Nyhedsbrev april 2013

 

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

 

 

Så måtte jeg atter en gang skrive det vanskeligste ved at lave disse breve, nemlig en nekrolog for et medlem. Marja-Liisa Bindslev nåede aldrig at træffe andre finnebørn i foreningen – det satte helbredet en stopper for.

 

Samme dag, som jeg fik beskeden om Marja-Liisas død, kom der også en mail fra Eeva Johansson i Västerås i Sverige. Eeva skrev, at hendes mand Bengt Johansson var død samme nat. Eeva og Bengt har gennem årene været blandt de flittigste mødedeltagere, ligesom de også var vores repræsentanter ved et møde i England for flere år siden. Emnet for mødet den gang var dannelsen af en international forening for krigsbørn, hvor også medlemmer fra finske og svenske krigsbørnsforeninger deltog.

Vi vil savne Bengts altid gode humør ved fremtidige møder, og jeg håber, at Eeva stadig kan være med trods savnet af sin mand.

 

Æret være Bengt Johanssons minde.

 

 

Medlemstallet er altså atter gået en smule ned med Marja-Liisas død,

Og lidt længere fremme i brevet kan I konstatere, at tallet er blevet yderligere reduceret p.g.a. et par udmeldelser, og måske vil det være endnu mindre efter generalforsamlingen, idet der i øjeblikket er ikke færre end 22 medlemmer, som ikke har betalt kontingentet for 2013 – en enkelt heller ikke for 2012.  Det er måske et tegn på, at nogle af de 22 også overvejer at melde sig ud, når de ikke betaler til foreningens drift.

Egentligt var det min mening at sende dette brev, efter at revision af regnskabet havde fundet sted, men da det viste sig umuligt at få det ordnet før lidt inde i maj, så kommer der et brev alligevel nu i april, hvorefter I må vente med at se regnskabet på generalforsamlingen, og de, der ikke er med der, kan se det i brevet, som jeg sender ud snarest efter årsmødet i Slagelse. Men enkelte punkter kan jeg da nævne allerede nu med omtrentlige tal, for der kan jo stadig ske ændringer som fx indbetaling af de manglende kontingenter, som kan løbe op i mere end 4.000 kr.

 

Ind til nu er der indbetalt lidt over 26.000 kr. i kontingenter for 2012, 2013 samt enkelte tidligere eller kommende år – et medlem er helt fremme ved 2015 med sit kontingent!

Som jeg spåede for et år siden er gavekontoen gået noget ned, fordi mange tidligere sendte netop 200 kr. selv om kontingentet kun var 150 kr. – resten var gave, men nu passer det netop med kontingentet. Der er dog stadig kommet tæt ved 3.000 kr. som gaver, og endelig har salg af foreningens ”varer” indbragt næsten 17.000 kr.

 

På udgiftssiden er Xerox (kopiering) oppe på lidt over 13.000 kr., men det skyldes, at revisionen foregår på et senere tidspunkt end for et år siden, så der denne gang er 5 regninger, hvor der normalt kun burde være 4 (1 pr kvartal) – den seneste kunne have været med i næste regnskabsår, men forfalder inden revisionen, så derfor skal den være med nu.

Portoudgifterne er på lidt over 18.000 kr., hvilket er lidt mindre end sidste periode, og yderligere kan der også modregnes en ekstra ”indtægt” fra de medlemmer, som har købt et eksemplar af ”Købmandens finnedreng”, idet de har betalt portoen på 30 kr. pr. bog sammen med bogens pris.

Frimærkerne til dette brev (ca. 2.000 kr.) er dog ikke købt endnu.

 

Så er der købt papir, konvolutter m.m. for næsten 3.000 kr., og de sædvanlige 1.000 kr. er sendt til SOS-børnebyerne. Der er købt bøger for 5.625 kr., og endelig er der diverse småudgifter på i alt ca. 3.000 kr., så regnskabets beholdning et par uger inde i april er på lidt over 25.000 kr. mod sidste års slutbeløb på 19.000 kr.

De endelige og præcise tal følger i juni-brevet sammen med referat fra generalforsamlingen.

 

Og så kommer udmeldelserne, idet 2 medlemmer for nyligt har ringet eller mailet for at melde sig ud. Det er Eila Nielsen, 8520 Lystrup, som ikke længere kunne komme til møder, idet hendes mand nu var så svagtseende, at han ikke måtte køre bil, og selv havde hun ikke mod på at køre længere ture. Desuden syntes hun, at der var for meget stof fra Sønderjylland (Tønder-arkivet) og fra Sverige, men da jeg ikke modtager noget fra finnebørn her i Danmark, så kan det desværre ikke blive anderledes.

 

Matti Majalainen, 6000 Kolding, har også meldt fra. Han var af en eller anden grund blevet meget fornærmet på mig, fordi jeg havde tilladt mig at tage imod en invitation fra Vamdrup til at komme i starten af marts for at fortælle om finnebørn. Aftalen blev truffet i juli 2012, så jeg syntes ikke, at jeg kunne være bekendt at melde afbud, selv om det skulle foregå kun ca. 7 uger før Tapio Juhls udstilling på Koldinghus, som åbner d. 24. maj. At jeg benyttede lejligheden til at nævne Tapios udstilling ved min fortælling, kunne måske have mildnet Mattis meget irettesættende tone i hans mail.

 

HVIS andre overvejer at melde sig ud af foreningen i den nærmeste fremtid, vil jeg være taknemmelig for at få det at vide før generalforsamlingen, så jeg i formandsberetningen kan meddele det nogenlunde nøjagtige medlemstal, ligesom der jo ikke er nogen grund til at sende medlemsbreve ud til nogle, som måske blot lader brevene gå direkte videre til papirkurven. Måske nærmer vi os den tid, hvor vi, ligesom enkelte foreninger i Sverige og Finland, må lukke, som bl.a. vores ”moderforening” i Helsingfors-området gjorde for et par år siden.

 

Men endnu er der liv i os, og de første tilmeldinger til årsmødet på Liselund kom allerede d. 16. marts, så der i øjeblikket er tilmeldt 22 personer. Det er naturligvis alt for lidt, så jeg håber, at dette brev

bevirker, at flere sender tilmeldingssedlen af sted til mig! Blandt de tilmeldte er der en enkelt fra 2. generation, men jeg hører gerne fra

andre, som måske også er villig til at tage en tørn i bestyrelsesarbejdet og dermed være med til at sikre foreningens fortsatte eksistens.

 

Husk tilmeldingsfristen er

 

ONSDAG d. 8. MAJ.

 

Samtidigt med at foreningen holder årsmødet på Liselund – datoen blev bestemt på generalforsamlingen i Vedsted d. 2. juni 2012 – så åbnes som skrevet i tidligere breve en udstilling d. 24. maj på Koldinghus arrangeret af Tapio Juhl. Til selve åbningen er der kun adgang for særligt indbudte, men fra d. 25. maj kan man besøge udstillingen, som derefter er åben helt frem til d. 18. august.

Finlands ambassadør, Maarit Jalava vil være til stede, og på hjemvejen regner Maarit Jalava foreløbigt med at besøge os på Liselund.

 

Af de næsten 100 finnebørn, som kom til Kolding i maj 1943, har Tapio fået forbindelse til 6-8, som han håber, vil komme til Kolding Banegård kl. 15.14 d. 21. maj. Det er netop 70-årsdagen og tidspunktet for de flestes ankomst, idet finnebørnene kom i to omgange.

 

Tapio har ønsket at få en oversigt over hjemmesider m.m. med i brevet, forudsat at jeg ikke ændrede noget i hans skema. Det har jeg så heller ikke gjort, men må dog tilføje, at stregen under www.Finlands også bør række hen under ordet ambassade, som hører med i adressen, men man kan også nøjes med blot at skrive www.Finland.dk.  Desuden kan man udelade det sidste e i www.koldingseniore.dk  i den næste adresse for at komme ubesværet ind på hjemmesiden. De nævnte sider var sendt med i februarbrevet, men der kan være kommet nye oplysninger siden.

 

En side med omtale af udstillingen er med i brevet, og i forlængelse af udstillingen er der også arrangeret en foredragsaften med Tapio Juhl på museet på Koldinghus.

 

Det sker                   onsdag d. 29. maj kl. 19.

 

Prisen for entre til museet giver også adgang til foredraget. Pensionister kommer ind for 60 kr. mens voksne i øvrigt betaler 75 kr.

 

For nogen tid siden fik jeg tilsendt et gulnet stykke af en avisside, hvor der i en lang spalte stod en historie om finnepigen Margit. Hendes liv var fyldt med omskiftelser, som gav sår på sjælen, og den er måske ikke helt usædvanlig, men lige som i andre eventyr fik Margits historie en lykkelig slutning.

 

Hun var et rigtigt ”finnebarn” og ikke et ”krigsbarn”, som nogle helst vil kalde os. Artiklen på bagsiden af beskrivelsen af Margits liv er fra 2009, og den fortæller netop om forskellen på ”finnebørn” og ”krigs-børn”, som vi også har en del af her i Danmark.

 

”Finska barn är snälla” hedder den næste artikel, som fortæller om modtagelsen af en flok finske børn på et center i Sverige. Artiklen er fra marts 1944 og leverandøren er naturligvis Tapani Rossi fra Höör i Skåne. Desuden er Tapani også leverandør af siderne med finske børn i Osby i Sverige, men billederne kunne lige så godt være taget i Danmark, for vi har nok set nogenlunde lige sådan ud!

 

Så har jeg som sædvanligt været i gang med Tønder-arkivet, hvor der stadig er meget at øse af. Denne gang er der nogle sider om madsituationen og rationeringen i Finland. Billedsiden med de forskellige varemængder er dog fra et Billed-Blad fra 1942 (Bladet fik jeg for mange år siden af Kaino Nielsen, som døde for ca. 8 år siden). Kopikvaliteten er desværre ikke særlig god, men teksten kan da læses.

 

Der er et par sider mere fra Tønder bl.a. om indsamlingen af penge til Finland. Der kan man se, at også det tyske, nazivenlige parti NSDAPN kendte til indsamlingen, men de opfordrede det tyske mindretal i Sønderjylland, som de kalder ”Nordschleswig, til at give pengene til det tyske ”Winterhilfswerk” i stedet! Jeg håber, at I kan læse de gotiske bogstaver, som tyskerne brugte ind til ca. 1942, hvor Hitler befalede, at man skulle bruge de latinske, som alle andre vestlige lande var gået over til. Det var måske den eneste fornuftige ide, Hitler havde.

 

Nogle husker sikkert navnet Anita Ingvall. Hun var æresmedlem i vores forening, fordi hun var en af de lotter, som tog sig af finnebørn i Tønder og Gråsten, men dengang var efternavnet Roos.  Hun rejste tilbage til Finland i oktober 1942 for at fortsætte sit arbejde som lærer.

 

Det store ark handler denne gang om den finske succeshistorie MARIMEKKO, hvor ledelsen ikke ønsker at flytte produktionen til lavtlønsområder i udlandet, hvilket jo desværre er ret almindeligt i mange andre vestlige lande.

Når mærket er finsk, så skal produktionen også foregå i Finland.

Jeg får ofte mails fra personer rundt omkring i Danmark – enkelte også fra Finland – hvor man efterlyser enten et finnebarn, som har været hos familien i Danmark, eller hvor man søger efter de plejeforældre – eller måske mere sandsynligt plejesøskende – som finnebarnet i sin tid havde været hos her i Danmark. Den seneste efterlysning er fra et barnebarn til Pentti Olavi Lång, som kom til Kalundborg ca. 15. april 1942. Han kom til fru Werth Hansen, som boede i Skolegade 2. Om hun var en enlig dame, eller om der også var en plejefar, fremgår ikke af mailen. Barnebarnet efterlyser oplysninger om sin bedstefar og hans plejemor, så hvis navnene Pentti Olavi Lång eller fru Werth Hansen siger jer noget, så kontakt Bianca O. Nielsen på hendes mailadresse:

bjalle88@yahoo.dk.  Postadressen kender jeg ikke, men den kan da skaffes ved henvendelse til Bianca via mailen. Opgaven er også sendt videre til Reijo Pajuoja, som måske kan finde slægtninge i Finland, og for at være helt ærlig, så er det ikke mig, som tager sig af efterlysningerne, men Helga!

 

Nogle har sikkert læst i aviserne, at Finlands præsident, Sauli Niinistö, sammen med sin hustru Jenni Elina Haukio var inviteret på officielt statsbesøg i Danmark. Det var i dagene 4.-5. april, og til min store overraskelse – og glæde – kom der i slutningen af april en indbydelse til alle i bestyrelsen om at komme til ambassadørboligen i København, hvor vi ville få lejlighed til at hilse på præsidenten, men da der var mindst 200 mennesker til stede, var der kun ganske få, som kom til at give hånd!

 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer sendte afbud, men da Helga og jeg jo har gratis overnatning i Virum, så tog vi af sted. Det viste sig, at også Tapio Juhl var inviteret, og at vi begge var blandt dem, der fik lov at hilse direkte på præsidenten med et håndtryk og en ganske kort ordveksling på engelsk. Helga fik også hilst på med et håndtryk og et ”hyvää päivää”. Jeg har lavet et par sider med invitationen, nogle billeder fra internettet samt et enkelt billede fra Billed-Bladet, som konsekvent staver præsidentens navn forkert, nemlig ”Niimistö”. Kun en eneste gang på de 8 sider lykkedes det for bladet at skrive ”Niinistö”. Desuden bestod artiklen også først og fremmest af billeder af kongefamilien og ikke af de finske gæster, men Billed-Bladet kalder sig jo også for det royale ugeblad!

 

Med venlig hilsen til jer alle – god sommer og på gensyn på LISELUND.

 

 

Kai

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *