Nyhedsbrev februar 2013

 

Haderslev 2013.02.15.

 

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

 

Mindesten - 061212

 

Da mindestensbilledet blev lidt for kedeligt at se på i sort/hvid, besluttede jeg at trykke et eksemplar til hver modtager af brevet på fotopapir. De hvide kanter, som er på nogle af billederne, må I selv klippe af, og hvis I sammenligner de to billeder, vil I også kunne se, at printeren ikke kan tage det hele med – der mangler lidt enten for oven eller for neden. Men stenen er da smuk i sin vinterbeklædning.

 

Tapani Rossi (Höör i Skåne) er stadig flittig til at sende artikler om finske børn fra krigens tid, og nu har han fundet nogle, som specielt handler netop om ”finnebørn”, nemlig os, som kom til Danmark.

I Sverige blev de finske børn jo kaldt ”krigsbørn”.

 

Jeg sender et par af artiklerne med her, men gå selv ind på den hjemmeside, han redigerer. Der kan du finde mange flere gode artikler.

Adressen er www.krigsbarn.com

 

Fra Foreningens NORDENs arkiv i Tønder bruger jeg denne gang nogle sider, som dels fortæller om de forberedelser, man gjorde på landsplan til at modtage de finske børn, og om muligheden for at sende danske arbejdere til Finland for at frigøre de finske mænd til soldatertjeneste. Artiklerne på den side er alle fra februar 1940, mens stykkerne på bagsiden er fra april, maj og juni 1942, da forberedelserne til at få de finske børn her til Sønderjylland var i fuld gang. Vort medlem, Rolf Selin, var et af de 70 børn, som kom til Tønder d. 21. juni, mens jeg allerede kom til Haderslev d. 7. juni. Jeg har tidligere troet, at alle de ca. 400 børn, som kom her til Sønderjylland, var i samme transport, men arkivet fra Tønder fortæller noget andet.

 

Det er en fordel at læse artiklerne i datorækkefølge, for så fornemmer man bedst udviklingen i arbejdet med at få os herned, men stykkerne er klæbet på ark, som jeg naturligvis ikke må klippe i stykker, idet der er artikler på begge sider af arkene i mere eller mindre tilfældig rækkefølge.

 

Jeg har været spændt på, om en eller anden af jer har fundet TV-udsendelsen ”Adoption mod betaling” fra DR d. 22. maj 2010, som Jette Jensen (og jeg) efterlyste, men da jeg ikke har hørt noget, er det nok desværre ikke sket.

 

Hvis et eller andet medlem, som kom til Kolding d. 23. maj 1943, endnu ikke har sat sig i forbindelse med Tapio Juhl, bør I gøre det hurtigst muligt, så Tapio kan komme videre med sin plan om at samle netop de børn på Koldinghus d. 21. maj i år. Du kan træffe Tapio på tlf. 97 56 31 25 eller pr mail ”tapiojuhl@hotmail.com”.

 

Og hvis du ikke kommer til årsmødet på Liselund d. 25.-27. maj, så kunne du jo eventuelt komme til åbningen af Tapios udstilling på Koldinghus lørdag d. 25. maj, men du kan nå at se udstillingen helt frem til d. 18. august.

 

Tapio Juhl er i øvrigt et meget aktivt menneske, for han har også en fin forbindelse til Rigsarkivet i København. For nogen tid siden sendte han en mail om, at han kunne skaffe papirer derfra, fx om de børn, som ikke blev adopteret, men fik en plejeforældreaftale, som betød, at de kunne blive i Danmark. Sådan et ”barn” er netop jeg, så jeg bad Tapio om at skaffe de omtalte papirer til mig. En måneds tid senere fik jeg så en kopi af den aftale, som var truffet mellem mine danske forældre og min finske mor om, at jeg måtte blive her i Danmark længere, end det oprindeligt var tænkt. Hvis du er af samme kategori som jeg, så send en fuldmagt til Tapio, som så vil skaffe et lignende papir til dig.

 

Jeg sender en kopi af aftalen med her. Desværre er der ikke nogen dato på nogen steder, men den må sikkert være fra slutningen af 40’erne eller senest fra starten af 50’erne. Det er min danske far, som ikke har været opmærksom på, at han skulle sætte dato ved sin underskrift – han har måske været mere optaget af at skrive, at han var købmand for på den måde at fortælle, at han ville være i stand til at sørge for mig og min uddannelse. De to vitterlighedsvidner er naboen Hans Sandholdt, som var inspektør i et forsikringsselskab, og landmand Søren Andersen, som far spillede det sønderjyske kortspil ”skat” (udtales med langt a) sammen med 5 – 6 andre fra Hoptrup.

 

Forsiden, som kun rummer en slags overskrift for selve aftalen, er på bagsiden af ”kulturartiklen” om digteren Pentti Saarikoski, som jeg må indrømme aldrig at have hørt om før nu.

 

Der er 4 sider, som alle er fra hjemmesiden www.koldingsenior.dk, hvor Tapios arbejde med at samle finnebørn, som kom til Kolding netop d. 21. maj 1942, er vist. Hvis du vil se siderne, som de virkelig er, og ikke kun i min tilklippede udgave, så gå ind på ovennævnte hjemmeside.

Siden maj 2007 har jeg lejlighedsvis sendt kopier fra bogen ”Finlandsbarnen i Danmark”. Det har indtil nu hovedsageligt været beretninger om børnene, og hvordan de (vi) havde det i Danmark, men hvordan organiserede man egentligt det hele fra finsk side, og hvor længe efter krigen fortsatte organisationen med sit virke? Det kommer der nogle sider om denne gang.

 

Der er endnu (d. 16.februar) 46 medlemmer, som ikke har betalt kontingentet for 2013 (200 kr.). Samtidigt kan jeg da heldigvis også meddele, at der nu er 34, som har købt bogen ”Købmandens finnedreng” og derigennem støttet foreningens kassebeholdning med et fint beløb, som sammen med de godt og vel 70 bøger, som jeg har solgt ad andre veje, nu i alt er blevet til et flot beløb, som I vil få at se ved regnskabsaflæggelsen på generalforsamlingen. Men der er stadig nogle bøger at få!!

 

I næste brev om en måneds tid kommer den foreløbige dagsorden for årsmødet, men jeg venter stadig på meddelelse fra et 2. generationsmedlem – eller måske flere – om vedkommende er villig til at stille op som kandidat til at blive bestyrelsesmedlem.

 

 

Med venlig hilsen til jer alle

 

Kai

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *