Nyhedsbrev februar 2012

Haderslev 2012.02.12.

 

 

 

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

 

 

Desværre må jeg starte med en undskyldning til 2 medlemmer, nemlig 2 af de 3 der blev indmeldt i 2011! De er desværre ikke kommet med på medlemslisten. Som I måske husker, skrev jeg i januarbrevet, at jeg havde problemer med listen, og jeg håbede, at mine to trofaste hjælpere fra min gamle skole kunne klare problemerne for mig, men de havde for travlt på skolen, dels med terminsprøver, som de skulle gøre alle skolens computere klar til, og dels havde de alvorlige bekymringer over de store ændringer, som man er gang med i Haderslev kommunes skolevæsen, (bl.a. skal der ifølge rygterne fyres 13 lærere på skolen og 35-40 i hele kommunen!), så de kom først en af de sidste dage i januar, men nu er listen omsider ført a’jour.

 

I stedet for at sende en helt ny medlemsliste til alle, vil jeg bede jer om at indsætte de to medlemmer, som har været med det meste af 2011.

 

Det er                        Rosita D. Pedersen

                                   Borgmester Finks gade12 st. th.

                                   6200 Aabenraa

                                   74 62 83 00

 

og                              Taimi Nørgaard

                                   Gadegårdsvej 69, Lind

                                   7400 Herning

                                   97 12 88 02

 

Andre ændringer, som fx udmeldte eller afdøde, kunne registreres, men de to nye forsvandt desværre igen.               

 

Terttu Andersen (4700 Næstved) har sendt en rettelse til sit husnummer, som skal være 522 og ikke 524, som der står i medlemslisten.

 

Desuden har jeg fået nogle nye fotos af et par medlemmer, men de kom i et mailsystem, som Helga først ikke kunne åbne – der findes åbenbart flere systemer, men det er nu lykkedes, så næste år vil der være nye, smukke billeder af et par kvindelige medlemmer.

 

Når jeg skriver, at Helga ikke kunne åbne 2-3 mails fra den seneste tid, skyldes det, at alt med mails tager Helga sig af! Derfor vil Helga som regel også stå som afsender, selv om det måske er mig, som har skrevet teksten. Vi har ganske vist begge en mailadresse, men det er Helgas, som automatisk ”popper op”, når en ny mail skal skrives.               

 

Jeg håber, at andre følger efter med nye fotos, når I nu alligevel skal have kørekortet fornyet.

 

Så er invitationen til årsmødet i weekenden 1.-3. juni med i brevet her.

Priserne ligger ret tæt på priserne på Liselund, men enkeltværelserne er dog noget dyrere. Der er mulighed for 3-sengsværelser, hvilket kan gøre deltagelse noget billigere end dobbeltværelserne på Liselund. Også deltagelse uden overnatning bliver mærkeligt nok billigere på ”Sluk-Efter kro”- det er altså brugen af sengene, som koster. Desværre er drikkevarerne noget dyrere end på Liselund, så dem må vi spare på!

 

Jeg har naturligvis lagt nogle kroner på alle kroens priser, så det dels blev til runde tal, og dels gav luft i budgettet, så vi kan få råd til lidt underholdning lørdag aften og forhåbentligt også til, at vi igen kan modtage en gæst fra Finlands ambassade.

Invitationen er i 2 eksemplarer, hvoraf du kan beholde det ene, så du kan huske, hvor meget af årsmødet du er tilmeldt til.

 

Det er meget vigtigt, at tilmeldingsfristen d. 27. april bliver overholdt, idet vi hæfter for det antal, som er tilmeldt én måned før mødets start!

Og så håber jeg, at ingen af de tilmeldte bliver alvorlig syg med afbud til følge i løbet af maj!

 

Den foreløbige dagsorden kommer med i næste brev, men allerede nu bedes I tænke på punktet ”Indkomne forslag”. Som jeg antydede i januarbrevet, vil jeg fremsætte forslag om, at fremtidige årsmøder altid holdes på Liselund. Det har været meget tidskrævende og besværligt at finde et passende sted her vest for Storebælt (tilbud fra 8 steder), men hvis et andet medlem vil tage det job på sig, kan vi naturligvis fortsætte sådan, som det står i vedtægterne nu.

 

Så er portoen steget igen, dog kun for breve til vore udenlandske medlemmer. Til Finland og Sverige med 2,50 kr., mens brevet til USA stiger fra 26 til 30 kr. Det gør det lidt lettere for mig, idet der nu kun skal et enkelt eller to frimærker på hvert brev, mens der tidligere var nødvendigt med 3 på brevene til udlandet.

 

I, som var med ved foreningens start i 1992 på Haderslev Museum, husker sikkert ægteparret Søndergaard fra Tønder, som læste op af deres oversættelse af Kalevala. Mange år senere – i 2004 – besøgte Hilkka Søndergaard, som i mellemtiden var blevet enke, os på Danhostel i Haderslev, da vi holdt årsmødet der, og igen læste hun op af Kalevala. Så sent som d. 28. oktober traf jeg hende på Tønder Kunstmuseum ved åbningen af Tommi Toijas udstilling, men i januar døde Hilkka Søndergaard af kræft kort efter, at lægerne havde konstateret sygdommen.

 

          Æret være Hilkka Søndergaards minde.

 

 

Det var også ved udstillingen i Tønder, at en herre ved navn Bent Valeur spurgte, om jeg var interesseret i at se nogle gamle papirer, som han havde liggende fra Foreningen Norden. En dag kom han forbi og afleverede 4-5 mapper og et ringbind, som jeg slet ikke er færdig med at gennemse, men der er mange spændende ting imellem. I januarbrevet var der lidt med, og det er der også i dette brev.

 

Hvordan Bent Valeur ser ud, kan I se på billedet i artiklen ”Finske børn

fik et hjem i Tønder” fra avisen ”Jyske Vestkystens” Tønderudgave.

De lister, som omtales i artiklen, er de lister over finnebørn og plejeforældre, som var med i brevet i januar.

 

I 2008 havde man et møde i Foreningen Norden i Tønder, hvor Bent Valeur opridsede det arbejde, som var foregået for finnebørnene under krigen bl.a. nævnes ankomstdatoen for børnene til Tønder. Jeg har altid troet, at vi børn til Sønderjylland kom i samme transport, men mens jeg og de andre til Haderslev kom d. 7. juni 1942, nåede børnene først frem til Tønder d. 20. juni, og allerede i september 1943 er der kun 4 finnebørn tilbage i Tønderområdet.                                     

 

Mange af jer har sandsynligvis den medalje – som også er afbilledet på mindestenen i Churchillparken – og måske også diplomet, som hørte til. Jeg har kun medaljen, men ikke diplomet. De to ting skulle efter ønske fra den finske stat uddeles ved en højtidelighed, hvor man samlede plejeforældrene fra et område til en fælles fest. Som det fremgår af de sider, som fortæller om den begivenhed, foregik det i Tønder lørdag d. 6. marts 1948 på Tønderhus, hvor man på grund af, at Finlandshjælpens penge var brugt op, så sig nødsaget til at opkræve betaling for det fælles kaffebord, nemlig 2 kr. pr. person!

De ”almindelige” mennesker blev inviteret ved en annonce i den lokale avis, mens visse ”standspersoner”, som greven af Schackenborg (hvor prins Joachim bor nu), fik en personlig invitation. En af de specielt inviterede, nemlig Politimester Bøving, sendte afbud, fremgår det af en seddel, som jeg ikke fandt plads til her i brevet – han var optaget af tjenesteligt arbejde, skriver han. Arrangøren Frede Hansen sendte et referat til Finlandshjælpen over aftenens forløb sammen med en opgørelse over aftenens udgifter, som løb op i ikke mindre end 172,60 kr. for jeg ved ikke, hvor mange deltagere!! Det er jo ganske anderledes tal end i dag.

 

Til at tage sig af finnebørnene i Tønder (og Gråsten) var Anita Roos rejst med fra Finland. Hendes titel i den forbindelse var kurator, og hendes job bestod i at føre tilsyn med finnebørnene, oversætte breve til og fra Finland og samle dem til små, fælles møder, hvor børnene skulle holde det finske sprog ved lige. Anita Roos blev senere gift og fik efternavnet Ingvall. Hun var æresmedlem i vores forening indtil sin død for ca. 7-8 år siden. Hun skrev en beretning om sit arbejde, og den blev trykt i Foreningen Nordens blad nr. 4 i 1942. Nogle af jer, som har været med i længst tid i foreningen, har haft chancen for at læs den tidligere, men den er sikkert ny for de fleste.

 

Såvel hendes beskrivelse af arbejdet med finnebørn som festarrangementet i Tønder, kunne sikkert være et billede på, hvordan det er foregået overalt i Danmark dengang.

 

Da vi var på vej hjem fra Virum i december, lagde vi vejen forbi Roskilde, hvor vi havde et ærinde hos Pirkko og Erland Andersen. Jeg fik lov at låne en gammel bog (fra 1901) ”Finland i ord och bild”, men det mest spændende var egentligt ikke bogen, men de mange gamle avisudklip, som jeg fandt rundt omkring i bogen. De er alle fra krigens tid, og den ældste er fra 19.december 1939, hvor Frederiksborg Amts Avis har ønsket at orientere sine læsere om Finlands historie. Den er med her.

Med venlig hilsen

 

 

Kai

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.