. ved mødet!

Så må jeg desværre bede jer foretage et par rettelser i medlemslisten. Aila Lemvang (5560 Aarup på Fyn) har besluttet at melde sig ud. Jeg kender ikke grunden, men Aila har aldrig haft lejlighed til at være med til et møde.

Desuden er der igen en fejl ved et telefonnummer, nemlig hos Sinikka Korpi Jensen (4930 Maribo). Det rigtige nummer er 54 77 91 58.

Dette sidste får mig til at skrive, at der endnu mangler mange telefonnumre på medlemslisten, ligesom der også stadig er mange, som ikke har sendt oplysning om bl.a. fødselsdato, så jeg kan sende lykønskning ud til 70, 75 og nu også 80 års fødselsdage. Her i 2011 er der 9, som bliver 70, 12 runder 75 år og 5 fylder 80 – men der er sikkert flere?

Som skrevet tidligere stiger brevportoen igen. Det plejer at være 2.januar forhøjelsen finder sted, men denne gang blev det dog først 1.april, hvilket I sikkert selv har konstateret. Jeg undersøgte priser for at benytte frankeringsmaskine, men det viste sig, at det nok kun var et tilbud fra postvæsenet til firmaer, som sender mange almindelige breve under 50 g, for de ville stige fra 5,50 kr. til 8 kr., men på maskine kunne man nøjes med 6,50 kr. og kun 5,50 kr. som B-post, altså faktisk uændret pris!

De breve, som jeg sender ud, vejer lige under 100 g, og der bliver stigningen 1 kr. til Danmark, 1,50 kr. til Finland og Sverige og 2 kr. til USA, altså lige over 8%, men da leje og afgift for frankeringsmaskinen løber op i 3.000 kr., så kan det slet ikke betale sig for os – så jeg fortsætter på den gamle måde, og I må forudse en ny stigning i kontingentet til fx 200 kr., hvilket er ca. 14 % stigning.   

Der er endnu 20, som mangler at betale kontingent for 2011, og af dem er der 2, som også mangler at betale for 2010. Jeg håber, at det sker inden generalforsamlingen, men det kan selvfølgelig også nås ved selve mødet. Regnskabet for 2010/11 er med her i brevet, så I kan studere det og komme med spørgsmål og bemærkninger ved generalforsamlingen.

Mens vi var i København, blev vi ringet op fra Californien! Det var vort medlem Jeanette Shaw, som meddelte, at hun bestemt regnede med at komme til mødet på Liselund, idet hun skulle være i Europa i ca. en måned – mest i Finland, men netop dagene 17.-19. juni ville hun reservere til et gensyn med de andre finnebørn!

Ved generalforsamlingen håber jeg meget på, at et medlem vil melde sig som kandidat til at overtage formandsposten.

Der er to grunde til, at dette brev kommer temmelig hurtigt efter brevet i marts. For det første fik jeg besked fra Vibeke Hein på Liselund, at hun skulle have deltagerantallet til årsmødet d. 17.-19.juni allerede onsdag

d. 1. juni, så hun kunne sørge for at antage personale til weekenden med et rimeligt varsel. For at I kan have en betænkningstid på godt og vel en måned, så er tilmeldingsfristen til mig sat til lørdag d. 28.maj. Tallet til Vibeke Hein er bindende, så jeg håber ikke, at der er nogle, som må sende afbud i sidste øjeblik. Dog kunne det reguleres ved alvorlig sygdom.

Den anden grund er en rejse til Finland for at fejre min brors 80-års fødselsdag, hvilket også har fremskyndet revisionen af regnskabet. Det plejer at foregå i slutningen af april, idet regnskabsåret starter d. 1. maj,

men denne gang bliver det revideret allerede d. 6. april, hvilket vel heller ikke har den store betydning.

Tilmeldingsseddel og kopi til at gemme, så man kan huske, hvor meget man har meldt sig til, er sammen med et kort over Slagelse med her i brevet. Liselund er nem at finde, idet det ligger ganske nær motorvejen, og mange har jo været der flere gange tidligere.

Også denne gang er der et A3 ark med. Det rummer to artikler, som Marita Petersen (2820 Gentofte) har sendt til mig. Den ene er endog meget gammel, nemlig fra 1965, mens den svensksprogede er fra 2000.

Det ses tydeligt i artiklen ”25 år siden Finland måtte opgive kampen”, at siden er kopieret fra en avis, idet nederste venstre hjørne har ”bøjede linier”, men uanset den slags småfejl, så er det dejligt at få den slags artikler – det er jo ren historieskrivning, så jeg håber, at alle, som har sådan noget liggende, vil sende det til mig – måske blot som kopi, men helst originalen, som jeg naturligvis vil returnere, hvis man ønsker det.

Hvis du en gang imellem besøger vores hjemmeside, så prøv at gå ind på ”links” og gå ned til den seneste adresse, som Jarmo har sat ind. Det er de sædvanlige 3 gange w og så ”krigsbarn.com”. Det er Tapani Rossi, som bor i Skåne, der har sat nyt stof ind. Tapani har nogle gange været med til vore møder på Sjælland.

Til sidst vil jeg for en gangs skyld være lidt doven, idet jeg denne gang vil tage et helt afsnit fra Mettelene Stervbo-Kristensens rapport om finnebørn. Det er afsnittet, hvor hun for alvor kommer ind på emnet ”finnebørn”, og meget af det, hun skriver om, kan også læses i Reijo Pajuojas hefte, men de to værker har hver sine fordele, så jeg vil da anbefale, at I læser begge dele!

I et senere brev vil jeg sende afsnittet, som specielt handler om de finnebørn, som blev i Danmark.

Med venlig hilsen og på gensyn på Liselund.

Kai

Nyhedsbrev februar 2011

 

Haderslev 2011.02.12.

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

Så nærmer foråret sig og dermed også forårsmødet d. 26. marts i Hedehusene. Jeg håber, at mange allerede har sendt tilmeldingen, som var med i januarbrevet, så det kan blive et stort møde, som det jo plejer at være på Sjælland.

Her i brevet følger en anden invitation, nemlig fra de svenske krigsbørns forening i Göteborg om at komme til deres ”Riksmöte” d. 28.-29. maj på Den nordiske Folkehøjskole i Kungälv, som ligger lidt nord for Göteborg. Helga og jeg har været med til flere af de svenske riksmöter, bl.a. også en gang netop i Kungälv, men i år er vi forhindret i slutningen af maj, så jeg håber, at andre medlemmer vil tage turen derop for at repræsentere ”finnebørnene”. Da der er mange flere medlemmer i de svenske foreninger, end der er i vores her i Danmark, så er hurtig tilmelding sikkert en god ide, så man kan få overnatning enten på selve ”Högskolan” eller på det nærliggende ”Vandrarhem”.

Vort eget årsmøde, som endnu engang skal foregå på Liselund i dagene 17.-19. juni, har jeg også fået endeligt aftalt med lederen, Vibeke Hein. Igen denne gang har hun været meget imødekommende, så vi får opholdet til præcis de samme priser, som for to år siden.

Invitation med tilmeldingsseddel kommer i brevet snarest muligt efter mødet i Hedehusene.

En enkelt adresseændring følger her:  

                 Carl-Eric Westerholm bor nu

                 Østra Åvägen 95

                 66900 Nykarleby

                 Finland.

Carl-Erics tidligere adresse var i Över Malax lidt syd for Vasa.

Som nævnt i januarbrevet er der 4 medlemmer, som har valgt at melde sig ud, nemlig to 2.generationsmedlemmer, Karin Andersen (4241 Vemmelev) og Kirsten Eriksen (9000 Ålborg), samt finnebørnene Liisa Eriksen (4450 Jyderup) og Matti Jalonen (06100 Porvoo, Finland). Jeg nævner dem blot her, så I ikke tror, at de er glemt på medlemslisten, hvis I skulle komme til at sammenligne med den tidligere liste.

Marianne Larsen (4673 Rødvig) har været i gang med at rydde op i de mange papirer, som hun havde liggende bl.a. fra sit arbejde med bogen

”Finnebørn – et stykke Danmarkshistorie”. Ikke færre end 15 arkivkasser er afleveret til Landsarkivet i København, hvor materialet er registreret under titlen: ”Forskningsmateriale vedr. finnebørn i Danmark”, og det hurtige søgeord er blot ”finnebørn”.

Noget af materialet havde Marianne i flere eksemplarer, så dem var hun så venlig at sende til mig, og jeg bruger straks noget af det her i brevet.

Vi ved sikkert alle, at danskerne også hjalp på andre måder end ved at modtage os i kortere eller længere tid som plejebørn her i Danmark. En anden vigtig hjælp var at tegne ”fadderskaber” for finske børn, som ikke blev sendt væk, men måtte blive i Finland. Der er både et ”Opraab til Tegning af Fadderskab for finske Børn”, samt et udfyldt skema for drengen ”Markku Karjalainen”. Jeg håber ikke, at jeg overtræder nogle love ved at nævne hans navn og kopiere skemaet til alle medlemmerne!

I tidligere breve har jeg sendt 2 forskellige ”Meddelelse til Plejeforældrene”, og de handlede begge om, hvordan plejeforældrene kunne tage størst mulig hensyn til os ved ankomsten og i de første måneder, bl.a. ved ikke at give os for kraftig kost, ligesom det også blev understreget, at finske børn ikke var så åbne og snakkesalige som de danske børn, hvilket vel ikke var så mærkeligt, når vi ikke forstod sproget.

I husker sikkert også alle, at plejeforældrene netop af hensyn til sprogvanskelighederne fik udleveret en ”Parlør”. Jeg har sendt en kopi af et meget brugt eksemplar til de fleste, men nu har jeg 3 ganske nye og ubrugte, som jeg har tænkt mig at sælge ved mødet på LISELUND i juni.

Kunne en pris på 50 kr. være passende – eller er den mere værd?

Den ”Meddelelse til Plejeforældrene”, som er med her i brevet, giver retningslinier for, hvordan vi skulle behandles, når vi skulle sendes hjem, og den har jeg vistnok ikke sendt tidligere, idet jeg ikke mindes at have set den, men jeg blev jo heller ikke sendt hjem.

Bl.a. var der strenge regler for, hvor meget plejeforældrene måtte sende med barnet hjem til Finland, men læg mærke til, at man på et tidspunkt har annulleret reglen om, at det kun måtte være flæsk fra en slagter og ikke hjemmeproduceret flæsk! Måske har man indset det umulige i at kontrollere, om flæsket var købt, eller om grisen var hjemmeslagtet, for en venlig slagtermester kunne sikkert sagtens overtales til at skrive en proforma-kvittering, selv om han ikke havde solgt flæsket.

Ved Helsingfors Universitet har Pertti Kavén forelagt sin doktorafhandling om krigsbørn. Efter hans mening var børnetransporterne ikke gennemtænkt nok, og at de måske også var iværksat, fordi nogle politikere på den måde kunne profilere sig. Men Kavén påpeger også, at der var mange politikere, som var imod børnetransporterne, fordi de mente, at det kunne blive til skade for barnet.

Det er nok et spørgsmål, som der aldrig kan gives et entydigt svar på, for i nogle tilfælde var det forkert over for barnet og dets finske familie, mens det i andre tilfælde var en god løsning – som fx i mit tilfælde. At der også er delte meninger fremgår af de 4 læserbreve, som er på bagsiden af det store ark.

Artiklerne har jeg fået fra Marita Petersen (2820 Gentofte).

For et par år siden udgav Antero Rousku sin livshistorie under titlen ”Verden er ikke forandret”. Det forfatterskab har givet ham så meget blod på tanden, at han nu er i gang med en ny bog, som dog ikke handler om ham selv eller andre finnebørn, men om den egn, som han slog sig ned i, da han omsider faldt til ro her i Danmark på halvøen Hindsholm, som rager ud ved Storebælt fra nordsiden af Fyn, og det skete, efter at Antero havde boet mindst 25 forskellige steder i Finland, Sverige og Danmark!

Bogens titel bliver ”Lysets Hindsholm”.

Paul Hammerich, som bl.a. har skrevet det store 3-bindsværk ”En Danmarkskrønike” samt mange andre ”blandede værker”, skrev tilbage i 1992 bogen ”Undtagelsen”, hvori har beretter om jødernes liv i Norden helt fra de første jøders indvandring i slutningen af 1500-tallet og frem til 2. Verdenskrig. I Norge havde man de mest restriktive indvandringslove, men også i de andre nordiske lande var myndigheder meget forsigtige med at give jøder rettigheder til fx erhverv.

I to kapitler er handlingen henlagt til Finland. Det ene kapitel har overskriften ”Sveaborgs drenge” og fortæller om Zarens jødiske soldater, som efter 25 års tjeneste bliver afmønstret og om de trængsler, de må gennemgå omkring 1850 for at klare dagen og vejen, efter at de er blevet sendt bort fra fæstningen ved Helsingfors. Hvis jeg en gang kommer i ”stofnød”, tager jeg måske også dette kapitel med, men denne gang får I første halvdel af kapitlet med overskriften ”De hvide soldater”, hvori der fortælles om unge jøder, som er frontkammerater med de finske soldater under Vinterkrigen.

Med venlig hilsen

                 Kai

P.S. Der er endnu mange, som mangler at indbetale kontingentet på 175 kr. for 2011.

Flere medlemmer har været så venlige at sende mere end kontingentet, men det giver mig problemer, når I sender netop 350 kr., for så ved jeg ikke, om det skal gælde for 2011 + 2012, eller om det er for 2011 + en flot gave! Fra banken får jeg kun en liste med det midterste nummer af de 3 numre nederst på indbetalingskortet og ikke eventuelle meddelelser, som I har skrevet på kortet!

Nyhedsbrev januar 2011

Haderslev 2011.01.09.

Kære finnebørn og andre modtagere af brevet.

Allerførst

                           GODT NYTÅR 2011

til alle medlemmer og andre, som modtager dette brev.

Dernæst tak til alle, som har gjort Helga og mig den glæde at sende et julekort eller en mail i løbet af december. Det er da dejligt, at så mange skriver, at de er glade for, at finnebørnsforeningen eksisterer. Som jeg har skrevet og sagt tidligere, så er det altså ikke min fortjeneste, at foreningen blev startet i 1992, men initiativet kom fra Olavi Oksa, og da jeg var i gang med at revidere medlemslisten for at kunne sende fødselsdagshilsnerne ud til de rette i løbet af 2011, opdagede jeg, at Olavi faktisk er vort ældste medlem, idet han d. 4. februar fylder 80 år!

Men måske er han alligevel ikke den ældste, for der er stadig mange, som ikke har sendt oplysningssedlen retur med fødselsdato, hjemstavn i Finland m.m. Engang i foråret vil jeg prøve at sende skemaet ud til de manglende endnu engang i håb om at få det retur i udfyldt stand, og måske er der så oven i købet et billede med, for som I kan se på den nye medlemsliste, så er der stadig mange, som ikke har sendt et foto til listen. Mange skal sikkert have kørekortet fornyet i disse år, og der skal man bruge et nyt foto, og som regel får man et par stykker, men der skal kun bruges ét til fornyelsen. Det andet kunne man jo så sende til mig! Hvis I synes, at billedet ikke er godt, så må I trøste jer med ordene, som Jarmo plejer at bruge: ”Det kan jo ikke både ligne – og være godt!”

Invitationen til forårsmødet i Hedehusene er med her i brevet. Fritidscenteret ligger, som kortet viser, på en lille sidevej til Hovedgaden, som er den gamle hovedvej over Sjælland (nu vej nr. 156), og som Esteri skriver, bør man vist holde sig fra Holbækmotorvejen pga. store vejarbejder, hvis man kommer fra København eller andre byer i den retning. Fra Jylland/Fyn er det sikkert nemmest at dreje væk fra motorvejen lige efter Ringsted ved frakørsel 35 mod Roskilde og videre mod Hedehusene. For at gøre trykningen lettere for mig har jeg sat et lidt større kort over en del af Hedehusene på bagsiden af indbydelsen. Lettere, fordi det er en stor fordel at kunne trykke på begge sider af arkene!

En af de lidt mere tidskrævende opgaver i dette brev er at få den rigtige besked frem til de forskellige medlemmer mht. kontingentbetalingen! Ca. 18 medlemmer har betalt forud for 2011, et par stykker mangler endnu for 2010, hvilket jeg forventer, at man betaler nu sammen med det nye kontingent. Der er altså ca. 120-130 girokort, som skal føres på liste og lægges i den rigtige konvolut, og medlemmer i udlandet giver endda lidt ekstra arbejde, men det må I læse mere om på sedlen: ”Vedrørende kontingentet for 2011.” Den er trykket særskilt, og hos nogle er der en kommentar på bagsiden, mens girokortet hos de fleste er sat fast med en clips, fordi et par medlemmer engang sagde, at de ikke havde fået et girokort – det viste sig, at det var gledet helt ned i bunden af konvolutten, da de ringede for at spørge efter det.  Endelig er der jo også nogle breve, der slet ikke skal have den ekstra seddel, fx brevet til Den finske Ambassade, til æresmedlemmerne samt til de svenske og finske foreninger, som også altid sender deres medlemsblade og meddelelser til mig. Fra de svenske krigsbørns ”Medlemsnytt” har jeg ofte ”stjålet” stof, men det finske medlemsblad ”Sotalapsi” er så godt som udelukkende på finsk, så der kan jeg ikke klare at hente noget!

Portoen plejer at stige d. 2. januar, men ikke i år! Nu venter man til 1. april, men så får mange af taksterne også et ordentligt tryk opad. Fx stiger et almindeligt brev fra 5,50 kr. til 8 kr.!!!! Heldigvis rammes B-breve ikke så hårdt, så de breve, jeg sender ud til jer, vil efter 1. april koste 13 kr. (nu 12 kr.) til Danmark, til Finland og Sverige bliver det 19,50 kr. (nu 18 kr.) og til Jeanette i Californien bliver det 26 kr. (nu 24 kr.). Jeg har overvejet, om foreningen skal investere i en frankeringsmaskine, for så kan medlemsbreve til Danmark komme ned i en pris på 11,50 kr., altså billigere end nu! Til udlandet ville portoen blive som den er nu, men hvad det koster at anskaffe (og bruge) sådan et apparat, har jeg ikke undersøgt endnu, men chancen for en besparelse er til stede.

Portoen på 50 af brevene er denne gang betalt af JYSKE BANK som en kompensation for, at de ingen rente tilskriver på foreningens konto, men 50 x 12 kr. = 600 kr.  er da også mere værd!

I bladet ”NORDEN NU” har jeg fundet en artikel om en rejse til Finland, som Foreningen NORDENs afdeling i Næstved har arrangeret. Den førte medlemmerne til bl.a. operaforestillingen på Olavinlinna i Savonlinna. Med på turen var vort medlem Airi Jensen (2600 Glostrup), og hun fik lejlighed til at fortælle de øvrige rejsedeltagere om ”finnebørn”.

Auri Henriksen (4180 Sorø) har gjort alvor af det, som jeg har bedt alle medlemmer om at gøre, nemlig at skrive sin livshistorie! Det er blevet til et fint hæfte i A4-format, og hvis Auri får lavet tilstrækkeligt mange af dem, kan I købe beretningen ved kommende møder.

De næste 6 sider af Mette Stervbo-Kristensens opgave ”Finnebørn i Danmark”, som hun har fået ros for ved forelæggelsen på Århus Universitet, følger her i brevet. Det er om arbejdet i ”Centralkomiteen for Finlandshjælpen”, hvor tilrettelæggelsen af vort ophold og mange andre praktiske ting blev ordnet.

For et par år siden blev jeg kontaktet af en studerende ved Oulu Universitet, Johanna Aittola. Hun var særligt interesseret i studiet af vores sprog, idet nogle af os jo har skiftet sprog fuldstændigt, mens andre har kunnet bevare også det finske modersmål. Hun var i København i august 2009 for at interviewe finnebørn der, og jeg håber, at hun vil sende resultatet af sine undersøgelser til mig. Det er et par år siden, jeg var i kontakt med Johanna, så jeg troede egentligt ikke, at det var blevet til noget, men hun regner med at arbejde videre frem mod en doktorafhand-ling!

Jeg ved, at et par af de medlemmer, som hun interviewede på Sjælland har kontaktet Johanna for at spørge, om hun kunne komme til et af vore møder for at fortælle om sin undersøgelse. Det kunne jo passe fint på Liselund i juni, men hvis vi skal betale rejsegodtgørelse fra Oulu til Slagelse og evt. honorar oveni, så bliver det nok for dyrt!

På bagsiden af dette ark er der en omtale af en udstilling med 3 finske kunstnere. Den finder sted frem til d. 29. januar og kan ses fra kl. 10 til kl. 19 på Galleri Krebsen, som ligger i Studiestræde 17 A, så det er jo næsten kun for jer, der bor i København og nærmeste omegn.

Med venlig hilsen og endnu engang GODT NYTÅR til jer alle

                                                             Kai