Nyhedsbrev oktober 2012

Haderslev 2012.10.12.

 

 

 

 

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

 

 

Så er der atter tid til et medlemsbrev efter en pause på næsten 3 måneder, men I kender årsagen, nemlig at Helga og jeg har tilbragt 2 dejlige måneder i Sydfrankrig. Vi nåede akkurat at komme hjem til mødet i Hedehusene d. 6. oktober.

 

Mødet var som ved flere tidligere lejligheder arrangeret af Esteri Andersen med assistance af flere af de andre ”finnepiger” fra området. Det var det sidste officielle lørdagsmøde på Sjælland, idet der ved generalforsamlingen på Sluk-efter kro blev bestemt, at årsmødet i fremtiden altid skal finde sted på Liselund, mens det lille møde så skal være et eller andet sted vest for Storebælt. Dog åbnede Esteri en dør på klem for, at hun sammen med nogle andre måske kunne lave et uofficielt lørdagsmøde på Sjælland, hvor langt de fleste af vore medlemmer bor, og hvorfra tilslutningen til møderne også altid er størst. Fx var der denne gang kun 2 deltagere fra Jylland (Helga og mig) samt Margot og Eero fra Sjuntorp nordøst for Göteborg, mens de resterende 36 var fra Sjælland. Ligesom ved et tidligere møde havde Esteri også denne gang fået Fløng-koret til at komme og underholde. Bl.a. sang de et udtog fra Finlandia, og lederen prøvede også at få os alle til at synge med på en kanon med 3 hold, men trods god assistance af kormedlemmer kneb det vist for os at leve op til hans forventninger, tror jeg. Maden var som sædvanlig meget god, og den var der i rigelige mængder, så selv sultne flygtninge, som vi jo på en måde er, blev rigeligt mætte.

 

Der var også nogenlunde gang i selvbetjeningsbutikken, hvor der blev omsat for 760 kr. Dog må jeg indrømme, at salget af bogen ”Købmandens finnedreng” var skuffende – der blev kun solgt 2 eksemplarer. Og den ene vist kun, fordi jeg viste et sted i bogen, hvor en person blev omtalt, som køberen kender så godt, at hun syntes, at omtalen skulle gå videre. Så er der mere gang i salget her i Haderslev, idet jeg til pensionistkolleger og lærere på min gamle skole har solgt ca. 30, og da jeg d. 9. oktober var i Toftlund for at fortælle om ”finnebørn”, blev der afsat 5 bøger. Også byens boghandlere har solgt mange, men den største omsætning har været hos købmanden i Hoptrup, hvilket måske er naturligt, da den lille landsby er et hovedområde i bogens indhold.

 

De bøger, som jeg har givet væk gratis, fx til Lennart Madsen, som på Sluk-efter kro fortalte om Vedsteds historie, samt den til Olavi Oksa som tak for, at han fik gang i finnebørnsforeningen her i Danmark, samt de bøger, som jeg har sendt til vore søsterforeninger i Finland og Sverige, ja, de bøger har jeg hentet blandt de 42 bøger, som jeg fik som ”løn” for at skrive bogen. Ud over disse 42 bøger får jeg intet udbytte fra bogen, men den fortjeneste, som boghandlerne normalt får, går ubeskåret til finnebørnsforeningen. Mange af de 42 bøger er også foræret til familie både i Danmark, Sydslesvig og i Finland – selv om min søster og bror deroppe ikke kan læse dem, men de kan da se billederne!

 

Gustav Packaléns Mindefond, som for nogle år tilbage gjorde os i stand til at anskaffe kopimaskinen, som stadig kører godt, fik naturligvis også et eksemplar, og reaktionen derfra var overraskende og flot, idet formanden bestilte yderligere 10 bøger, som han ville give til de andre nuværende og til kommende bestyrelsesmedlemmer.

 

Både formanden for ”Riksförbundet Finska Krigsbarn”, Kai Rosnell i Sverige og formanden for den tilsvarende forening i Finland, Pertti Kavén, har svaret på modtagelsen af bogen, og Kai Rosnell har allerede anmeldt bogen i deres medlemsblad ”Finska Krigsbarn”, mens Pertti Kavén pr. mail har skrevet, at han ”försöker förstå det danske språket, men det är inte alltid så lätt!”, hvorefter han vil anmelde den i deres blad ”Sotalapsi”. Jeg tillader mig at sende Kai Rosnells omtale af bogen med et eller andet sted her i brevet, hvor jeg kan finde plads til det, og senere vil jeg også sende Pertti Kavéns stykke om bogen – hvis den da er på svensk og ikke på finsk, for så er der jo ikke så mange, som kan læse den!

 

Et eksemplar af bogen er sendt til Berlin! Mens vi opholdt os i Frankrig, kom der en mail fra Anna Henker. Det viste sig, at Anna var ”skandinavisk-studerende” ved universitetet i Berlin, og hun havde valgt ”Krigsbarnsforeningerne i Finland, Sverige og Danmark” som emne for sin kandidatopgave. Hendes opgave er hovedsageligt baseret på de tre foreningers hjemmesider (opbygning og indhold), som hun jo nemt kunne gå ind på. Jeg har fået resultatet tilsendt, men da det hovedsageligt er en sammenligning mellem de 2  forbund i Finland og Sverige (i begge lande er der mange foreninger) og vores egen forening, så ved jeg ikke, om det er noget, der er værd at sende ud. Hvis jeg engang kommer i stofnød, kan noget af Annas opgave evt. bruges.

 

Også Auri Henriksen (4180 Sorø) havde sin livshistorie med i form af et hæfte på godt og vel 20 sider. Den kan købes i A4-format (=disse sider) eller i A5, som er det halve af A4. Prisen er ens for de to udgaver, nemlig 30 kr., hvoraf 5 kr. er foreningens fortjeneste.

 

Med her i brevet er der en ”Julegaveønskeliste” med alle de ”varer”, jeg plejer at have med til møderne, så hvis du mangler en julegaveidé, så kan du måske finde noget der. Du kan bestille pr postkort, pr mail eller pr telefon, men husk at der til prisen også kommer portoudgift, for ellers bliver det en underskudsforretning for foreningen. Nogle af bøgerne er der kun et enkelt eksemplar tilbage af, så jo før du lader høre fra dig, jo større chance er der for at få netop det, du ønsker.

 

Når det lille møde i fremtiden skal være vest for Storebælt, så må jeg bede medlemmer i Jylland/Fyn vise initiativ m.h.t. at finde steder for mødet, for hvis jeg hver gang skal stå for arrangementet, så bliver det altså her tæt ved Haderslev, idet jeg ikke vil køre langt væk for at dække bord m.m. før mødet. Hvis du har et godt forslag, så lad mig få det at vide så snart som muligt, men så håber jeg også, at du er villig til at aftale lokaleleje, madlevering, evt. overnatning i nærheden (vandrerhjem el.lign.) m.m. En anden mulighed er naturligvis at lave mødet på en kro eller lignende og så betale sig fra det, men det kan jo aldrig laves så billigt, som Esteri fx klarede det i Hedehusene. Vi er jo trods alt alle pensionister.

 

Så følger der nogle ændringer til medlemslisten: 2 medlemmer har besluttet at forlade foreningen. Det er Preben Åbo Christensen (2700 Brønshøj) og Irmeli Saarinen-Møller fra Jaala, Finland.

 

Til gengæld er der også kommet 2 nye indmeldelser. Den ene er Kim Westerholm, søn af Carl-Eric Westerholm, fra Nykarleby i Finland. Kims adresse er:

Kim Westerholm

Fransvägen 4

66240 Petalax

Finland

Kim bliver det første 2.generationsmedlem i Finland, mens vi har 2 i Sverige og 13 her i Danmark.

 

Det andet nye medlem er René Väyrynen, som bliver foreningens før-ste 3.generationsmedlem! Renés bedstefar hed Väinö Päiviö Väyrynen, og han blev medlem i august 1999, da han boede i Nykøbing F. og netop var gået på efterløn. Senere flyttede han til Haslev, vistnok i 2001 eller 2002, og endnu et års tid senere fik jeg den sidste mail fra ham i november 2003, og da var han flyttet til Vordingborg. Väinö var med til et enkelt møde, nemlig forårsmødet i Solrød i 2002, men om-kring 2003/4 forsvandt Väinö fra foreningen, uvist af hvilken grund, men nu er barnebarnet vort nyeste medlem. Renés adresse er:

René Väyrynen

Terslev Bygade 39

4690 Haslev

 

I bestyrelsen er der også sket en ændring, idet Jaakko Kettunen har meddelt, at han ønsker at træde ud og i stedet fortsætte som menigt medlem af foreningen. Suppleanterne hedder begge Anja (Staggemeier og Olsen), så nu skal jeg have aftalt med dem, hvem af dem, der skal træde ind i bestyrelsen frem til næste generalforsamling, hvor der efter turnusordningen skal være nyvalg netop til den post, som Jaakko har haft. Nyvalget kan være en af Anja’erne, men det kan naturligvis være et hvilket som helst andet medlem, evt. også en fra 2. generation, som det blev foreslået på Sluk-efter kro.

 

Ved mødet i Hedehusene var der et par medlemmer, som spurgte, om der kunne laves en oversigt over de møder, som har været afholdt igennem de 20 år, som foreningen har eksisteret. Det har Helga nogenlunde styr på, så her i brevet er hendes oversigt – dog uden garanti for, at den er fuldkommen rigtig! Dog mangler antallet af deltagere, idet navnelisterne ikke er komplette for alle møder.

 

Tapani Rossi (Höör i Skåne) er en meget energisk mand, som gang på gang har nye indlæg på sin hjemmeside om krigsbørn. Hans seneste undersøgelse har været om finske børn, anbragt på børnehjem. Han har gravet gamle beretninger om disse hjems indretning og beliggenhed frem, og hvordan leveforholdene var for børnene, delvis set gennem øjnene af tilsynsmyndighederne. 3 af beretningerne er med her i brevet, og man kan læse mange andre spændende ting om krigsbørn på hjemmesiden med adressen: www.krigsbarn.com

 

Også her i Danmark blev en del finske børn anbragt i kolonier i kortere eller længere tid. Der var 5 kolonier rundt omkring i landet. Den mest kendt er nok Nørager nordvest for Sorø. Gården ejedes af Kurt Aulin, som havde firmaet ”Aulins tæppelager”. Der kom 49 piger til Nørager.

I Dronningmølle på Nordsjælland var der plads til 29 børn. I Olsbæk mellem København og Køge var der 47 børn, men Olsbæk virkede også som en gennemgangslejr, idet mange flere børn end de 47, som var der i længere tid, kom til Olsbæk til lægeundersøgelse og forsyning af klæder og sko, inden de blev sendt videre til Jylland, nogle til Koldkær og andre til Højkol. I Jylland var de 2 nævnte kolonier, nemlig Koldkær helt oppe ved Limfjordens munding mod øst lidt nord for Hals, og Højkol vest for Århus. I Koldkær var der 44 børn, mens der blot kom 19 til Højkol. Olsbæk, Koldkær og Højkol kolonierne var alle sat i gang af F.L.Smidth, som ejede de 3 steder, som ellers blev brugt som feriekolonier for firmaets ansatte.

 

Foruden disse 5 kolonier, som kom i gang, var der bl.a. på Horsensegnen planer om en koloni på husholdningsskolen Klejsgaard, men det skulle være en slags kombination, idet børnene skulle privat indkvarteres, mens de ledsagende finske lotter skulle bo på skolen, hvor de så skulle samle børnene dels til undervisning og dels til blot at være sammen også med danske børn.

Selv om denne planlagte koloni ligger langt fra Tønder, så er udklippet fra de papirer, som jeg har lånt af Foreningen Norden netop i Tønder. Udklippene stammer fra februar 1940, så man kan se, at forberedelserne til at modtage finske børn allerede da var i gang mange steder.

 

Da jeg læste artiklen ”Finland kalder”, troede jeg først, at der var glemt noget, eller at en anden artikel var klistret ovenpå, idet der i 3. spalte ligesom står en ny overskrift med store bogstaver: ”sætte sig selv i Skat til Finland”, men typerne er jo blot så store for at understrege betydningen: BETAL FRIVILLIGT EN DEL AF DIN LØN SOM EN EKSTRA SKAT TIL FINLAND!  Det kan man da kalde et flot ønske!

 

Som skrevet i flere breve tidligere, så er Tønder Kunstmuseum meget aktiv m.h.t. at udstille værker af kunstnere fra Finland. Tapio Wirkkalas flotte udstilling blev fulgt op af en foredragsdag, som startede kl. 11.20 og først sluttede efter kl. 17. Det foregik midt i september, mens jeg endnu sad dejligt afslappet i Sydfrankrig, men Helmi Carlsen og Jarmo

Lehtonen kørte derud. De siger dog samstemmende, at det var en skuffelse. Det meste foregik på engelsk (Markku Valkonen og Juhani Pallasmaa var foredragsholderne), og selv om Helmi og Jarmo kan engelsk, så er der dog så mange specielle ord i et foredrag om kunst, at det kan være meget vanskeligt at få mening ud af det. I slipper for et længere referat, men lidt kommer der dog med i brevet, idet jeg har fået et lille stykke oversat fra tysk, ligesom der også var en side i Foreningen Nordens blad i oktober.

 

Med venlig hilsen til jer alle

 

Kai.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.