Nyhedsbrev januar 2013

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

 

Alle ønskes et  GODT NYTÅR 2013, hvor først og fremmest helbredet er i orden. Forhåbentligt mødes mange af os på LISELUND i Slagelse i weekenden 24.-26. maj. Mange gennem hele weekenden og andre i større og mindre dele af den, idet der som sædvanligt vil være mulighed for at tilmelde sig fleksibelt alt efter, hvad helbred – og måske økonomi – kan klare.

 

Så snart jeg får svar fra lederen Vibeke Hein om priser m.m., vil I få oplysningerne i et kommende brev sammen med foreløbig dagsorden og andre praktiske ting.

 

Som meddelt i julebrevet går der nu svind i medlemstallet. Der var dengang 5 navne, som blev streget fra medlemslisten og yderligere 2 har sendt deres udmelding. Det er Wilhelm Olausen (7100 Vejle) og Antero Rousku (5390 Martofte). Desuden er et medlem, Anneli Givard (2670 Greve), afgået ved døden, hvilket I også kan læse i nekrologen, som er med i dette brev.

 

Som følge af det svindende medlemstal kan den medsendte medlemsliste nu rummes på 6 sider, nemlig med blot 141 navne. Måske må vi forudse, at foreningen skal lukke indenfor en overskuelig årrække, hvis der da ikke er nogle fra 2. generation, som vil overtage arbejdet med at føre foreningen videre?

Ved den kommende generalforsamling er der jo mulighed for at indvælge et 2. generationsmedlem, som så måske vil overtage arbejdet med at holde liv i foreningen på længere sigt. I den forbindelse vil jeg meget gerne høre fra 2. generationsmedlemmer, som er interesseret i at stille op til valget, så vi ikke på Liselund står og mangler et emne til bestyrelsen. Anja Olsen (6710 Esbjerg) er på valg, efter at hun afløste Jaakko Kettunen (6840 Oksbøl) i eftersommeren, og hun kan naturligvis genvælges.

 

Der har været udtrykt ønsker om, at finnebørnenes oprindelige finske efternavn skulle være med på medlemslisten, men det er der desværre ikke plads til i det ”etikettesystem”, som er til rådighed i min computer.

 

Efterårets lørdagsmøde er der nu kommet to forslag til, nemlig et her i Sønderjylland – næsten så langt mod syd, som det er muligt, og så et fra Fyn. Bestyrelsen skal mødes i nærmeste fremtid for at afgøre, hvor det skal være i år, og det andet sted kan så måske bruges i 2014.

Et andet punkt på bestyrelsesmødet er lørdag aftens underholdning på Liselund. Jeg har fået et forslag, som vi lige skal diskutere.

 

Tapio Juhl (7860 Spøttrup) har bedt mig sende en efterlysning. Nemlig af de 57 finnebørn (ifølge tal fra arkivet i Kolding måske endda 97!), som kom til Kolding d. 23. maj 1943. Tapio vil prøve at få samlet så mange som muligt af netop de børn d. 21. maj 2013 på Koldinghus, hvor der d. 25. maj åbnes en kunstudstilling med Tapios billeder. Den kan ses helt frem til d. 18. august, så du kan nå at se den, selvom du forhåbentligt kommer til Liselund netop i den weekend, hvor Tapios udstilling åbner.

 

På Tapios hjemmeside www.tapio.dk kan du læse meget mere om hans billeder, hans foredragsvirksomhed og meget mere.

 

Hvis du er en af dem, der kom til Kolding netop d. 23. maj 1943, så sæt dig i forbindelse Tapio, enten på mail ”tapiojuhl@hotmail.com” eller pr. telefon 97 56 31 25.

 

Med i brevet her er også beretningen om Tapios og hans storebror Anteros oplevelser i forbindelse med flytningen i 1943 fra Finland til Danmark og også om de politiske og historiske forhold dengang.

Desuden arbejder Tapio på en større beretning om Finlands historie, som måske kan indgå i foreningens sortiment af salgsartikler.

Og så er der endnu en efterlysning. En datter af et finnebarn efterlyser en TV-udsendelse fra d. 22. maj 2010 på DR med titlen ”Adoption mod betaling”, hvor moderen medvirkede. Hun har prøvet at få den fra DR, men svaret var et afslag. Jeg har ikke set den omtalte udsendelse, men hvis en eller anden af jer tilfældigvis skulle have den liggende på videobånd eller DVD, så vil Jette Jensen, Jens Søndergaards vej 22, 7500 Holstebro meget gerne have en kopi – og det vil jeg da også gerne!

 

I Flensborg Avis var der i en af juledagene en artikel om nazisternes begejstring over den finske sauna, som de var overbevist om betød meget for soldaternes hårdførhed og sundhedstilstand!

 

På samme ark er der netop en halv side til overs til den lille artikel om Wirkkalas berømte vase ”Kantarelli”, som for nylig blev solgt for ikke mindre end 440.000 kr. Der står, at den fik hammerslag på beløbet – det var da godt, at auktionarius ikke ramte vasen med sin hammer!!

 

Eeva-Liisa Mortensen har sendt en lille spændende artikel, som fortæller om borgernes nye rettighed i Borlänge, nemlig at de finsksprogede nu har krav på at blive betjent på deres hjemsprog ved de offentlige myndigheder! I ikke færre end 48 svenske kommuner er den ret nu blevet lovfæstet. Det kan måske især have betydning for de ældre, som kommer på plejehjem, og som måske er på vej til at blive lidt demente, for så kan det sprog, som de brugte i barndommen, blive dominerende, så det er det, de helst vil bruge, selv om de også kan svensk.

 

For mit eget vedkommende kan jeg da fortælle, at jeg for nogle år siden blev trøstet af en ældre kollega fra min skole, da vi tilfældigvis kom til at snakke om, at jeg havde mistet mit oprindelige sprog. Så kunne jeg da bare se frem til, at jeg blev dement, for så dukkede det finske sprog sikkert op fra underbevidstheden igen! Det er heldigvis ikke sket endnu!

 

Foreningen NORDENs blad ”NORD NU” har en anmeldelse af min bog ”Købmandens finnedreng” i januarnummeret. Nogle har måske allerede læst stykket, hvis I er medlem af NORDEN, men ellers tillader jeg mig at sende omtalen med her i brevet på bagsiden af Borlänge-historien. Der er også lige plads til Haderslev Museum- og arkivfor-enings ”reklameseddel” på siden.

 

Salget er gået fint her i Haderslev (og måske især i Hoptrup), men jeg må da indrømme, at det er lidt skuffende, at kun 21 finnebørn blandt foreningens medlemmer har købt bogen. Jeg havde egentligt håbet på, at hen imod halvdelen ville være interesseret i den. Måske er prisen afskrækkende (140 + porto, i alt 170 kr.), og måske er der også nogle, som tror, at jeg tjener til min alderdom på bogen, men fra de 97 bøger, som jeg hidtil har solgt, er der tilgået ca. 6.000 kr. til foreningen og 0 kr til mig. Man kan stadig nå at bestille bogen fx ved at sende 170 kr. sammen med årets kontingent på 200 kr. på det indbetalingskort, som er med i brevet her. Jeg vil vurdere en indbetaling på netop 370 kr. som en bestilling, mens andre overskydende beløb (over 200 kr. men under 370 kr.) vil blive bogført som gave.

 

Jeg ved godt, at nogle i forbindelse med salget af bogen vil anse mig for at være ”dum” eller ”naiv”, men ligesom ved mine foredrag om finnebørn rundt omkring i landet, hvor mit honorar er 2 flasker Gammel Dansk + kørepenge, så ønsker jeg heller ikke ved salget af bogen at tjene noget – kun at udbrede kendskabet til finnebørn.

 

Et eksemplar er sendt helt til Californien, og da Reijo Pajuoja (som belønning for sit eftersøgningsarbejde af slægtninge til finnebørn) fik sendt en gratis bog af de 42, som var min ”løn” for skriveriet, så præsenterede han den i finnebørnsforeningen i Anjalankoski, hvilket medførte en bestilling på yderligere 7 bøger. Men da alle medlemmerne i den forening ikke længere var særlig skrappe til dansk, så oversatte Reijo hele bogen til finsk! Den oversættelse er også sendt til mine søskende i Finland, så de nu kan læse om deres landflygtige bror.

Oversættelsen er uden billeder, så det er næsten nødvendigt at have bogen ved siden af, når man læser den finske tekst.

 

En anden glædelig oplevelse med bogsalget kom, da et medlem, som havde købt en bog, ringede og bestilte yderligere 3, som hun ville bruge som julegaver til sine børn.

 

Med venlig hilsen

 

 

Kai

P.S. De 50 breve med mindste postnumre får ikke frimærke på, idet Jyske Bank ligesom i de seneste år sponsorerer portoen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *