Nyhedsbrev august 2013

Haderslev 2013.08.23.

 

 

 

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

 

 

Atter en gang følger der mindeord over et afdødt medlem i medlems-brevet. Denne gang er det Sinikka Hvam, som i næsten hele sit voksenliv boede i Holstebro.

 

 

Selv om I af ”særmeldingen” kan se, at jeg er hjemme i Haderslev, så bedes I stadig sende tilmeldingssedlen til mødet i Frøslevlejren til Jarmo, så der er samling på dem ét sted.

 

Helmi har været i gang med at undersøge mulighederne for at få morgenmad i Frøslevlejren, men da efterskolen, som bor der, holder lukket i weekender, så er kantinen heller ikke åben.

 

Helmi har en plan om at købe rundstykker til de overnattende, og der kan laves kaffe i køkkenet, som hører til mødelokalet, men man kan også køre eller blive kørt ind til den nærmeste tankstation med tilhørende cafeterie, hvor udvalget er større – yoghurt, blødkogt æg eller andet. Det snakker vi nærmere om ved mødet.

 

En seddel med betingelser for overnatning, som burde have været med i brevet med tilmeldingen, er med her i brevet. Jeg undskylder min forglemmelse, men håber, at det vil fremme forståelsen for min fratrædelse som formand ved næste års generalforsamling.

Tapio Juhl har sendt nogle lister med navne på finnebørn, som skulle være kommet til Kolding i 1943, men desværre er de originale lister fra Finland så svage i trykket og dermed utydelige, at jeg ikke er i stand til at trykke dem til jer her i medlemsbrevet. Tapio sendte også lister, som han selv havde udfærdiget ud fra sine undersøgelser med henblik på udstillingen på Koldinghus. Udstillingen fik forlænget sin åbningstid frem til d. 25. august, så den er altså lukket, når I får dette brev, men det er da flot, at man på museet har anset interessen for at være så stor, at den kunne trække tilskuere i længere tid end forudset.

 

Tapios egne lister kunne jeg desværre ikke udskrive i fuld bredde, for enten mangler meget af det til højre eller også meget af teksten til venstre, og jeg kan ikke få de to dele til ”at hænge sammen”. Flere af navnene kan jeg dog få lidt styr på, idet nogle er eller har været medlem i finnebørnsforeningen. Det gælder Matti Majalainen, Pentti Djerff, Karin Maagaard, Kirsti Nielsen, Maija Jensen og naturligvis Tapio selv, som alle har leveret bidrag til Koldinghusudstillingen. Men også Tapios bror, Antero Rousku, er med, og Sulo Wass, som døde for nogle år siden, er også med på listen. Søskendeparret Esko og Terttu Saarimäki er nævnt, men de kom ikke til Kolding, men til Haderslev, idet de var med i den transport, som jeg også kom med. De gik begge på Haderslev Realskole én klasse over mig, men begge er nu døde. Esko i en tragisk ulykke, idet han druknede sammen med sin søn på en fisketur på Storebælt. De to søskende blev adopteret af gårdejer Frederiksen på ”Sillerupgård”, som ligger ca. 10 km øst for Haderslev.

 

En af de personer, som også er præsenteret på Koldinghusudstillingen er Martti Paloposki. Han er bror til Maija Jensen, som har været medlem i finnebørnsforeningen i en årrække og bl.a. deltog i årsmødet i Liselund i maj. Martti bor i Fredericia, og i Fredericia Dagblad var der d. 25. maj en lang artikel om ham. Anja Olsen fra Esbjerg gav mig artiklen. Den er med i brevet her på det store ark, men da det hele ikke kunne være på siden, så er det billede af Martti, som jeg ikke kunne få plads til på det store ark, sat på bagsiden af side 5 af mine skriverier. Måske kan Martti overtales til at blive medlem?

 

På bagsiden af det store ark har jeg sat 4 små stykker om de finske børn i det sydlige Jylland. Artiklerne stammer naturligvis fra Foreningen Nordens arkiv i Tønder.

 

Tapio har også sendt en oversigt over ”Finlandshjælpens” arbejde, som i vid udstrækning foregik i tæt samarbejde med ”Foreningen Norden” og ”Røde Kors”. Det giver et fint overblik over de mange instanser, som var indblandet i det store hjælpearbejde, hvis rødder går helt tilbage til 1918, da Mannerheim stiftede ”General Mannerheims Barnskyddsförbund.”

 

En af de måder, man hjalp Finland på fra dansk side, var forsendelse af gavepakker. Til det brug havde ”Direktoratet for Vareforsyning” lavet et ansøgningsskema, som omhyggeligt skulle udfyldes, idet der jo også her i Danmark kunne være mangel på varer, som man så ikke bare kunne sende frit til Finland. Et sådant skema har jeg fået tilsendt af Ole

Bay Andersen, som nu bor i Odense, men han stammer oprindeligt fra Slagelse.

I Slagelse har han sammen med en anden ældre herre (begge er pensionister, og har derfor tid til at dyrke en hobby), påtaget sin en speciel opgave, nemlig at skrive om særlige begivenheder i Slagelse. Den anden tager sig af bl.a. politik, byudvikling og natur, mens Ole især skulle koncentrere sig om 2. verdenskrig med fx modstandsbevægelsen i byen.

 

Men også ”finnebørnene” skulle omtales, idet han ved sine forstudier på stadsarkivet i Slagelse var stødt på korte artikler om finnebørns ankomst til byen, og de burde absolut også være med i den bog, som de forventer, skal være klar om ca. 2 år.

 

Derfor bad han mig efterlyse finnebørn, som i sin tid ankom til Slagelse. Jeg er begyndt at bladre i de 7 tykke ringbind, som rummer jeres oplysningssedler, men det er vel mere reelt, at I, der kom til Slagelse, selv sætter jer i forbindelse med Ole Bay for at fortælle jeres historie, som så vil komme med i ”Slagelsebogen”, ”Slagelse gennem 100 år” eller hvilken titel udgivelsen nu kan få.

 

Adressen er:           Ole Bay Andersen

Kanefarten 22

5270 Odense N

Tlf. 40 85 52 70

 

For ca. ½ år siden var vi lige ved at få et nyt medlem i Sverige, men da vi havde udvekslet nogle mails, og vedkommende havde fået det, jeg kalder ”1.brev” med oplysninger om foreningen, og hvad vi foretager os, meddelte hun alligevel, at hun skønnede, at det blev for vanskeligt for hende at deltage i et møde, selv om årsmødet jo i fremtiden altid er i Slagelse. Det var den oprindelige årsag for hende til at sætte sig i forbindelse med mig, nemlig spørgsmålet om, hvornår der var et møde på Sjælland.

 

Hun fortalte i en af sine mails, at hendes barnebarn var blevet meget optaget af sine bedsteforældres skæbne – hun var gift med et svensk krigsbarn – og da klassen en dag fik en ”fri opgave” valgte han at skrive om årsagen til, at både hans farfar og hans farmor var sendt bort fra Finland til henholdsvis Sverige og Danmark.

 

Jeg fik lov at sende hans beretning ud i et medlemsbrev, og det følger så her. Det er sendt til mig pr mail, og derfor kan der forekomme lidt besværlige opstillinger, som fx på side 4, hvor sætningen over billedet afsluttes nede til venstre for billedet af landkortet, men jeg ville ikke begynde at klippe i artiklen. Det samme gør sig gældende på side 6, men jeg regner med, at I får styr på læsningen.

 

Han har virkelig lavet kildestudier på internettet, og det er sikkert den måde, unge nu til dags får oplysninger, mens vi gamle er mere tilbøjelige til at søge viden i bøger, som han kun har brugt et par stykker af foruden et leksikon.

 

Jeg måtte love at fjerne hans navn før udsendelsen til jer, men bedsteforældrenes navne er der dog stadig.

 

Der plejer i mange af medlemsbrevene at være anmeldelser af bøger skrevet af finske forfattere, og det er der så også denne gang. Leena Parkkinen har med sin roman, ”Efter dig, Max” vakt stor opmærksomhed, og den er allerede oversat til 7 sprog, og nu senest til dansk.

Emnet er meget specielt, nemlig fortællingen om to brødre, som er sammenvokset ved hoften, altså det, man kalder ”siamesiske tvillinger.”

 

Nogle synes sikkert, at jeg har gjort tilstrækkelig reklame for min bog ”Købmandens finnedreng”, men da den nu også er blevet anmeldt i nr. 5 af årets 6 numre af ”Sønderjysk Månedsskrift”, kan jeg ikke dy mig for at sende det lille stykke ud til jer.

 

Der er endnu nogle få eksemplarer tilbage af foreningens tildeling. Jeg tager nogle med til mødet i Frøslev-lejren, men man kan da også nå at få et eksemplar tilsendt. Prisen er stadig 140 kr. + 30 kr. i porto.

 

Der er indtil nu solgt 107 bøger i foreningens navn.

 

 

Til slut nogle adresseændringer:

Aila Sørensen

tidligere                    Pileallé 27 II

2000 Frederiksberg

bor nu på                                  Vodroffs Tværgade 5 C, 6.2

1909 Frederiksberg C

 

og                              Terttu Andersen

tidligere                    Sorøvej 522

4700 Næstved

bor nu på                                  Marskvej 88

stadig i                     4700 Næstved

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Kai

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *