Nyhedsbrev marts 2013

Haderslev 2013.03.09.

 

 

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

 

Denne gang er jeg nødt til at starte med en undskyldning for det brev, som I fik i februar. Som sædvanligt havde jeg henlagt trykkearbejdet til en weekend, men da de første 40-50 sæt af kopier var lavet, begyndte der at komme en grim, mørk stribe på tværs af arket, og da det som sagt var weekend, kunne jeg ikke få fat på en tekniker til at ordne fejlen, og selv om jeg kunne ringe til Xerox straks mandag morgen, ville der uden tvivl være gået 2-3 dage, før han indfandt sig. Derfor besluttede jeg at fortsætte, idet man godt kan læse teksten, men pænt ser det da ikke ud!! Dette brev ser helt anderledes rent ud, for fejlen blev rettet få dage senere.

 

Desuden kan man måske også se, at det nu er næsten 17 år siden, jeg blev pensioneret fra skolen. Jeg mener ikke, at jeg plejer at lave stave-fejl, men på første side ved siden af mindestensbilledet står der desværre ”minesten” og ikke ”mindesten” – det har jo ikke noget med en mine at gøre, så nu må jeg blot gøre gode miner til slet spil.

 

Og mens jeg nu er i gang med undskyldningerne, så giver jeg lige én til!

Fra bogen ”Finlandsbarnen i Danmark” sendte jeg sidste gang siderne 127 til 136, men den allersidste side mislykkedes totalt, har flere modtagere af brevet meddelt mig, idet forstørrelsen blev alt for voldsom, hvilket bevirkede, at et par cm af teksten i venstre side helt forsvandt, Derfor får I side 136 igen, hvilket måske også er praktisk, for der begynder næste lille afsnit i bogen, som fortæller lidt om de børn, som kom tilbage til Finland. Det følges af et lille afsnit om de uddannelser, som de hjemvendte fik hjælp til, og endelig er der et par sider om indholdet af de gavepakker, som man fra Danmark kunne sende til børn i Finland både under og efter krigen helt frem til 1949.

Fredag d. 1. marts holdt bestyrelsen møde her i Haderslev med blot 2 punkter på programmet. For det første skulle vi blive enige om lidt underholdning til lørdag aften (d.25.maj) på Liselund. Det blev til sang og musik med 3xBjerre. Bag det navn skjuler sig en af mine (meget) gamle elever fra Sct. Severin skole – han er nu lærer i Næstved – og han danner sammen med sine to sønner sanggruppen 3xBjerre. De er specialister i irske og skotske folkesange, men kan også alt muligt andet. Den ene søn har allerede komponeret melodier, som de sammen har skrevet tekster til. Måske skal vi høre en af dem?

Hvis du skulle have ønsker om nogle særlige sange, så send et forslag til mig, og jeg vil lade det gå videre til Lars, som faderen hedder.

 

Det andet punkt gav lidt flere spekulationer, idet hvert af de to foreslåede steder for efterårets lille møde havde både fordele og ulemper, men vi enedes om, at lørdagsmødet bliver i Frøslevlejren den sidste weekend i september. Det er d. 28.

Fordelen ved Frøslev var først og fremmest prisen for leje af stedet, nemlig 300 kr. + forbrug af el.

Rørup Borgerhus, som ligger omtrent midt imellem Odense og Middelfart skulle have 800 kr. + 350 kr. oveni for rengøring.

 

I Rørup kunne vi være blevet underholdt en lille times tid af et kor fra Odense, hvilket ville have været udmærket. I Frøslev kan vi få en beretning om lejrens historie, både da den var interneringslejr for danskere, som var fanget af tyskerne for fx sabotage, inden de evt. blev sendt videre til en koncentrationslejr i Tyskland, og også om lejrens brug som fængsel efter krigen, hvor de indsatte var danskere, som havde været i tyskernes tjeneste – eller mistænktes for at have været det.

Endnu en fordel ved Frøslev er måske den meget korte afstand til Tyskland, så man evt. kan hente et eller andet, som man synes er for dyrt i Danmark.

Endelig er der også overnatningsmulighed i lejren for op til 24 personer, men det er dog i 12 overkøjer og 12 underkøjer fordelt på 4 rum med 6 sovepladser. Prisen er 75 kr. og man skal selv have sengetøj med.

 

Bestyrelsen tager på ”rekognosceringstur” til Frøslev mandag d. 8. april for at aftale evt. foredrag og finde madleverandør m.m.

Tilmeldingsseddel til årsmødet i Liselund i weekenden 24.-26. maj er med her i brevet, og det er vigtigt, at jeg får besked senest 8. maj, idet værtinden Vibeke Hein på Liselund skal have tallene senest d. 10. maj.

Som i tidligere år sender jeg en ekstra tilmeldingsseddel med, så man kan huske, hvor meget af mødet man har meldt sig til – så man har penge nok med, for jeg kan ikke tage Dankort!

For at fylde det nederste af den ene side af det store ark ud, satte jeg et par billeder fra Liselund der. Oven over billederne er der en lille artikel om noget så specielt som en ny, finsk tegneserie. Det var ikke noget, jeg egentligt havde tænkt at sende ud, men når selv POLITIKEN anmelder den i sit kulturtillæg (Bøger), så må det vel være godt!

Den anden artikel på det store ark er endnu en gang ros til det finske skolevæsen, som åbenbart allerede i børnehaven gør det rigtige.

 

Der er endnu ikke nogen fra 2.generation, som har meldt sig som kandidat til bestyrelsen. Anja Olsen (6710 Esbjerg) var den ene suppleant og er med i bestyrelsen nu, efter at Jaakko Kettunen ønskede at træde ud i efteråret. Den foreløbige dagsorden kommer i næste brev, og da ville det være rart med et eller flere navne på kandidater til den ledige bestyrelsespost.

 

Der er endnu lige under 30, som mangler at betale kontingent for 2013, og i den forbindelse må jeg bringe en efterlysning!

 

Et medlem, som ikke bruger netbank ret meget, sendte d. 15. januar kontingentet for 2013 på en check, og returnerede ved samme lejlighed det indbetalingskort, som hun havde modtaget i januarbrevet ligesom de fleste andre.

Men så kommer det mystiske!!!!!

Da jeg i slutningen af februar tog en kontoudskrift for at registrere de seneste indbetalinger, fandt jeg en indbetaling på 200 kr. på det kortnummer, som jeg havde fået tilbage og stadig har liggende!!

Den eneste forklaring jeg kan finde er følgende: Et eller andet medlem, som har indbetalt kontingent netop d. 22. februar 2013 er kommet til at skrive nummeret 10819 i stedet for det nummer, som står nederst mellem 71 (kortart) og 89651468 (foreningens kontonummer). Jeg har snakket med medlemmet, som betalte med en check, og vedkommende har ikke betalt én gang mere!

 

Ring eller skriv, hvis du kan konstatere på din kontoudskrift fra banken, at det er dig, som har skrevet et forkert tal.

Jeg har atter bladret i de mapper, som jeg har lånt fra Foreningen NORDENs arkiv i Tønder. Der er blandt alle udklippene fra aviser også i hundredvis af regninger fra forskellige forretninger i Tønder, og jeg faldt over navnet ”Maini Nymann” (barn nr. 3082) på mange af dem igennem årene 1942 til 1945. Hun har hvert år fået lidt tøj eller anden beklædning – d. 2. september 1944 fx gummistøvler til 11,90 kr., men de 5 regninger, som jeg sender med her, er fra 22. maj (4 stk.) og en enkelt fra d. 6. juni. Jeg forstiller mig, at Maini skulle sendes hjem til Finland i juni 45, og så har man ønsket at ekvipere hende mest muligt.

 

I september 1943 skulle Matti Posa (nr. 3089) sendes tilbage, så han blev også forsynet med tøj til hjemrejsen, men alle plejeforældre var ikke lige gode til at få nyt til børnene – Matti måtte nøjes med tøj for 20,80 kr.

 

I oktober 1944 fik Johan Lauri Stenvall (barn nr. 3103) en frakke til ikke mindre end 156,68 kr. købt hos P. Orbesen i Storegade i Tønder!

En anden dreng, Claus Trygg (nr. 3080) fik en habit, købt i HERREHUSET, til 75 kr. d. 21. september 1943, så han skulle nok til en fest i plejefamilien. Samme Claus har også fået træsko med både beslag og næsejern samt søm for ekstra 3 øre!

 

Man har også tænkt på de lotter, som var eller havde været i Danmark som kurator for finnebørnene, så de har fået sendt en gavepakke i august 1944. Det var jo kort før, Finland sluttede fred med Sovjetunionen igen og derfor blev Tysklands fjende – deraf betænkelighederne med, hvor længe det kunne lade sig gøre at sende noget til Finland. Den ene af de 3 lotter har sikkert været Anita Ingvall (=Anita Roos), som var tilknyttet børnene i Tønder og Gråsten. Anita boede siden i Helsingfors og var indtil sin død æresmedlem i finnebørnsforeningen.

 

Plejeforældrene har ikke udnyttet systemet med, at Finlandshjælpen betalte for tøj m.m., hvilket kan ses af en kort meddelelse fra hr. Gad fra den lille landsby Hejsel nær Tønder. Han ønsker ikke en frakke til Jorma Sjöstedt – det kan klares med en omsyning af en anden frakke.

Netop regninger på frakker går igen mange gange i oktober/november 1943 – da var vinteren jo også rigtig kold!!

 

Når man holdt møder var det blot med en kop kaffe til 0,90 kr. på bane-gården!

 

Tapio Juhl, som skaffede min plejetilladelse fra Rigsarkivet, har bedt mig sætte følgende indlæg fra ham her i brevet:

 

Plejehjemsaftaler ved Tapio Juhl.

Jeg har været på Rigsarkivet (i København). Riksarkivet i Helsingfors har også været behjælpelig. Der blev i alt 451 krigsbørn fra Finland i Danmark. Der eksisterer 410 kontrakter. Samt 3, hvor underskrifter og adresse er vanskelig at tyde.

 

Der var 4 enslydende kontrakter. Plejehjemsfamilien underskrev de 4 kontrakter. 1 blev hos den danske plejehjemsfamilie. 3 blev sendt til Finlandshjælpen, Holbergsgade 3, København. 2 blev sendt videre til Mannerheimforbundet. Finlandshjælpen beholdt et eksemplar.

Alle kontakter skulle underskrives senest ultimo januar 1948 uanset om barnet var i Danmark i kortere eller længere tid, eller om det skulle adopteres eller påtænkes en adoption.

 

Biologiske forældre underskrev ikke aftalen. Det har to årsager: Det var vanskeligt at finde forældrene. Og man ville skåne forældrene ved en underskrift, måske at skulle ”afskrive” et barn.

 

Mannerheimforbundet og Finlandshjælpen stod som garanter for kontrakternes gyldighed. Juridisk var det næppe gyldigt, men man handlede under ”nødvendighedens lov”.

 

Jeg har i øvrigt d.d. fundet 38 ”Koldingbørn” med ankomst d. 21. maj 1943 samt endnu en transport en uge senere. I alt 97 krigsbørn. De fleste er dog vendt tilbage.

 

P.S. Jeg bryder mig ikke om udtrykket ”finnebørn”, da jeg altid i selskabelig sammenhæng blev præsenteret som: ”Ja, her ser I så vores finnebarn”.

Udtrykket ”krigsbarn” er den rene vare.

 

Tapio Juhl

Billedkunstner & foredragsholder

Lykken 5, 7860 Spøttrup.

Tlf.: 28 55 31 25

Email: tapiojuhl@hotmail.com

Hjemmeside: www.tapio.dk

 

Om vi vil kaldes “finnebørn” eller “krigsbørn” kan enhver jo selv bestemme, men for mig er vi “finnebørn”, idet “krigsbørn” er de børn, som adskillige danske piger fik under eller efter krigen med en tysk, engelsk eller amerikansk soldat som far. De har for øvrigt deres egen organisation med hjemmesidenavnet www.krigsboern.dk.

De svenske krigsbørns hjemmeside har navnet www.krigsbarn.se.

I Sverige kaldes børnene fra Finland krigsbørn, for der er der jo ingen forvekslingsmulighed med den anden gruppe børn, fordi Sverige ikke havde fremmede tropper i landet – det skulle da lige være ”Den danske Brigade” og den tilsvarende norske.

 

Vores gode leverandør af stof til brevene Tapani Rossi fra Höör i Skåne

Har sendt en efterlysning, som jeg sætter ind her:

Tapani Rossi - SS Ariadne

(KLIK på billedet for at få en forstørrelse)

Jeg er ikke sikker på, at Tapani kan få hjælp fra os, som kom til Danmark, idet jeg er ret sikker på, at vi alle kom enten med skibet Arcturus fra Åbo til Stockholm, eller blev sendt ud på den meget lange togrejse til Sverige via Haparanda, men hvis en eller anden af jer skulle være kommet fra Vasa til Umeå, så skriv venligst til Tapani på mail (adressen står over billedet) eller med almindelig brev til Tapani Rossi, Frejgatan 3 D, 24334 Höör, Sverige.

Med venlig hilsen

Kai

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *