Nyhedsbrev juli 2013

 

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

 

 

Som lovet i junibrevet kommer allerførst forklaringen på, hvorfor brevet kom noget senere af sted end forventet.

 

De store ark med Tapio Juhls historie og om hans udstilling i Kolding havde jeg trykket i forvejen, så de var klar, men så skete der desværre et dødsfald kort før mødet og desværre også et søndag formiddag på mødets sidste dag, hvilket gav lidt ekstra skrivning til brevet, men det hele var klar 2 dage efter hjemkomsten fra Slagelse, så jeg kunne starte trykkeriet. Det gik også fint i starten, men pludselig gik alt i stå. Montøren kom dagen efter og udskiftede et modul, som han mente var slidt op, men det hjalp ikke – papiret satte sig stadig fast. Så skilte han mere af maskinen ad og pillede til sidst hovedmotoren ud, og der var fejlen. Et lille tandhjul af hård plast manglede ca. en tredjedel af tænderne, og den reservedel (ikke bare tandhjulet, men hele motoren skulle skiftes) havde han ikke med i vognen – den skulle skaffes fra Xerox’s europæiske hovedlager i Holland, men som han trøstede mig med, så blev der bragt varer fra Holland til Skandinavien hver nat, men det blev alligevel mandag, inden han kom igen, og derefter kørte maskinen upåklageligt. Det er godt, at vi har abonnementsordning på service, for ellers kunne det være blevet en dyr reparation.

 

Desværre sluttede han af med en dårlig oplysning: Hans distrikt var Syd- og Sønderjylland, hvor han servicerede ca. 500 kopimaskiner, men af dem var der nu kun 10-12 tilbage af den slags, som vores

maskine er, hvilket efter hans mening ville betyde, at vi i en overskuelig fremtid ville få samme besked, som vi fik for ca. 7 år siden på den tidligere maskine, nemlig at serviceaftalen ville blive opsagt, og vi selv skulle til at betale for reparationerne!

 

Vi købte maskinen i februar 2007 ved hjælp af fine tilskud først og fremmest fra von Packeléns fond, og da viste tælleren, at den havde lavet 322 843 kopier, før vi overtog den. Nu viser tælleren 575 127, så i løbet af ca. 6½ år er der kørt rundt regnet 252 000 kopier igennem. Det er først og fremmest medlemsbrevene, men også programmer til møder, sange og ”kladder”, når artikler skulle klippes tilrette til brevene. Engang var der også lidt fremmed kopiering mod betaling, men efter at så godt som alle har en printer – de fleste endda med farver – er der ikke brug for at få konfirmationssange og lignende kopieret på gammeldags facon.

 

Der er ikke andet at gøre end at se tiden an, indtil Xerox meddeler, at servicen slutter. Derefter må vi se, hvordan den del af foreningsarbejdet kan gå videre. Måske vil en ny redaktør overtage den del af arbejdet, hvis vedkommende kender et firma, som vil trykke brevene – måske endda lave dem om til et lille hefte, som de finske og svenske krigsbørnsforeninger bruger. Det kan også kædes sammen med valget af en ny formand, idet jeg ønsker at forlade det hverv om et år – efter 22 år på posten. Måske er det på tide, at vi overlader tøjlerne til 2. generation?

 

Et 2. generationsmedlem har foreslået, at alle 2. generationsmedlemmer danner en facebook-gruppe, og hun lovede også at skrive et oplæg til det, men jeg har desværre ikke fået det endnu, så det må vente til næste brev. Jo flere der tilslutter sig gruppen, jo større er chancen vel for, at de i forening kan blive enige om, hvordan foreningen kan eksistere i fremtiden.

 

René Väyrynen (4690 Haslev) har været på besøg på byarkivet i Nykøbing F. for måske at finde spor efter sin bedstefars ankomst til byen.

Det resulterede i to artikler, hvoraf den ene fra Lolland-Falsters Stifts-Tidende kunne kopieres direkte, mens den anden fra en unavngiven avis måtte forstørres og skæres tilrette, før resultatet så nogenlunde kunne bruges. Begge stykker er med her i brevet.

 

På Liselund fik jeg en lille artikel fra en finsk avis. Det var, så vidt jeg husker, Marianne Lyngbye, som havde den med. Hvis det ikke var Marianne, be’r jeg giveren undskylde min glemsomhed. Nu har jeg fået den oversat af en dame, som bor i nærheden af Haderslev. Jeg var i Toftlund for at fortælle om finnebørn, og hun var blandt tilhørerne. Ved kaffebordet fortalte hun, at hun var fra Finland, men ikke finnebarn, og

hun tilbød at oversætte, når jeg havde brug for det. Det er jo meget nemmere end at sende opgaven til en af jer et eller andet sted i Danmark. De finskkyndige kan evt. kontrollere om oversættelsen er ok.

 

Hvis det på nogen måde er muligt for jer, så vil jeg stærkt anbefale, at man lader en lille sommerudflugt gå til Koldinghus for at se udstillingen ”Evakueret til Kolding” arrangeret af Museumsinspektør Axel Johnsen i samarbejde med Tapio Juhl. Ved mødet i Slagelse fik de fleste deltagere et hefte, som Koldinghus Museum udgiver med deres program for et halvt år ad gangen, og jeg sender heftets omtale af udstillingen med her. Det var ambassadør Maarit Jalava, som havde hefterne med, da hun besøgte os på Liselund på hjemvejen fra Kolding.

 

Desværre var det jo ikke muligt for bl.a. mig at deltage ved åbningen, idet den var lagt netop på den dag, da vores årsmøde startede, og den dato var bestemt et år tidligere.

 

Tapio har sendt mig en lang række billeder fra udstillingens åbning. Jeg sender et lille udvalg af dem med, men som sædvanligt kan jeg kun gengive dem i sort/hvid.

 

Maarit Jalava fortalte os på Liselund, at hendes tjenesteperiode (4 år) slutter med udgangen af august, hvorefter hun rejser hjem til Finland for at komme nærmere familien, og selv om man overhovedet ikke skulle tro det, så nærmer hun sig pensionsalderen, for iflg. den artikel, som Politiken bragte d. 2. juni, og som er med her i brevet, skulle hun være 62 år.

 

Den næste ambassadør bliver også en dame, fortalte Maarit Jalava.

 

Invitationen til lørdagsmødet d. 28. september er med her i brevet. Jarmo har lovet at tage imod tilmeldingerne og fristen d. 18. september bedes overholdt, da maden skal bestilles på Bov Kro senest 8 dage før.

 

Ruten til Frøslevlejren er meget nem. Tag blot motorvej E45 sydpå, som om I skulle til Sydeuropa for at holde ferie, men drej af ved frakørsel 76 få km før grænsen. Drej til højre kort efter, hvorefter man næsten kan se lejren ret forude.

 

Det er forbudt at parkere inde i lejren, men man må gerne køre ind for evt. at læsse sengetøj af, hvis man vil overnatte. Ellers skal bilerne stilles lige uden for indgangen til lejren. Vi skal opholde os i barak H7

(indgang i den vestlige ende), som man kan lokalisere på vedlagte brochure, som også fortæller kortfattet om lejrens historie.

Efter frokosten kan man gå en tur rundt til nogle af udstillingerne. Den mest interessante (efter min mening) er selve Frøslevlejrens museum i vagttårnet (T1) og i de 2 barakker H4 og H6, men også i de andre afdelinger kan tiden let løbe fra en.

 

Hvis nogen kommer med tog, kan ankomsttiden til Padborg station skrives nederst på tilmeldingssedlen, hvorefter kørselstjenesten træder i aktion.

 

Fra www.sa-kuva.fi som er ”Finlands Försvarsmakts” hjemmeside, måtte jeg sidste gang skære et par sider væk for at få plads til andre meddelelser. De kommer med nu, og da der er mange karelere blandt os, er der vel en mikroskopisk chance for, at netop en af jer fra Viborg er med på et billede.

 

Hillevi Pedersen (2680 Solrød) har sendt et par sider om den ærefulde titel, som tilfaldt Helsingfors, nemlig ”Verdens Designhovedstad”.

Der har været lidt sendt ud om det i et tidligere brev, hvorfra jeg bl.a. husker, at journalisten var ret fornærmet på Københavns vegne, at æren ikke var tilfaldet Danmarks hovedstad!

 

Under vort seneste korte besøg i Finland sad vi en aften og så fjernsyn. Jeg forstod naturligvis ikke et ord af, hvad der blev sagt, men selve udsendelsen var spændende nok, nemlig en finsk rejseberetning til det

sydlige Rusland. Det var samme journalist, som har skrevet den lille artikel ”Gott självförtroende i östra grannlandet”, og selv om stykket ikke handler ret meget om den tur, så var Eeva Liisa Mortensen (Falun, Sverige) opmærksom på den og sendte den til mig. Men tilbage til TV-udsendelsen, som jeg så hos min søster: Journalisten snakkede natur-ligvis finsk, men han kunne også russisk, så når han snakkede med de indfødte, foregik det på russisk, og det blev tekstet på finsk! Og så var jeg helt fortabt!

En digter af en meget særegen karakter er Pentti Saarikoski, som Airi Jensen (2600 Glostrup) gav mig et par små anmeldelser om, da vi havde revision i starten af maj. Jeg må indrømme, at jeg aldrig har læst noget af ham og kommer nok helle aldrig til det – det er på vers alt sammen.

 

I juni brevet var der desværre lidt rigeligt med mindeord, bl.a. over Arvo Mattila. Kort efter Arvos død meddelte hans søn, Bjarne Mattila, at han ønskede at træde ind i foreningen i faderens sted, så der kom altså endnu et 2.generationsmedlem ind.

 

Hans adresse er                      Bjarne Mattila

Maskedal 32

Dørup

8660 Skanderborg

 

Ved mødet i Liselund fik vi også nye medlemmer, idet Birthe Väyrynen besluttede at melde sig ind. Birthe er enke efter vort tidligere medlem Väinö Väyrynen og bedstemor til vort første 3.generationsmedlem, René Väyrynen.

 

Birthes adresse er                  Birthe Väyrynen

Nygade 50 K

4690 Haslev.

 

Desuden ønskede Lene Johansen, som er Auri Henriksens datter, at blive medlem, og hendes adresse er

Lene Johansen

Stillevang 22

4180 Sorø.

 

Endelig fik jeg for ganske få dage siden en mail fra Liselotte Kalliomäki, som også gerne ville være medlem ligesom hendes søster, Trine Kalliomäki, og hendes far, Martti Kalliomäki, er. Liselotte regnede med, at hun allerede var indmeldt – det var vist efter en aftale med Trine – men nu er det sket.

 

Liselottes adresse er              Liselotte Kalliomäki

Krabbesholmvej 31 I.tv

2700 Brønshøj.

 

Telefonnumrene må I vente med til den nye medlemsliste kommer i januar 2014, for jeg har dem ikke endnu.

 

Der er også kommet en adresseændring, nemlig fra vort fjernestboende medlem, Jeanette Shaw i Californien.

 

Hun bor nu på                          1483 La   Linda Dr.

Lake San Marcos

Ca. 92078

USA

Tlf. 001 760 304 0216

 

Jeanette sendte et billede med taget fra deres baghave – en dejlig udsigt ned over Lake San Marcos – og vi er alle inviteret!

 

 

Med venlig hilsen

 

Kai

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *