Nyhedsbrev april 2014

 

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

 

 

Starten af dette brev ser sikkert betydeligt mere ”indbydende” ud, end den plejer at gøre! Nu er der nemlig blevet mulighed for at lave dele af brevet i farver, men det må ikke overdrives, idet en farveside koster ca. 6 gange så meget som en side i sort/hvidt, og det uanset, hvor stor en del af siden, der er med farver på. Derfor er dette første brevs første side fra den nye kopimaskine nok ikke noget, I må forvente hver gang, hvis det kun er logoet, som er med farver på siden.

 

(billedet må desværre udelades.)

 

Der var ca. 40 deltagerne ved det dejlige møde i Hedehusene (der blev serveret god mad, leveret fin underholdning af Fløng-koret, af Esteris datter og svigersøn, og så havde vi besøg af den kvindelige, finske præst). Deltagerne fik allerede der forklaringen på, hvordan det blev muligt for foreningen at købe den nye kopimaskine.

 

Gustav Packaléns Mindefond, hvis bestyrer er Hans Skytte Pedersen boende i Hellerup, fortsatte det, som Carl Aage Jensen fra Svendborg havde begyndt på, nemlig at sørge for den økonomiske dækning.

Packaléns Mindefond bevilligede 20.000 kr., sådan at det sammen med de 10.000 kr. fra Carl Aage Jensen var nok til købet.

Hvem Karl Gustav Packalén egentligt var, har Helga fundet ud af på Google på internettet, så læs det lille stykke om vores mæcén her i brevet.

 

Ikke alene er det en betydeligt bedre (nyere) maskine, som nu står i kælderen, men driftsomkostningerne bliver også betydeligt mindre.

Prisen pr. trykt side i sort/hvidt bliver halveret, og levering af toner og service kommer kun til at koste ca. 2/3 af den nuværende pris. Og det lykkedes oven i købet at få en aftale om, at der ikke vil komme nogen prisstigninger i de næste 36 måneder. Det befrier mig for ideen om at foreslå at hæve kontingentet i det kommende år. Nu er der ingen tvivl om, at udsendelsen af brevene kan fortsætte ubesværet et stykke tid endnu, indtil en ny formand måske vil holde kontakten til medlemmerne på en anden måde.

MEN DET VIL VÆRE DEJLIGT, HVIS MEDLEMMERNE VIL VÆRE AKTIVT MEDVIRKENDE TIL AT LEVERE STOF!!!

 

Denne bøn kommer som en reaktion på en henvendelse fra et medlem, som syntes, at der efterhånden kun var stof enten fra Tønder-arkivet eller på svensk!

 

Billedet på side 1 er et postkort, som jeg fik lov at låne af Jens

Nyegaard. Han boede som stor dreng dengang (1941) i København, men nu bor han i Hejls ca. 25 km fra Haderslev. Familien havde haft en ung mand fra Finland som gæst i et stykke tid. Han har ikke været ”finnebarn” – det har han været for gammel til, idet han i slutningen af august 1941 har sendt postkortet, mens han var soldat under Fortsættelseskrigen. Han var med i slaget ved Sortavala, hvilket han beretter om på bagsiden af kortet. 15 af hans kammerater faldt ved kampene om byen, men nu er han sendt på 1 uges ophold væk fra fronten, skriver Eero, som den unge soldat hedder. Dele af teksten på kortet er smurt over af censuren med sort blæk eller tusch, så måske har han skrevet for åbenhjertigt om de voldsomme slag, som han har været med i.

 

Foruden kortet fik jeg også lov at låne bogen ”Finland i krig 1939-1940”

Det er hovedsageligt en billedbog med fotografier fra såvel fronten som fra Finlands byer og landsbyer. Jeg sender nogle få billeder med, hvor den danske indsats omtales, nemlig ”Den danske ambulance”,

som kæmper sig frem gennem sneen, samt en kolonne af de danske frivillige, som jo aldrig nåede at komme i kamp under Vinterkrigen.

Også artiklen på de store sider fik jeg af samme tilhører. Forsiden er på det sidste almindelige ark med overskriften ”200 anderledes år”.

 

En anden tilhører (Kurt Christiansen) viste mig et par gamle aviser, nemlig ”Kolding Avis” fra d. 5. maj 1945, hvor hele forsiden naturligvis handler om krigens afslutning i Danmark. Hen over hele forsiden står der med kæmpestore bogstaver (over 2 cm høje): Tyskerne i Danmark har i Gaar kapituleret.

Den anden avis er ”Kolding Folkeblad” fra 24. december 1951. Først var jeg ikke klar over, hvad specielt der var ved den avis, for jul er der da hvert år d. 24. december, men så bladede han frem til side 5, hvor en herre ved navn Jeppe Juhl, som ville blive 70 år d. 1. januar 1952, blev omtalt. I slutningen af artiklen kom det, han ville vise mig, nemlig at familien havde haft et finnebarn, som han havde leget med som barn. Han kunne kun huske fornavnet, som var Sulo.

Jeg kender kun én Sulo, nemlig Sulo Wass, som i nogle år var medlem i foreningen, indtil han døde i august 2003. Jeg havde artiklen med til mødet i Hedehusene, hvor jeg vidste, at Katja Wass (2.generationsmedlem), også ville komme, og hun kunne straks bekræfte, at det var hendes far, som havde været ”finnedreng” hos familien Juhl.

Afsnittet om Jeppe Juhls ”finnedreng” Sulo Wass har jeg sat på side 6 her i brevet.

 

Hos en tredje tilhører lånte jeg en stor stak breve og andre papirer fra en ”finnedreng”, Urpo, som havde været i hendes hjem, uden at hun dog kunne huske ham, idet hun dengang blot var et spædbarn endnu.

 

Jeg fik lov at tage kopier, men da brevene er personlige, vil jeg ikke sende selve brevene ud, men nogle af de andre papirer kommer med i brevet her.

 

Urpo er kommet i samme ”sending”, som jeg i sin tid, nemlig med ankomst til Haderslev søndag d. 7. juni 1942, hvorefter han sammen med 14 andre straks er sendt videre til Christiansfeld.

 

Meddelelsen om ankomsttid, det kort, som plejeforældrene blev bedt om at sende snarest muligt efter barnets ankomst, samt en lægeattest for Urpo har jeg fået lov til at sende med her.

I marts – sandsynligvis i 1943 – har der været afholdt en ”Finlandsaften” i Christiansfeld med det program, som også er med her i brevet. Et af punkterne er foredrag med lysbilleder ved Forstander Lauridsen fra Hoptrup Højskole, hvor der også var en ”finnepige”. Fornavnet var Ritva, men efternavnet husker jeg ikke.

 

Hvor lang tid, Urpo har været i Danmark, er ikke helt klart efter brevene, men i december 1944 har Røde Kors sørget for en julehilsen såvel fra Finland som fra Danmark.

 

Den parlør, som alle plejehjem fik, har været meget flittigt brugt af Urpos plejeforældre, idet den er helt i laser! Hvis du mangler parløren, kan jeg producere nogle – sig blot besked, så starter jeg den nye kopimaskine, som først blev leveret onsdag d. 9. april, hvilket er grunden til, at brevet her er forsinket!

 

Så er det tid til tilmelding til årets generalforsamling på Liselund.

 

Som nævnt i brevet for nogen tid siden er prisen blevet højere, men det gælder dog mest det helt lange ophold fra fredag efter kl. 16 til søndag ca. kl. 14. Enkelte andre priser er uændrede. Begrundelsen for dette er, at deltagertallet er lavere end de andre dage, men køkkenpersonalet er det samme, så der er altså færre til at betale for lønnen den dag. Det lyder logisk nok for mig. Desværre er der flere af de ellers trofaste deltagere fra andre år, som allerede har sagt, at de ikke kan komme i år, men til gengæld ringede Olavi Oksa fra Finland for en uges tid siden for at meddele, at de i hvert fald foreløbigt var 4, som ville komme, og for få dage siden ringede Eero Ahlbäck for også at melde sin ankomst.

Der er en ekstra kopi af tilmeldingssedlen, så man kan huske, hvor meget man har meldt sig til, og hvor mange penge man skal have med, for jeg kan ikke tage imod Dankort!

Stedet kender de fleste efterhånden, men for en sikkerheds skyld er der et kort med i brevet.

 

En foreløbig dagsorden for generalforsamlingen er også med, og hvis du ønsker mere sat på, så skal jeg have besked senest d. 25. maj.

 

René Väyrynen har en speciel hobby, nemlig alt, hvad der angår finsk militær! Han vil gerne lægge beslag på noget af mødetiden, så læs længere fremme i brevet om hans planer for sit indlæg.

 

Måske
skal vi ved den lejlighed synge ”Finsk Soldatermarch” af F. E. Sillanpää, hvis nogen kan huske melodien – jeg kunne den som barn, idet den ofte blev sunget i Hoptrup skole til ære for os 15 ”finnebørn”.

Teksten er på det sidste ark her i brevet.

 

I Finland er der for nyligt udgivet endnu en bog om børnene i Finland under krigen. Den er på svensk og har titlen ”Krigets barn”. Den er vist mest beregnet til brug i skolerne for at fortælle nutidens børn om forholdene dengang, men den kan da også købes hos boghandlerne i både Finland og Sverige. I Finland er prisen 24 euro svarende til 180 danske kroner, som igen vil være ca. 220-230 svenske kr. Anmeldelsen af bogen er med sidst i brevet.

 

Med venlig hilsen til alle

 

Kai

 

P.S.    NYE MEDLEMMER:     Martti Paloposki

Vesterbrogade 46 st. th

7000 Fredericia

og

Tom Kamp Eriksen (2.generation)

Gl. Højmevej 106

5250 Odense SV

 

Adresseændring:                    Leila Møller Hansen

bor nu     Agervænget 14 A

4420 Regstrup

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *