Bliv medlem

  1. Som medlemmer kan optages finnebørn og deres efterkommere.
  2. Som særlige medlemmer med stemmeret kan optages efterlevende ægtefæller samt personer, som har speciel tilknytning til finnebørn. Herunder regnes personer, som nu bor i Danmark, og som modtog “Finlandspakker” under “fadderskabsordningen”. Også svenske “krigsbørn”, som nu bor i Danmark, kan optages i foreningen.
  3. Som særlige medlemmer uden stemmeret kan optages personer, der ikke opfylder punkt 1 eller 2, men som er venner af foreningen og tilslutter sig foreningens vedtægter. Disse medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen, men kan deltage i foreningens møder. Disse medlemmer betaler halvt kontingent.

Sådan bliver du medlem

Send en mail til foreningen kontakt@finnebarn.dk

Indbetal kr. 225 til foreningens konto i Middelfart Sparekasse: Registreringsnummer 1684, kontonummer 3230576903

Du vil efterfølgende modtage en bekræftelse på dit medlemsskab.