Nyhedsbrev – Juni 2010

Så er årsmødet – det 18. i rækken – forbi. Det blev det vistnok mindste hidtil, idet vi lørdag morgen kun var 40 deltagere, men så dukkede en ”finnedreng” med efternavnet Sousjärvi op, og han spurgte, om han og hans hustru måtte være sammen med os dagen igennem, og det måtte han naturligvis, for der var jo plads til dem, idet jeg fik det sidste afbud kl. 7.35 lørdag morgen !!! Han var på besøg hos sine danske ”søskende” i Brørup, så de to overtog de 2 pladser, som det meget sene afbud havde efterladt, hvilket var heldigt set fra et økonomisk synspunkt, for selv om værten havde været meget large og ikke ville have noget for de afbud, som kom så sent som de første dage i juni, så var vi kommet til at betale for afbuddet lørdag morgen.

Fredag aften var vi ikke færre end 34 tilmeldt, og så kom der endda 2 ekstra med til middagen, idet et medlem havde ”privatchauffør”, og de fik lov til at spise med – mod betaling naturligvis. Priserne for deltagelse havde jeg sat en smule højere end det, vi skulle betale på ”Danhostel”, idet jeg ville være forberedt på at kunne betale for vægteren, som fortalte meget fint om vægternes opgaver gennem tiderne og om Ribe by, samt også at kunne betale for en gæst eller to fra den finske ambassade, men da der var afbud derfra, gav mødet et overskud på næsten 1.000 kr., hvilket kan ses på nedenstående oversigt.

Deltagerbetaling: 53.100 kr.
Danhostel: 51.365 kr.
Vægter: 750 kr.
Overskud: 985 kr.

Et af de vigtige punkter på dagsordenen var naturligvis næste års generalforsamling. Stedet skulle være Liselund, men tidspunktet var vanskeligt, idet pinse, grundlovsdag, Kristi Himmelfartsdag og Bededag blokerede mange weekender netop i den periode. Til sidst nåede vi frem til 27.-29. maj, men min forespørgsel på Liselund gav desværre følgende svar: ”Den weekend er allerede booked af ”Grundtvigske valg- og frimenigheder”. Telefonkontakt til bestyrelsens medlemmer endte med, at vi med et lille flertal besluttede os for weekenden 17. – 19. juni 2011

Alternativet ville have været den første weekend i maj, hvilket er så tidligt på foråret, at vi næppe kunne regne med at kunne sidde ude i parken, som vi plejer at gøre med en stille øl og med en sang eller to til. Desuden ville det blive lidt for tæt på forårsmødet på Sjælland.

Vægterens fortælling og rundvisning i byen var god og spændende trods det alt for kolde vejr. Vi har jo ellers altid været forkælet med fint vejr ved årsmøderne, men denne gang var det stormende og regnfuldt det meste af tiden. Jeg er sikker på, at det bliver meget bedre på Liselund næste år i weekenden 17.-19. juni!

Søndag formiddag så vi en DVD om perioder af Mannerheims eventyrlige liv. Der var ikke så meget om hans tid i zarens tjeneste, og hans lange rejse på hesteryg igennem store dele af Asien blev ikke beskrevet, men hvis I skulle falde over hans bog ”Fra Samarkand til Peking på hesteryg” så afsæt en halv sommer til at læse den! Reijo Vakala supplerede filmen med oplysninger om Mannerheims yndlingsrestaurant i Helsingfors, hvor man stadig holder hans stambord i hævd. Det bord kan andre ikke uden videre sætte sig ved! Mannerheim havde også en foretrukken middagsret, som Anja Olsen havde opskriften på, så den følger på bagsiden af den sidste side i mit brev. Så kan I ved lejlighed servere den for jeres gæster.

Ved generalforsamlingen blev den finske folkedragt, som Pirkko Andersen (4000 Roskilde) forærede foreningen, solgt til Rut Grönroos for 2.000 kr., Hun havde den på ved festmiddagen lørdag aften, og Terttu Andersen (4700 Næstved) havde også sin på. Måske vil flere og flere tage en finsk folkedragt på ved kommende møder, men der er måske ikke så mange, som har en?

Helmi Carlsen og Anja Olsen har oversat invitationen til krigsbørnsmødet i Lahti d. 25.-26. september. Jeg håber, at nogle, som alligevel er i Finland i den periode, vil lægge vejen forbi, så ”Finnebørn i Danmark” kan blive repræsenteret. Ligesom ved de svenske møder skal man i Finland betale forud (80 euro), ligesom man selv skal booke hotelplads. Der er ikke tlf.nr. ved alle de 4 nævnte hoteller, så det er nok meningen, at man skal søge dem på internettet og også bestille plads ad den vej.

Jeg har i tidens løb flere gange nævnt, at man rundt omkring på købstædernes byarkiver kan finde oplysninger om finnebørns ankomst til de forskellige byer. Det har Tuula Berlin (4200 Slagelse) gjort på byarkivet i Skælskør, hvortil hun kom i foråret 1942, sandsynligvis i midten af maj. Mange af jer andre kan finde lignende oplysninger.

Mange af jer har set TV-udsendelsen om de 3 finnebørn fra Hoptrup, nemlig Airi, Olavi og mig. Den blev lavet for nogle år siden i serien ”Krigens børn”, hvor de to næste udsendelser handlede om børn fra Vietnam og Somalia. Filmen om finnebørnene er vist et par gange på DR2 og også i såvel finsk som svensk TV.

Journalisten bag udsendelsen var Lisbeth Jessen, som bor i Hoptrup – det var nok derfor, at det netop var 3 finnebørn, som havde været i Hoptrup, der var med i udsendelsen. Lisbeth Jessen har også lavet en udsendelse om massakren på over 15.000 polske officerer i Katyn i Polen under 2.verdenskrig.

For disse arbejder har Lisbeth Jessen fået såvel en polsk som en finsk orden. At omtalen af tildelingen naturligvis stod i vores lokale aviser (Jydske Vestkysten og Haderslev Ugeavis) var vel en selvfølge, men selv POLITIKEN bragte en omtale af begivenheden!

En journalist fra Ugeavisen ringede til mig for at spørge, om jeg kendte noget til den omtalte TV-udsendelse, og da jeg fortalte, at jeg var en af de medvirkende, så lavede hun et længere interview, som resulterede i en lille artikel lige nedenunder omtalen af Lisbeth Jessen. Den sender jeg med, så det store ark kan blive nogenlunde fyldt ud.

På bagside af det store ark er der en artikel fra Politiken om den afgåen-de statsminister i Finland, Matti Vanhanen, som var kommet i mediernes søgelys. Han afløses af en kvinde, nemlig Mari Kiviniemi, så rækken af kvindelige statsministre i de nordiske lande bliver længere og længere, idet såvel Sverige og Norge vist også har damer i spidsen, og en skønne dag kommer turen måske også til Danmark!?

Som mange af jer sikkert ved, så kommer jeg meget ud i foreninger for at fortælle om finnebørn – det er mest i pensionistforeninger, men også nogle gange i fx Foreningen Norden. Det er mere sjældent, at jeg kommer ud på skoler, hvor man ellers kunne synes, at det ville være godt for børnene at høre om de bedst integrerede flygtninge i Danmarks historie. For 5-6 år siden var jeg på en skole, hvor jeg fortalte for 9. årgang, men de var nærmest ligeglade. Det interesserede dem overhovedet ikke, men de nød sikkert, at de ikke skulle lave noget i den time, så jeg afsluttede før tid, idet jeg ikke gad se på deres uopmærksomhed længere. De var vist oven i købet glade, for læreren sendte dem blot ud til et forlænget frikvarter.

Noget ganske andet oplevede jeg for en måneds tid siden, da en tidligere kollega spurgte, om jeg ville komme ud og fortælle om finnebørn for eleverne i skolens 2 2.klasser. Jeg var lidt betænkelig, fordi jeg tænkte på, hvordan det var gået på den anden skole med de store elever, men det blev en anderledes glædelig oplevelse! Børnene sad med meget stor opmærksomhed og lyttede i næsten 1½ time. Bagefter stillede de fornuftige spørgsmål, og de var faktisk ikke særligt villige til at forlade klasseværelset, da det ringede til frikvarter. En uges tid senere fik jeg breve fra begge klasserne, og jeg tillader mig at sende kopier af nogle af dem. Den ene klasse havde skrevet på blåt papir – derfor er kopierne ret grå. Den anden klasse havde sat deres ret enslydende, små breve sammen på et helt ark. Det er kun nogle af dem, I får at se, for ellers kunne jeg fylde hele dette brev med børnenes hilsner.

Med venlig hilsen
Kai Schmidt

P.S. det næste brev bliver sendt ca. 20. juli. Der håber jeg at kunne sende invitationen til lørdagsmødet i vest, men det medlem, som lovede at forsøge at finde et sted, har trukket sit tilsagn tilbage, så……….

Det næste brev derefter kommer i starten af oktober.

De i Nyhedsbrevet omtalte artikler og bilag kan rekvireres hos Kai Schmit

Kommenteret dagsorden fra generalforsamlingen – juni 2010 på DANHOSTEL i Ribe.   

1. valg af mødeleder og mødesekretær.

Mødeleder: Preben Jensen

Sekretær: Helga Schmidt

 2. formandens beretning.

Blev godkendt. M.h.t. Reijo Pajalas brev gjorde Kai opmærksom på, at paragraffen om ekskludering altid har været der.

 3. forelæggelse af regnskab.

Regnskabet blev udsendt i brevet i april til orientering for medlemmerne.

To medlemmer har kun betalt henholdsvis 100 og 125 kr – derfor det ”skæve” tal ved kontingent for 2009.

Punktet ”blomster” er 200 kr til bårebuket til Hans Carl Eriksen og 200 kr til buket til mindesten d. 6. december.

4. Forslag fra generalforsamlingen 2009.

Mødefrekvensen indskrænkes til generalforsamling og ét ”lørdagsmøde”, således at generalforsamlingen holdes i 3. weekend af maj og ”lørdagsmødet” i starten af oktober, skiftevis i øst og i vest.

Marita Rambusch: to møder om året er godt

Tuula Berlin, Helmi Carlsen Anita Nikander, Rut Grönroos m.fl. ønskede møder som nu. ”Vi glæder os jo sådan hver gang” sagde Rut.

Afstemning: 17 for møder som hidtil, 4 for kun 2 møder. Resultat: vi forsætter med 3 møder.

 5. indkomne forslag:

 a. Mødested for generalforsamlingen i 2011 (øst for Storebælt).

Vi har tidligere vedtaget, at det i fremtiden altid er på Liselund i ulige årstal.

MEN: anden weekend er i pinsen: duer det ? Første weekend er grundlovsdag og umiddelbart foran er der Kristi Himmelfartsdag (torsdag): duer det ?

Mit forslag: årsmødet holdes i 2011 i den sidste weekend i maj, dvs. fra fredag d.27. til søndag d.29. maj på Liselund.                

27.-29. maj blev vedtaget. 

Dette kunne desværre ikke lade sig gøre, idet ”Grundtvigske Valg- og Frimenigheder” var kommet os i forkøbet!

I stedet får vi 17.-19.juni 2011. Det er tæt på sommeren, men ellers kunne vi kun få plads i starten af maj.

b. Årsmøde i 2012: vest for Storebælt.

Det har hvert år været vanskeligt at finde steder i weekender pga. travlhed på kroer m.m.

Mit forslag: årsmødet afholdes på hverdage i vest, men i weekender i øst på Liselund.     

Vedtaget, så årsmøderne i vest holdes tirs-ons-torsdag engang i slutningen af maj eller starten af juni.

 c. Mødesteder for de små møder:

I vest i starten af oktober 2010: Sted og arrangør?

Kai har ikke hørt fra et medlem, som tidligere har tilbudt at finde et sted.

Karin Maagaard prøver at finde noget, ellers ??   

I øst i marts/april 2011: Sted og arrangør?

Marita Christiansen spørger på Vallø, og flere andre forsøger rundt omkring på Sjælland.

GIV VENLIGST BESKED TIL KAI SNAREST, HVIS DU HAR FORSLAG!

 d. Et beløb til SOS-børnebyerne ligesom i 2009 (1000 kr.)

Vedtaget.

Beløbet sendes sammen med de 200 kr, som et medlem sendte i forventning om, at der blev lavet en ekstra indsamling, hvilket ikke skete.

5. Fastlæggelse af kontingent

 Forslag: 150 kr pr år i Danmark, 250 sv.kr for medlemmer i Sverige og 20 euro for medlemmer i Finland, samt 30 dollar i USA.

Værdien af såvel 250 svenske kroner, 20 euro og 30 dollar svarer meget nær til 150 danske kroner.         

Kontingentet hæves til 175 kr pr år p.g.a. forventede øgede portoudgifter.

Kurserne pr. 1.1.2011 bruges til omregningen.

 6. valg 

a. Formand (er ikke på valg).

b. 1 bestyrelsesmedlem (Jaakko Kettunen)

     (Jarmo Lehtonen er ikke på valg.)

     Jaakko Kettunen accepterede dagen efter genvalg.

c. Suppleant (Anja Staggemeier er suppleant nu)

     Anja Staggemeier accepterede dagen efter genvalg.

     Anja Olsen blev ved mødet valgt som ekstra suppleant, hvis en af de førnævnte skulle ønske at træde ud.

d. Revisor: (Ritva Andersen er revisor nu)

     Ritva Andersen blev genvalgt.

e. Revisorsuppleant:

     Eine Davidsen blev valgt til suppleant.

 7. Evt.

Skal der gøres noget for at få aktiveret 2.generationsmedlemmerne.

Karin Maagaard laver et oplæg til et kommende brev.

Reijo Pajuoja har udarbejdet en bog med statistik om finnebørn. Bl.a. er alle vore navne listet op i alfabetisk orden, så man måske kan finde frem til nogle af sine ”rejsekammerater” fra dengang. Teksten er på finsk, men Reijo har tilbudt at lave et tillæg med dansk tekst – dog minimum 30 stk. Prisen vil blive 130-150 kr for bog + tillæg.

Ring eller skriv til Kai, hvis du ønsker et eksemplar.

Der er kommet en indbydelse til ”finnebørnsmøde” i Lahti d. 25.-26 september. Vieno Tallqvist, som er formand for ”finnebørnsforeningen i Helsingfors” vil meget gerne have, at vi fra Danmark er repræsenteret ved mødet.

Der er program og vejledning om tilmelding og betaling i brevet.

Helmi Carlsen overvejer at rejse derop, så snak med hende om evt. følgeskab. (tlf. 74 67 37 76).

 8.  oplæsning og godkendelse af referat

Blev foretaget

Helga Palomäki Schmidt

Mindetur til Helsingfors i juni 2000

Lørdag den 24.juni 2000 fløj vi med Finnair fra København til Helsingfors. Vi var 47 deltagere på denne mindetur. Vi skulle fejre 60-året for de første børnetransporter til Danmark. I Helsingfors kom der yderligere 2 deltagere med. Vi kom til en solbeskinnet hovedstad. To fjernsynsstationer stod parate til at filme og interviewe os. Derefter kørte vi med en bus, der var bestilt til os. Målet var Hotel Arthur i centrum af byen.

Forud for denne mindetur, var der gået mange timer og dages forberedelse. Major Erkki Trige fra Ringsted var initiativtager til rejsen. For et år siden, var vi til generalforsamling i Roskilde. Her blev jeg opfordret til at være medarrangør. Det kunne eller ville jeg ikke sige nej til. Erkki Trige søgte forskellige fonder. A.P. Møller og hustrus fond, Rederiet J. Lauridsen, Nokia i Danmark, Foreningen Seura i Finland, F.ma. Meira Nova. i Finland, der gav os en dejlig lunch. Ligeledes beværtede Udenrigsministeriets presseafd. i Helsingfors os med en lækker lunch.

Erkki Trige og jeg besøgte Den Finske Ambassade i København et par gange. Ligeledes besøgte vi Finnairs kontor i København, for at aftale med flyafgange, priser samt hotelbooking og bus bestilling. Finnair gav os rabat på flyveturen, og det er vi meget taknemmelige for.

Takket være alle disse kontakter kunne vi fa en aldeles smuk mindetur. Vejret var med os. Det var en flot solbeskinnet hovedstad vi besøgte.

Fjernsynet var med os de første to dage. Vi skulle have set en finsk film fra vinterkrigen 1939/-40, men den blev aflyst. I stedet så vi os selv på to forskellige TV-kanaler. Derefter fortalte Erkki Trige os om vinter- og forsættelseskrigen i Finland.

Søndag middag var vi til mindegudstjeneste i Den Gamle Kirke på Boulewarden. Her gik foreningens formand Kai P.Schmidt ind i kirken med den finske fane. Den danske fane blev båret ind af Alex, ægtefælle til Maire.

Med til gudstjenesten deltog min mands plejesøster Maj-Britt Ramstedt og hendes mand. Vi var sammen med dem til gudstjeneste og efterfølgende lunch på Restaurant Hamlet. Vi fik også talt sammen og udvekslet historier fra vores første tid i Danmark.

Mandag startede vi med bus til den finske Rigsdagsbygning. Der blev vi modtaget af general Olli Nepponen, som er rigsdagsmand. Vi fik en meget god rundvisning. Derfra kørte vi til Udenrigsministeriets presseafdeling. Der blev vi modtaget med den nyeste videofilm om Finland. Vi blev beværtet med en meget lækker lunch.

Mindekransen med signeret bånd, samt 25 rød/hvide buketter lå parate til os. Vi kørte nu til Kransenedlægning og mindeceremoni på Skatudden, hvor Helsingfors garnison havde stillet 9 mand til rådighed, som æresvagter ved Marskal CGE.Mannerheims grav, samt ved mindeskorset. Lahti militærorkester spillede ved ceremonien. Ole B. Lyngbye gik fanevagt. Erkki Trige og Marianne Lyngbye nedlade Finnebørnenes krans ved Mannerheims grav. Blomsterbuketterne blev lagt ved mindekorset af alle de kvindelige deltagere.

Derefter besøgte vi Mannerheimmuseet, hvor vi fik en fin rundvisning i huset. HufVudstadsb ladet havde sendt en journalist og en fotograf ud, som interviewede Erkki Trige og mig om vores mindetur. Vi kunne lige nå at få hvilet os, inden vi skulle skifte til festtøjet. Vi blev kørt til Restaurant Kasino, hvor vi havde indbudt gæster til vores officielle middag. Ved middagen blev der holdt mange taler. Formanden Kai. P . Schmidt holdt festtalen. Der blev uddelt gaver i form af dansk/finsk flag til Olli Nepponen, repr, for Mannerheimforbundet, samt rqpr. Fra Den Danske Ambassade.

Fhv. Socialkurator og lotte Anita Ingvall blev udnævnt til foreningens æresmedlem , og fik overrakt finnebørnsforeningens nål.

Kai P. Schmidt takkede Marianne Lyngbye og Erkki Trige for mindeturen, og overrakte en CD. Musik med Jean Sibelius musik, samt Finnebørn- et stykke Danmarkshistorie til Erkki Trige.

Tirsdag fik vi tid til at pakke, shoppe og mødes med bekendte fra Helsigfors.

Nogle af deltagerne blev i Finland i en uges forlængelse af turen. Vi andre rejste hjem med Finnair

efter 4 dages oplevelse og minderige tur til vores gamle hjemland.

Marianne Lyngbye
Rosenvænget 4,Soderup
4340 Tølløse
Tlf. 59185821