Nyhedsbrev marts 2012

 

 

 

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

 

 

 

Ligesom vi i Danmark holder et årsmøde, så gør ”krigsbørnene” i Sverige det samme, og i år er det i en så fin afstand fra Danmark, at det endda er nærmere for de mange medlemmer, som bor på Sjælland og især for københavnerne, at rejse til krigsbørnenes årsmøde i Tyringe i Skåne i weekenden 18.-20. maj, end det er til vort eget møde her i Sønderjylland!

På trods af den længere rejse til vort møde, håber jeg, at mange også fra Sjælland vil komme til SLUK-EFTER kro her tæt ved Haderslev i weekenden 1.- 3. juni. Jeg modtog indbydelsen fra Sverige dagen efter, at februarbrevet var sendt af sted, så der er kun kort tid til at beslutte sig for tilmelding til det svenske årsmøde, idet fristen er sat til mandag d. 2. april. Hvis du tager turen til Tyringe, så læg mærke til, at deltagerne der skal betale forud senest d. 11. april på en konto med et meget, meget langt nummer. Jeg håber, at vi også denne gang kan klare os ved at betale ved ankomsten til SLUK-EFTER.

 

For et par uger siden var der en artikel om SLUK-EFTER i den lokale avis, så nu kan I læse om stedet, hvor vi skal mødes. Om værtens version af navnets oprindelse er den rigtige, tror jeg ikke, idet den version, som jeg sendte i januarbrevet, den fik jeg allerede fortalt, mens jeg var barn i Hoptrup, som kun ligger ganske få km fra Vedsted.

 

Jeg var i vanskeligheder med hensyn til underholdning lørdag aften ved årsmødet, idet de to muligheder, jeg oprindeligt havde regnet med, begge blev alt for dyre – 7-8.000 kr. for 2×45 minutter ville belaste budgettet for meget, idet jeg højst regner med samme antal deltagere som for et år siden på Liselund, nemlig lige omkring 50.

Heldigvis trådte Jarmo til med et par gode forslag, og selv om den gruppe, som Jarmo mente, ville være bedst, ikke kunne lade sig gøre, fordi der ikke er et klaver på SLUK-EFTER, så fik han en aftale med nogle andre, som bor længere borte, men alligevel til en rimelig pris.

 

Den første tilmelding til årsmødet kom allerede d. 21. februar, så nu venter jeg spændt på de næste, for husk at fristen for tilmelding allerede er d. 27. april!

 

Et mandligt medlem, som kommer alene, søger en eller to andre, som han kan dele værelse med. Skriv på din tilmelding, om du er interesseret i værelsesfællesskab, så ”forbinder” jeg de interesserede med hinanden, så I selv kan aftale endeligt!

 

Den foreløbige dagsorden er med i brevet her. Kommentarer og nye forslag skal være sendt til mig senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest d. 19. maj.

 

Desværre må jeg give besked om en udmeldelse, idet Raili Christensen, 2100 København Ø, i et brev for ca. en måned siden skrev, at hun desværre havde truffet den svære beslutning at forlade foreningen (Raili havde sat flere streger under ordet ”svære”), idet hendes helbred ikke længere gjorde det muligt for hende at deltage i møder i fremtiden. Det er nok sådanne breve, jeg må forvente flere af i de kommende år, og senest har jeg fået at vide fra Olavi Oksa (Kerava, Finland), at deres forening, som jo er vores moderforening, bliver nedlagt med det sidste møde i slutningen af maj. Der er ikke længere tilslutning til møderne, og ingen vil tage arbejdet med arrangementer.

 

Det var dog også en glædelig ting, jeg fik at vide fra Olavi, idet han fortalte, at de arbejdede på at komme en lille flok til vort møde på SLUK-EFTER, men hvor mange og hvem, kunne han ikke sige, for han skulle først i gang med forhandlingerne med den vognmand, som sidste år bragte dem til LISELUND fra lufthavnen og tilbage igen. Men mon ikke de to trofaste, Ritva Tuokka og Anja Lario, er med!

 

Antero Rousku har sendt mig et eksemplar af sin nye bog, som handler om den dejlige natur og særlige hændelser og personer på Nordfyn. Han kalder bogen ”Lysets Hindsholm”, og den er flot illustreret med

akvareller, som hans hustru, Elsa, har lavet, og desuden er der masser af smukke farvefotos af naturen deroppe på det nordligste Fyn. Hvis du er interesseret i et eksemplar, kan bogen købes for en specialpris for finnebørn, nemlig 100 kr. Hvis den skal sendes, er portoen 21 kr. til medlemmer i Danmark.

 

Artiklen ”Vilde Finland ikke være neutral i 1938?” fik jeg fra Terttu Andersen (4700 Næstved). Den er fra november 1944 i et skrift ved navn ”Fri presse” (illegalt blad?) og ifølge artiklen har Sovjetunionen åbenbart været ret ivrig efter at sikre sig fredelige tilstande mod nord før den forventede krig mod Tyskland.

 

Digtet ”Finlands Kamp” var på et af de udklip, som jeg fandt i Pirkko Andersens (4000 Roskilde) bog ”Finland i ord och bild”. Forfatteren er Valdemar Rørdam, som nærede meget varme følelser for Finland. Han var den første, som omskrev den finske nationalsang til dansk – sikkert efter den originale, svenske tekst, idet han nok ikke kunne finsk. Det er dog ikke hans oversættelse, vi bruger ved vore møder, men den, som Hans Hartvig Seedorf Pedersen skrev i 1940.

 

Valdemar Rørdams kærlighed til Finland blev dog overgået af hans had til kommunismen, hvilket gav sig udslag i, at han skrev et hyldestdigt til Hitler i juni 1941, da Tyskland angreb Sovjetunionen. Digtet blev offentliggjort i juli, og her stod der bl.a.: ”Ved selvtugt, flid, kampmod og offerglød blev Hitlers Tyskland vort Europas hjerte”. Det ødelagde ganske hans popularitet, og han døde i 1946 som en skuffet mand.

Digtet ”Finlands Kamp” blev offentliggjort Berlingske Tidende d. 6 februar 1940, altså mens Vinterkrigen endnu var i fuld gang.

 

Også artiklen ”Norden i Smeltediglen” fra 17. marts 1940 fandt jeg i førnævnte bog. Forfatteren er den berømte digterpræst Kaj Munk, som hen imod krigens slutning blev dræbt af tyskerne på en landevej tæt ved Vedersø i Vestjylland, hvor han var præst.

 

Marianne Lyngbye /4340 Tølløse) har sendt det takkebrev, som Finlands præsident Paasikivi sendte til danskerne i 1950. Det blev trykt i Berlingske Tidende i form af en folder, som var lagt ind i avisen. Jeg er så heldig, at jeg har en af de originale foldere liggende, og selv om den har været sendt ud i et af de tidligere breve – måske helt tilbage midt i 90’erne, så er der kommet så mange nye medlemmer siden den tid, at jeg tillader mig at sende den ud igen.

 

For et par år siden besøgte Carl Eric Westerholm (Ôver Malax, Finland) Danmark for at gense de steder, hvor han havde været i 1940’erne. Det blev til både gode og dårlige oplevelser ved besøget, som Helga senere skrev et par sider om. Jeg mener ikke, at det har været sendt ud tidligere, så bedre sent end aldrig.

 

Jeg har lige haft min sidste ”fortælleaften” i denne sæson (d.1.marts) Jeg vil ikke kalde min snak om finnebørn for foredrag, så derfor står der i den lille artikel, at ”et finnebarn fortæller”. Det var engang i januar, da jeg besøgte Sct. Georgs gilderne i Røde Kro, men deres computer har åbenbart haft aversion mod sammensætningen ”fi”, for det er blot blevet til en lille firkant!      

 

I den store stak af papirer fra Foreningen NORDEN i Tønder har jeg denne gang valgt nogle af de ældste, nemlig fra februar/marts 1940, da de første tilløb til hjælpearbejdet for finske børn startede. I starten af februar lavede man en lokalkomite, som hurtigst muligt skulle skaffe penge til arbejdet, og man opfordrede ligefrem til at give 1% af sin indkomst som fast månedlig eller ugentlig bidrag. Samme slags arbejde fandt sikkert sted mange andre steder i Danmark.

 

De første børn skulle komme i marts, men de blev alle sendt til Næstvedegnen, så Tønder blev forbigået i første omgang, selv om man allerede havde tilsagn fra et stort antal hjem om at modtage et barn.

Om aftenen d. 4. marts var der et interview med formanden for Finlandshjælpens evakueringsudvalg, borgmester Kaper. Spørgsmålene til ham og hans svar blev sendt til alle landets aviser, og de er med her i brevet. Da Vinterkrigen sluttede få dage senere d. 13. marts 1940, kom der ikke flere finnebørn til Danmark i den omgang, men det store antal kom så under Fortsættelseskrigen fra efteråret 1941 og især i 1942.

 

Til sidst et lille hjertesuk! De 31 medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingentet for 2012, bedes gøre det, og helst inden revisionen i slutningen af april.

 

Med venlig hilsen

 

 

Kai

Nyhedsbrev februar 2012

Haderslev 2012.02.12.

 

 

 

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

 

 

Desværre må jeg starte med en undskyldning til 2 medlemmer, nemlig 2 af de 3 der blev indmeldt i 2011! De er desværre ikke kommet med på medlemslisten. Som I måske husker, skrev jeg i januarbrevet, at jeg havde problemer med listen, og jeg håbede, at mine to trofaste hjælpere fra min gamle skole kunne klare problemerne for mig, men de havde for travlt på skolen, dels med terminsprøver, som de skulle gøre alle skolens computere klar til, og dels havde de alvorlige bekymringer over de store ændringer, som man er gang med i Haderslev kommunes skolevæsen, (bl.a. skal der ifølge rygterne fyres 13 lærere på skolen og 35-40 i hele kommunen!), så de kom først en af de sidste dage i januar, men nu er listen omsider ført a’jour.

 

I stedet for at sende en helt ny medlemsliste til alle, vil jeg bede jer om at indsætte de to medlemmer, som har været med det meste af 2011.

 

Det er                        Rosita D. Pedersen

                                   Borgmester Finks gade12 st. th.

                                   6200 Aabenraa

                                   74 62 83 00

 

og                              Taimi Nørgaard

                                   Gadegårdsvej 69, Lind

                                   7400 Herning

                                   97 12 88 02

 

Andre ændringer, som fx udmeldte eller afdøde, kunne registreres, men de to nye forsvandt desværre igen.               

 

Terttu Andersen (4700 Næstved) har sendt en rettelse til sit husnummer, som skal være 522 og ikke 524, som der står i medlemslisten.

 

Desuden har jeg fået nogle nye fotos af et par medlemmer, men de kom i et mailsystem, som Helga først ikke kunne åbne – der findes åbenbart flere systemer, men det er nu lykkedes, så næste år vil der være nye, smukke billeder af et par kvindelige medlemmer.

 

Når jeg skriver, at Helga ikke kunne åbne 2-3 mails fra den seneste tid, skyldes det, at alt med mails tager Helga sig af! Derfor vil Helga som regel også stå som afsender, selv om det måske er mig, som har skrevet teksten. Vi har ganske vist begge en mailadresse, men det er Helgas, som automatisk ”popper op”, når en ny mail skal skrives.               

 

Jeg håber, at andre følger efter med nye fotos, når I nu alligevel skal have kørekortet fornyet.

 

Så er invitationen til årsmødet i weekenden 1.-3. juni med i brevet her.

Priserne ligger ret tæt på priserne på Liselund, men enkeltværelserne er dog noget dyrere. Der er mulighed for 3-sengsværelser, hvilket kan gøre deltagelse noget billigere end dobbeltværelserne på Liselund. Også deltagelse uden overnatning bliver mærkeligt nok billigere på ”Sluk-Efter kro”- det er altså brugen af sengene, som koster. Desværre er drikkevarerne noget dyrere end på Liselund, så dem må vi spare på!

 

Jeg har naturligvis lagt nogle kroner på alle kroens priser, så det dels blev til runde tal, og dels gav luft i budgettet, så vi kan få råd til lidt underholdning lørdag aften og forhåbentligt også til, at vi igen kan modtage en gæst fra Finlands ambassade.

Invitationen er i 2 eksemplarer, hvoraf du kan beholde det ene, så du kan huske, hvor meget af årsmødet du er tilmeldt til.

 

Det er meget vigtigt, at tilmeldingsfristen d. 27. april bliver overholdt, idet vi hæfter for det antal, som er tilmeldt én måned før mødets start!

Og så håber jeg, at ingen af de tilmeldte bliver alvorlig syg med afbud til følge i løbet af maj!

 

Den foreløbige dagsorden kommer med i næste brev, men allerede nu bedes I tænke på punktet ”Indkomne forslag”. Som jeg antydede i januarbrevet, vil jeg fremsætte forslag om, at fremtidige årsmøder altid holdes på Liselund. Det har været meget tidskrævende og besværligt at finde et passende sted her vest for Storebælt (tilbud fra 8 steder), men hvis et andet medlem vil tage det job på sig, kan vi naturligvis fortsætte sådan, som det står i vedtægterne nu.

 

Så er portoen steget igen, dog kun for breve til vore udenlandske medlemmer. Til Finland og Sverige med 2,50 kr., mens brevet til USA stiger fra 26 til 30 kr. Det gør det lidt lettere for mig, idet der nu kun skal et enkelt eller to frimærker på hvert brev, mens der tidligere var nødvendigt med 3 på brevene til udlandet.

 

I, som var med ved foreningens start i 1992 på Haderslev Museum, husker sikkert ægteparret Søndergaard fra Tønder, som læste op af deres oversættelse af Kalevala. Mange år senere – i 2004 – besøgte Hilkka Søndergaard, som i mellemtiden var blevet enke, os på Danhostel i Haderslev, da vi holdt årsmødet der, og igen læste hun op af Kalevala. Så sent som d. 28. oktober traf jeg hende på Tønder Kunstmuseum ved åbningen af Tommi Toijas udstilling, men i januar døde Hilkka Søndergaard af kræft kort efter, at lægerne havde konstateret sygdommen.

 

          Æret være Hilkka Søndergaards minde.

 

 

Det var også ved udstillingen i Tønder, at en herre ved navn Bent Valeur spurgte, om jeg var interesseret i at se nogle gamle papirer, som han havde liggende fra Foreningen Norden. En dag kom han forbi og afleverede 4-5 mapper og et ringbind, som jeg slet ikke er færdig med at gennemse, men der er mange spændende ting imellem. I januarbrevet var der lidt med, og det er der også i dette brev.

 

Hvordan Bent Valeur ser ud, kan I se på billedet i artiklen ”Finske børn

fik et hjem i Tønder” fra avisen ”Jyske Vestkystens” Tønderudgave.

De lister, som omtales i artiklen, er de lister over finnebørn og plejeforældre, som var med i brevet i januar.

 

I 2008 havde man et møde i Foreningen Norden i Tønder, hvor Bent Valeur opridsede det arbejde, som var foregået for finnebørnene under krigen bl.a. nævnes ankomstdatoen for børnene til Tønder. Jeg har altid troet, at vi børn til Sønderjylland kom i samme transport, men mens jeg og de andre til Haderslev kom d. 7. juni 1942, nåede børnene først frem til Tønder d. 20. juni, og allerede i september 1943 er der kun 4 finnebørn tilbage i Tønderområdet.                                     

 

Mange af jer har sandsynligvis den medalje – som også er afbilledet på mindestenen i Churchillparken – og måske også diplomet, som hørte til. Jeg har kun medaljen, men ikke diplomet. De to ting skulle efter ønske fra den finske stat uddeles ved en højtidelighed, hvor man samlede plejeforældrene fra et område til en fælles fest. Som det fremgår af de sider, som fortæller om den begivenhed, foregik det i Tønder lørdag d. 6. marts 1948 på Tønderhus, hvor man på grund af, at Finlandshjælpens penge var brugt op, så sig nødsaget til at opkræve betaling for det fælles kaffebord, nemlig 2 kr. pr. person!

De ”almindelige” mennesker blev inviteret ved en annonce i den lokale avis, mens visse ”standspersoner”, som greven af Schackenborg (hvor prins Joachim bor nu), fik en personlig invitation. En af de specielt inviterede, nemlig Politimester Bøving, sendte afbud, fremgår det af en seddel, som jeg ikke fandt plads til her i brevet – han var optaget af tjenesteligt arbejde, skriver han. Arrangøren Frede Hansen sendte et referat til Finlandshjælpen over aftenens forløb sammen med en opgørelse over aftenens udgifter, som løb op i ikke mindre end 172,60 kr. for jeg ved ikke, hvor mange deltagere!! Det er jo ganske anderledes tal end i dag.

 

Til at tage sig af finnebørnene i Tønder (og Gråsten) var Anita Roos rejst med fra Finland. Hendes titel i den forbindelse var kurator, og hendes job bestod i at føre tilsyn med finnebørnene, oversætte breve til og fra Finland og samle dem til små, fælles møder, hvor børnene skulle holde det finske sprog ved lige. Anita Roos blev senere gift og fik efternavnet Ingvall. Hun var æresmedlem i vores forening indtil sin død for ca. 7-8 år siden. Hun skrev en beretning om sit arbejde, og den blev trykt i Foreningen Nordens blad nr. 4 i 1942. Nogle af jer, som har været med i længst tid i foreningen, har haft chancen for at læs den tidligere, men den er sikkert ny for de fleste.

 

Såvel hendes beskrivelse af arbejdet med finnebørn som festarrangementet i Tønder, kunne sikkert være et billede på, hvordan det er foregået overalt i Danmark dengang.

 

Da vi var på vej hjem fra Virum i december, lagde vi vejen forbi Roskilde, hvor vi havde et ærinde hos Pirkko og Erland Andersen. Jeg fik lov at låne en gammel bog (fra 1901) ”Finland i ord och bild”, men det mest spændende var egentligt ikke bogen, men de mange gamle avisudklip, som jeg fandt rundt omkring i bogen. De er alle fra krigens tid, og den ældste er fra 19.december 1939, hvor Frederiksborg Amts Avis har ønsket at orientere sine læsere om Finlands historie. Den er med her.

Med venlig hilsen

 

 

Kai

Nyhedsbrev januar 2012.

Haderslev 2012.01.10.

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

  Allerførst ønsker jeg jer alle et

                                                            Godt nytår 2012.

Forhåbentligt kan mange af os ses i løbet af året, selv om der i nogle af de mange julebreve, som Helga og jeg har fået fra medlemmer, står, at helbredet ikke helt er, som det burde være, så deltagelse i møder for manges vedkommende desværre er udelukket. Vi har jo indskrænket mødefrekvensen til to møder om året, men forhåbentligt kan man fortsætte med at ses på mere privat basis rundt omkring i landet. Måske kan den medsendte medlemsliste hjælpe til, at man kan kontakte nogle af de nærmest boende for at aftale en eftermiddag, hvor man sammen kan nyde en kop kaffe og snakke om løst og fast. Det kunne nærme sig en besøgsven-ordning, som mange af os sikkert kunne have udbytte af. Men det gælder selvfølgelig om at samle mod til at tage initiativet!!!

 Der kom en adresseændring for få dage siden, og selv om jeg lige akkurat nåede at få den ind på medlemslisten, før den gik i trykken, så vil jeg – som jeg plejer – også meddele den her i brevet:

                                   Aira Steensen

                                   Kaplevej 93

                                   2830 Virum

bor nu på                                  Cedervænget39 st.tv.

men det er stadig                  2830 Virum

 

Læs venligst den vedlagte seddel om kontingentbetaling for 2012, og jeg håber naturligvis, at mange betaler ved førstkommende lejlighed. Kontingentet for 2012 er på 200 kr., men gaver ud over det beløb er naturligvis meget velkomne! 14 medlemmer har allerede betalt, enten med et tidligere girokort eller når vi har været sammen ved et møde.

 

Årets generalforsamling bliver på SLUK-EFTER KRO i den lille landsby Vedsted ca. 12 km i vestlig retning fra Haderslev i weekenden 1.-3.juni. I det næste brev kommer der indbydelse og kort, så I kan finde den rette vej. Hvis nogle tager toget, så stå af i Vojens, og der vil Jarmo eller jeg så hente jer, men det kræver naturligvis, at jeg får ankomsttiden.

I skal også nok blive bragt til toget igen!

Stedet blev besluttet, efter at jeg havde indhentet tilbud fra 8 steder på Fyn og i det sydlige Jylland, hvor priserne for det lange ophold fra fredag sidst på eftermiddagen til søndag efter frokost varierede fra 1.075 kr. til 2.411 kr. Vi valgte ikke det billigste, idet det sted var endnu mere afsides med flere skift undervejs for dem, der rejser med tog. Men det valgte sted var dog det næst billigste.

Hvis nogen skulle have lyst til at tage en tur over grænsen, så er lørdag formiddag jo altid programløs. Køreturen til Flensborg er på ca.50 km, og hos ”Calle” har de den finske øl ”Lapin Kulta”, men naturen omkring Vedsted sø er meget smuk, ligesom der er gamle gravhøje, hvor skilte forklarer om stedets historie.

Det er efter ønske fra flere 2. generationsmedlemmer, at mødet igen bliver en weekend, selv om et hverdagsmøde ville blive 50 – 150 kr. billigere.

 

Jeg har set bort fra Liselund, idet det formelt vil kræve en vedtægtsændring, men ved den kommende generalforsamling vil jeg fremsætte forslag netop om en ændring, så vi i fremtiden altid kan være på Liselund en weekend i maj/juni. Hvis det bliver vedtaget, skal en følge deraf måske være, at det lille møde i efteråret altid holdes vest for Storebælt. Det er et forslag fra et medlem.

 

Leila Møller-Hansen arbejder stadig ihærdigt med planlægningen af besøget i Bollnäs engang i august – datoerne er endnu ikke fastlagt, men måneden er sikker. Den foreløbige pris for turen tur/retur med fly fra København til Stockholm og videre til Bollnäs (med bus?) vil i alt blive 1.200 kr. og dertil kommer så udgifterne for opholdet, hvis længde ikke er helt fastlagt endnu. Leila søger forskellige fonde om tilskud, så udgiften bliver sandsynligvis reduceret noget.

 

Som I ved, er jeg lejlighedsvis ude i forskellige foreninger for at fortælle om Finland og finnebørn. Det bliver i denne vinter til ca. 15 gange, og da mit honorar altid er kørselsgodtgørelse plus to flasker Gammel Dansk, så er Helgas og mit forbrug af Gammel Dansk til morgenmaden lørdag og søndag rigeligt dækket ind. Heldigvis sker det en gang imellem, at et par gæster hjælper os!

I november var jeg inviteret til Sct. Georgs gildernes møde i Røde Kro. Det startede selvfølgelig på god spejdermaner med, at man sagde goddag med venstre hånd, men man gjorde dog ikke honnør med højre hånd, som man skulle i gamle dage, men det var måske kun, når man havde spejderhatten på?

Ved mødets slutning spurgte kassereren, om mit honorar nu også var rigtigt, hvilket jeg bekræftede, hvorefter han overrakte de to flasker. En uges tid senere ringede han for at fortælle, at de i bestyrelsen havde besluttet at sponsorere 1.000 kr. til finnebørnsforeningen, fordi de syntes, at mit honorar var for lavt. Det kunne jeg jo kun sige ”ja tak” til, så der voksede gavekontoen pludseligt med et fint, rundt beløb.

 

Men der er også et andet tilskud, som jeg må nævne. De 50 breve med laveste postnumre har ikke et frimærke på, men sandsynligvis kun et påstemplet mærke fra Jyske Bank, som endnu engang har frankeret 50 breve for os. Det er kompensation for, at vores konto ingen rente giver, men 50×13 kr.= 650 kr. er da også betydeligt bedre. Man skal vist efterhånden have flere hundredetusinde kroner på en bankkonto for at få bare en enkelt procent i rente!

 

Seija Elmvang (3200 Helsinge) har blandt sine 10 børnebørn også

13-årige Emilie, som går i 5.b på Køge Privatskole, hvor hun i en fri opgave havde valgt at skrive lidt om Finland. Det er fint, at nu også 3. generation viser interesse for, hvor vi ”gamle” kommer fra! Som sædvanligt må jeg beklage, at jeg ikke kan gengive i farver, men opgaven er flot, og læreren belønnede den med karakteren 10.

TIL LYKKE, Emilie!

 

Ved et besøg i Tønder Kunstmuseum til Tommi Toijas udstilling kom en herre ved navn Bent Valeur hen til mig, og han spurgte, om jeg var interesseret i at gennemse nogle papirer, som han havde liggende, fordi han var medlem af bestyrelsen i Foreningen NORDEN. Han mente, at der også var en del om de finnebørn, som havde været på Tønderkanten under krigen. Det ville jeg naturligvis gerne, og da han et par dage senere havde et ærinde i Haderslev, kom han forbi og afleverede flere mapper med mødereferater, gamle regninger og regnskaber fra foreningen, hvilket ikke alt sammen var lige interessant, men der var også en hel del om finnebørn, bl.a. en navneliste over de børn, som kom til området. Den sender jeg med her i brevet. Måske kan nogen finde sig selv, eller en I kender fra gamle dage? Som nr. 10 fra oven ser I vort medlem: barn nr. 3098 Rolf Selin, som nu bor i Helsingfors.

 

Fotosidens billeder havde desværre ikke nogen tekst, men mon det ikke har været ved ankomsten, billederne er taget. Den voksne person på det sidste foto er muligvis vort tidligere medlem, lotten Anita Ingvall, som var kurator for børnene i Tønder og Gråsten. Hendes navn var dengang Anita Roos.

 

En anden liste viser de 66 familier, som modtog et finnebarn i 1942.

Rolf Selin var hos nr. 36 på listen, gårdejer Søren Rahbæk Andersen på gården Meierholm tæt ved Tønder. Men som det ses på listen, kom finnebørnene ellers hovedsageligt til landsbyerne omkring Tønder, akkurat som tilfældet var her omkring Haderslev.

 

Mange af papirerne er på de gammeldags, store ark (folio hed de vist), og de kan være lidt vanskelige at overføre til A4 format, for de skal enten formindskes lidt, eller forstørres og derefter klippes tilrette, men jeg håber, at det er lykkedes. At de alle også er ret grå, skyldes, at det originale papir i tidens løb er gulnet mere eller mindre.

Der vil i følgende breve komme meget mere fra de gamle papirer, for det er en ren guldgrube af historiske oplysninger, jeg har fået!

 

Endelig er der den nye medlemsliste, som nu indeholder 150 navne.

Et medlem spurgte på Liselund, om jeg ville sætte finnebørnenes oprindelige navn ind, men desværre kan jeg ikke klare det i øjeblikket, idet der ikke er flere linjer til rådighed. Jeg forsøgte at sætte nogle finske navne ind bag det nuværende navn, men så er der for få positioner, men jeg håber på, at mine to trofaste hjælpere (Ove og Bente fra min gamle skole) kan finde en løsning.

 

Desuden drillede computeren m.h.t. udskriften, så der er kommet et par huller hist og her, og et enkelt medlem i Finland fik ikke sin rette plads i postnummerordenen, ligesom enkelte rettelser er sket med kuglepen! Jeg beklager!!!

 

 

Med venlig hilsen

 

Kai