Mindehøjtidelighed i Churchillparken

Igen i år havde mindehøjtideligheden ved Mindestenen for finnebørnenes plejeforældre tiltrukket en større gruppe af mennesker. Udover Finnebørn, der var repræsenteret af hele 3 generationer, var også repræsentanter fra Københavns Kommune og Københavns Finske Forening til stede.

Efter en kort mindetale ved Erkki Kalevi Trige blev der lagt mange smukke blomster ved Mindestenens fod, og der blev holdt et øjebliks stilhed, så ”alle kunne tænke på hver deres”, som Erkki udtrykte det i sin tale.

Efter højtideligheden fik Erkki overrakt 3 sort-hvid fotos, der alle var taget i Århus i 1941. Et af billederne viste Finnebørn (heriblandt Erkki selv) på Bellevue, hvor de var på vej til en badetur iført deres stiveste puds med jakke, slips og det hele. Det er spændende, at en sådan historisk dokumentation kan dukke op så mange år senere.

Se fotografier fra mindehøjtideligheden her.

Nyhedsbrev – Juli 2010

Efter endnu engang at måtte indlede brevet med den sørgelige meddelelse om Jens Juel Larsens bortgang, så kan jeg da også bringe en god, nemlig indmeldelsen af et nyt medlem. Det er Esteri Andersens datter, som har besluttet at ville være med, så I kan tilføje navn m.m. på adresselisten:

Anemone Ojala
Kløvervej 1 C
4139 Viby Sj.
25 72 28 48

Det er jo dejligt, at endnu en fra 2. generation har meldt sig, og måske bliver der snart flere, hvis det opråb, som Karin Maagaard har lavet, bærer frugt. Jeg håber, at alle de finnebørn, som selv har børn, lader Karins seddel gå videre til dem. Emnet blev omtalt ved årsmødet i Ribe, hvor nogle af os mente, at foreningen nok ville uddø, når vi var væk, mens andre havde den mening, at 2. generation måske ville fortsætte, ligesom danske udvandreres efterkommere i USA eller Canada stadig holder fast ved deres danske afstamning.

Angående krigsbørnsmødet i Lahti d. 25.-26. september var der i brevet for en måned siden dels program og dels noget om, hvordan man skulle betale og hvilke muligheder, der var for indkvartering.

Helmi Carlsen (Æblevænget 5, 6330 Padborg, tlf. 74 67 37 76) regner stadig med at tage turen til Finland for at være med ved mødet, og hun har allerede været i kontakt med Martti Rusin, som har tilbudt at være behjælpelig med at reservere hotelplads m.m. Hvis du også planlægger at tage derop, så ring til Helmi, som så vil hjælpe dig videre med kontakten til Lahti.

Helmi vedlagde følgende praktiske oplysninger, som I også får her, men snak først og fremmest med Helmi, hvis du har planer om at være med.

Du kan vælge et af de hoteller, der er nævnt i brochuren.

Meddel os, hvilket hotel, du vil bo på af hensyn til bustransporten.

Betal deltagergebyr senest d. 25.08.2010. Prisen er 80,00 euro inkl. bustransport. Beløbet betales til Lammin Osuuspankki konto nr. 471230-212915.

I officersklubben findes tidsplaner for tog og buslinjer.

Følgende ”finnebørn” i Lahti kan kontaktes på disse telefonnumre:

Martti Rusin tlf. 00358 0400567850
Aune Piiparinen tlf. 00358 0503570169
Ritva Koskimaa tlf. 00358 0407416364
Asta Lisakkala E-mail: a-i.iisakkala@phnet.fi

Der er også den mulighed, at du kontakter vort medlem Sylvi Nieminen, Riekontie 3 as. 19 b, 15230 Lahti tlf. 00358 0400830926, men det sikreste og nemmeste er at træffe en aftale med Helmi.

Hvis der bliver en side til overs et sted i brevet, så sender jeg også Helmis oversættelse af programmet med – den er meget lig med Anja Olsens oversættelse i junibrevet.

Og så videre til vort eget næste lørdagsmøde i Danmark. Det bliver her i Haderslev på Hotel HARMONIEN. Med her i brevet er der indbydelse med tilmeldingsseddel, kort over byen, en ”særmelding” til alle medlemmer, samt lidt historie om ”Selskabet Harmonien”, hvis oprindelige navn var ”Det harmoniske Selskab af 1799”. Karin Maagaard har undersøgt flere steder, og Helga og jeg har lavet rundture for at opspore flere muligheder, og vi er nu nået til den erkendelse, at hvis man ikke har mulighed for at låne et lokale til en meget lav pris, samt få mad leveret ligeledes til en fornuftig pris som ”diner transportable”, så er det vist umuligt at lave et lørdagsmøde under 200 kr., hvilket netop bliver prisen for mødet d. 2. oktober.

Jeg håber ikke, at det afholder alt for mange fra at deltage, men det er uden tvivl det prisleje, vi må være forberedt på i fremtiden. Rut Grönroos fik underskud på mødet i Havdrup, men stædig, som Rut er, så ville hun selv klare den sag!

Hvis nogen overvejer at blive i Haderslev natten over, så har Eero og Margot fra Sverige booked sig ind allerede, da han måtte sende afbud til mødet i Ribe. Desuden er der to senge reserveret til søstrene Berlin, så der er kun to ledige pladser hos os nu. Det billigste derefter er DANHOS-TEL (tlf. 74 52 13 47), hvor vi holdt årsmødet i 2004, men mange ønsker måske at køre hjem samme aften, når vi slutter ved 4-5 tiden.

I løbet af efteråret håber jeg, at en eller anden – eller nogle i fællesskab – har fundet et sted øst for Storebælt til forårsmødet. Naturligvis skal de små møder være så billige som muligt, men som skrevet før, så tror jeg ikke, at det kan gøres under 200 kr. i fremtiden.

Som skrevet i brevet for en måned siden i referat fra generalforsamlingen, så har Reijo Pajuoja lavet endnu en bog – det er Reijo, som for år tilbage skrev bogen ”Som krigsbarn i Danmark” (jeg har endnu nogle tilbage – pris 150 kr.).
Reijos nye bog er nærmest en statistisk oversigt, idet alle vore navne er noteret i alfabetisk rækkefølge. Desuden er der en mængde tabeller, vistnok med aldersfordeling, fordeling af drenge og piger, og hvorfra vi kom og hvor i Danmark vi endte, men da det hele er på finsk, så kunne jeg ikke helt finde ud af det. Ved mødet i Ribe var der desværre ikke tid for de finskkyndige til at oversætte dele af bogen, men Reijo har tilbudt at sælge bogen (på finsk) + en dansk oversættelse af de væsentligste dele, så vi alle vil kunne få nye oplysninger og måske endda finde frem til nogle af dem, vi rejste sammen med? Reijo ønsker, at der er minimum 30, som binder sig til at købe et eksemplar for den pris, han har fastsat, nemlig 130 kr. Hvis nogen skulle ønske at købe den originale finske bog uden dansk tillæg, så er prisen 100 kr. Send mig et postkort med bestillingen, så får jeg bøgerne i løbet af efteråret – bragt til døren af Egon, som er en af Reijos gode venner med ærinde i Danmark jævnligt!

Og så til noget helt personligt for mig. Min danske plejefar døde som den sidste fra min forældregeneration for ca. 20 år siden. Vi ryddede naturligvis op i hans hjem og fandt da også mange spændende ting i et hjørne i klædeskabet. Der var en skotøjsæske med en del breve fra min finske mor, den rygsæk, som jeg havde haft med indeholdende min trøje fra dengang, en kasket, en varm pelshue samt et spil ”Musta Pekka”.

I en skrivebordsskuffe lå den medalje, som alle danske plejeforældre fik efter krigen – det var vistnok i 1947, med desværre var det medfølgende diplom ikke at finde noget sted. Desuden lå der en hel masse andre papirer, som i første omgang blev arkiveret i en papkasse til senere undersøgelse. Men den gik i glemmebogen og kom først frem igen ved et rent tilfælde for en måneds tid siden!

Blandt en mængde ark, som ingen betydning havde (gamle regninger fra butikken m.m.) og derfor gik direkte til genbrug, lå der også nogle ark, som betød lidt for mig personligt.

Det ene ark er en meddelelse fra Kommunaldirektør Melander, som stod for indkvarteringen af de 102 børn, som kom til Haderslev. Her står der mere præcist, end hvad jeg tidligere vidste, om ankomsttid – datoen kendte jeg – om den stedlige kontaktperson, nemlig fru bagermester Holm, på hvis græsplæne vi da også blev modtaget, og også at det var Melander, som havde bestemt, hvem det enkelte barn skulle bo hos. Det fremgår af pkt. 2), hvor man opfordres til at sende barnets navn ind til Magistraten, hvis barnet ikke han huske sin adresse i Finland – det må betyde en sammenkædning af plejefamilie og barn. Min danske mor påstod ellers livet igennem, at de havde valgt mig, fordi jeg så mest sølle og elendig ud af os alle, men det var altså forudbestemt, hvem der skulle have hvem!

I pkt. 1) står der, at opholdet ”vil antageligt strække sig over 3 – 3½ måned”, hvilket kunne tyde på, at vi skulle hjem for at fortsætte skole-gangen i starten af september. Det kom ikke til at ramme en eneste af de 15, som kom til Hoptrup – de første blev sendt tilbage i december 42. Da krigen sluttede, var vi kun 2 tilbage, nemlig Olavi Oksa, som måtte rejse hjem i 1947, og mig.

Det andet, vigtige papir er fra slutningen af marts 1943. Det er en forespørgsel, om mine plejeforældre er villige til at beholde mig yderligere et halvt års tid, hvilket de var endog meget villige til! Hvor mange af de andre, ”mindre” finnebørn, som fik tilbuddet om at blive sommeren over, ved jeg ikke, men i løbet af de sidste krigsår forsvandt snart en og snart en anden, indtil vi som skrevet før, kun var 2 tilbage.

I de sidste linjer står der lidt om ”Vitaminol”, og jeg må indrømme, at jeg her ca. 70 år senere næsten får kvalme igen blot ved at læse navnet – det smagte frygteligt, men ned skulle det jo!!

Så følger et ganske kort afsnit fra bogen ”Finlandsbarnen i Danmark” med en beretning om en hjemtransport i et ikke nævnt årstal under krigen, men det har sandsynligvis været i august, for de skulle hjem for at gå i skole, som begyndte i starten af september.

Sommeren står for døren, og sommeren er rejsetid. Derfor er der et par artikler, som Anja Olsen gav mig i Ribe, med her. Ganske vist er beretningen fra Lappeenranta en ”vinterartikel”, men stedet er også et besøg værd om sommeren.

I artiklen om Sydfinland er der mange små tips om seværdigheder, som man kan opsøge, og hvis man vil spise lidt ekstra specielt i Åbo, så er ”Enkeliravintola” måske stedet!

For at alle arkene kan få stof på begge sider, følger der nogle små stumper fra især Politiken om Finland. Trykketeknisk er det nemlig en stor fordel, at begge sider på alle arkene rummer et eller andet!

Med venlig hilsen og fortsat god sommer – og efterår!
Kai

De i nyhedsbrevet omtalte artikler kan rekvireres hos Kai Schmidt