Nyhedsbrev januar 2014

Kære finnebørn og andre modtagere af brevet.

 

 

Allerførst tak til de mange medlemmer som i den travle juletid alligevel havde fundet tid til at skrive en julehilsen til Helga og mig. Nogle med et ”gammeldags” julekort og andre med det mere moderne e-mail.

Vi siger mange tak for, at I tænker på os, og jeg må beklage, at alle afsenderne ikke får et personligt svar, men må nøjes med denne kollektive TAK.

 

Jeg – og også alle andre medlemmer i foreningen – skylder også en tak til en person, som mange sikkert husker fra årsmødet i Svendborg i 2006, nemlig Carl Aage Jensen. Hvis navnet ikke siger dig noget, skyldes det måske, at du ikke var med til årsmødet dengang, men det var Carl Aage Jensen, som gjorde det muligt, at vi dengang kunne afvikle et af de allerbedste møder med en deltagerbetaling, som vi aldrig siden har været blot nede i nærheden af. Carl Aage Jensen betalte dengang et beløb for hver deltager, foruden sejlturen på Svendborg Sund, busturen tilbage til hotellet efter besøget på Rådhuset, og endelig også underholdningen om aftenen.

 

Det, vi skylder ham og hans hustru Anette, som jeg havde fornøjelsen af at have som borddame ved Dansk/finsk Forenings fest d. 6. december, tak for denne gang, er følgende brev, som jeg modtog d. 3. januar. Der står blot én linje, nemlig denne:

 

Godt Nytår. Vedlagt check på kr. 10.000 til dækning af en printer til foreningen ”Finnebørn i Danmark.”

 

Se, det er det, jeg kalder en glædelig overraskelse!

(Her i brevet kom det til at fylde 2 linjer!)

Jeg har sat mig i forbindelse med XEROX, som for et halvt års tid siden skrev, at vores nuværende maskine ville blive udrangeret indenfor en overskuelig tidsramme, så det er sikkert lige op over nu. Jeg havde besøg at en sælger torsdag d. 9. januar, og han vil sende et par forslag i løbet af den følgende uge, som bestyrelsen så vil tage stilling til, men beløbet på 10.000 kr. slår næppe til, idet det jo ikke er en printer, men en kopimaskine, vi skal have udskiftet. Forhåbentligt finder jeg en eller flere andre sponsorer, som vil støtte – det er da lykkedes tidligere!

 

Også vores bank, Jyske Bank, har set med venlige øjne på vores forening, idet de igen i år sponsorerer portoen til 50 medlemsbreve her i januar. Det når naturligvis slet ikke op i højde med Carl Aage Jensens sponsorat, men 50 x 14,00 kr., som den nye B-takst er fra 1. januar på indenrigsbreve op til 100 g, bliver dog til 700 kr. Det er kun på brevene til medlemmer i Danmark, portoen er steget, mens brevene til medlemmer i Finland, Sverige og USA koster uændret i forhold til 2013.

 

Selv om der er kommet penge udefra til foreningen, så er det nødvendigt, at medlemmerne også betaler kontingent! Det er også i 2014 200 kr. ligesom i en række år efterhånden. Der er ca. 15 medlemmer, som allerede har betalt, men der er desværre også 12, som endnu ikke har betalt for 2013, hvilket jeg håber, de vil gøre sammen med det nye kontingent for 2014. Med her i brevet er der en side om betalingsmåder, og hvis jeg skulle have overset en tidligere indbetaling fra et medlem, så skal jeg nok sige pænt undskyld, når jeg bliver gjort opmærksom på det.

 

Esteri Andersen (2640 Hedehusene) har endnu engang taget initiativ til at arrangere et lørdagsmøde. Selv om det er et uofficielt møde – vi har jo vedtaget at indskrænke mødeaktiviteten til generalforsamling og et lørdagsmøde i Vest – så vil jeg da gerne opfordre til at komme alligevel.

Helga og jeg tager turen til Hedehusene – det giver os en undskyldning til at besøge børn og børnebørn i Virum! Og måske kan der atter komme lidt i foreningens pengekasse, når medlemmerne køber et eller andet i ”selvbetjeningsbutikken”.

 

Kortet på bagsiden af invitationen kan forhåbentligt bruges, selv om I tilmelder jeg ved hjælp af sedlens nederste del. Det er forhåbentligt stadig nogenlunde tydelig, efter at jeg har forstørret det lidt.

 

Vort 3.generationsmedlem, René Väyrynen, besøgte for lang tid siden, byarkivet i Nykøbing F., hvor han fik kopier af avisartikler fra dengang, hans bedstefar kom dertil som finnebarn. Jeg bragte dengang det meste af det stof, som René sendte, men en af artiklerne var i så mørk og dårlig tilstand, at jeg ikke kunne kopiere den. Nu har jeg – efter at have forstørret den og læst dele af den gennem et forstørrelsesglas renskrevet den, stadig med den gamle staveform, så det er ikke en fejl, at navneordene er med stort, og at ”på” bliver skrevet som ”paa”.

 

Mange andre burde opsøge byarkivet i den by, I er kommet til, og der få kopier af de avisartikler, som blev skrevet om finnebørns ankomst. Det kræver naturligvis, at man kender den omtrentlige ankomstdato.

Hvis I finder noget, vil jeg naturligvis gerne have kopier, for nu kniber det efterhånden med at finde stof til brevene!!!

 

Det viser sig, at jeg slet ikke er den eneste formand blandt finnebørnsforeningens medlemmer, idet Carl-Eric Westerholm (66900 Nykarleby) er formand for finnebørnsforeningen i Wasa län i Vestfinland. Han har sendt en artikel fra de finske krigsbørns centralforenings medlemsblad, ”Sotalapsi”, hvor de fleste artikler er på finsk, men da Wasaforeningen rummer mange svensktalende medlemmer, så er denne artikel også på svensk. I får begge med, så de finskkyndige medlemmer i vores forening kan øve sig!

 

Den nye medlemsliste fylder godt i brevet, og jeg håber, at adresseændringer m.m. er kommet med, så der ikke er alt for mange fejl – dog har jeg set, at der mangler enkelte telefonnumre, idet flere medlemmer har skiftet til mobiltelefon fra fastnet. Lad mig høre fra dig, hvis der er noget, der skal rettes, så jeg kan gøre det straks, så listen kan blive revideret til næste udgave.

 

I Politiken blev der d. 28. december anmeldt ikke mindre end to bøger om Finland. Det var dels en roman af Jenni Linturi ”For fædrelandet” og dels en mere videnskabelig bog om Finlands 3 krige fra 1939 til 45.

Den sidste har den lange titel ”Finland og den totale krig 1939-45”, men avisens overskrift er kort og godt ”Det finske mirakel”. Priserne er måske ret høje, hvilket skyldes, at bøger i Danmark er belagt med 25% moms, og så er der endda en trykfejl ved bogen ”For fædrelandet”, idet prisen blev 357,13 kr. og ikke 279 kr. som skrevet i avisen.

I USA er bøger meget billigere, så man kan erhverve Jeanette Shaws bog ”The War Yo-Yo Kid” for under 200 kr. (150 kr. + porto). Den er ganske vist på engelsk, men da kapitlerne er korte og koncentreret om en enkelt ting, så er den meget mere letlæst, end jeg havde forventet – og så er der masser af billeder i bogen.

Hvis nogen ønsker bogen, så vil jeg sørge for en fælles bestilling og derved fordele portoudgiften på flere, men man kan naturligvis også selv klare det ved henvendelse til de salgssteder, som er nævnt.

 

P.S. Husk årsmødet 13.-15. juni!!

 

Med venlig hilsen og GODT NYTÅR til jer alle

 

 

Kai

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *