Nyhedsbrev april 2012

 

Haderslev 2012.04.21.

 

 

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

 

Lad mig indlede brevet med at minde om, at sidste frist for tilmelding til årsmødet på Sluk-efter kro i Vedsted er fredag d. 27. april, idet jeg skal aflevere den endelige værelsesreservation mandag d. 30. april.

Helt til påsken frygtede jeg meget, at det ville blive et af de helt små møder, idet der da kun var 21 tilmeldt (deraf 2 fra Finland), men i ugen efter påske kom der yderligere 7, og forhåbentligt kommer der flere i sidste øjeblik. Jeg er klar over, at de, der endnu ikke har tilmeldt sig, får denne påmindelse ret sent, og så er det ikke sikkert, at der er plads på kroen, idet værten ringede for et par dage siden for at spørge, om vi skulle bruge alle de reserverede værelser, for han havde fået henvendelser fra andre, mulige gæster, som han naturligvis gerne ville sige ja til, hvis vi ikke fyldte værelsestallet ud.

HUSK NAVNESKILTET!!

 

Revisionen af regnskabet fandt sted torsdag d. 19. april, og er vedlagt her i brevet, så alle kan granske det nærmere og komme med eventuelle kommentarer og spørgsmål ved generalforsamlingen, og de, der ikke kommer til mødet, er naturligvis velkomne til at sende kommentarerne til mig.

Der er kommet et enkelt, nyt forslag til dagsordenen til generalforsamlingen, nemlig at bestyrelsen udvides med 2 personer fra 2. eller 3. generation. Det vil betyde en ændring af foreningens vedtægter, men det skal vi måske alligevel i gang med, hvis det bliver vedtaget, at alle fremtidige årsmøder skal holdes på Liselund, hvor vi altid er sikre på, at der er plads til os alle.

 

Jeg får mange kommentarer til medlemsbrevene, og jeg vil tillade mig at citere nogle få af dem. En skriver: ”Det er altid en fryd at modtage posten fra foreningen.” En anden sender følgende: ”Det er nogen fantastiske breve, du sender til os. Min søn i Monaco er meget interesseret i Finland, så han skal bruge dem som kilde!” Det er fra et par breve, jeg har modtaget indenfor de seneste måneder, men jeg kunne sagtens finde flere lige så positive frem i mapperne, hvor alle medlemmers breve til mig er gemt, men jeg vil slutte med at citere en mail fra et medlem, som bl.a. skriver: ”I min forståelse er ”Månedsbrevet” ikke et organ for formanden, men for alle medlemmer?” Det er en reaktion på, at jeg i et tidligere brev tillod mig at gengive et stykke om mit besøg hos Sct. Georgs Gildet i Rødekro, men jeg mener, at jeg ofte bruger andre medlemmers indlæg i brevene, men det kræver naturligvis, at man sender stoffet til mig, hvilket jeg da også ofte har opfordret til.

Det er vist kun meget få breve, som i tidens løb ikke har indeholdt stof, som medlemmer har sendt til mig, og det er også tilfældet i dette brev, men man kan ikke forvente, at det bliver brugt straks i det nærmest følgende brev. Det lille stykke om mit besøg i Rødekro var ca. et halvt år gammel, men kunne netop dengang bruges på bagsiden af en anden artikel, jeg havde liggende.

 

Lang ventetid gælder fx artiklen om Finlands situation under den økonomiske krise, som har ramt hele Europa i de seneste år. Jeg havde ”sakset” stykket fra Politiken, men da Airi Jensen (2600 Glostrup) havde gjort sig den ulejlighed at trække delene alene med Finland ud, mens der i avisen også var nævnt for de fleste andre europæiske lande, så er det for vore medlemmer naturligvis mest interessant med oplysningerne alene for Finland.

Det samme gælder for artiklen fra ARRIVAs medarbejderblad om Skive station, som Tapio Juhl (7860 Spøttrup) har haft fornøjelsen af at udsmykke med sine farverige billeder.

 

På bagsiden af artiklen om den økonomiske udvikling i Finland sætter jeg to små stykker, som viser, at det slet ikke står så dårligt til deroppe – det går nærmest kun ”halvskidt”! Men måske kan det hjælpe i positiv retning, hvis det finske spil ”Angry Birds” bliver en stor succes på det internationale Facebook-marked. Jeg kender ikke spillet, og det er sikkert også mere henvendt til yngre årgange end os?

 

Der er stadig masser af stof i de mange papirer, jeg fik fra Foreningen NORDEN i Tønder. Denne gang har jeg valgt et længere stykke om organiseringen af modtagelsen i februar 1940, da man forventede, at de første finske børn skulle komme. De kom jo, som I sikkert ved, først

i 1942, men så har man sikkert kunnet bruge samme vejledning!

 

Blandt papirerne er også mange, gamle, falmede avisartikler. En af dem fortæller om et gensyn mellem et plejebarn og hans danske familie helt fremme i 1984. Drengen hedder Kurt Karlsson, og Helga og jeg har også haft lejlighed til at træffe ham, idet han var med på den tur til Danmark, som Olavi arrangerede i 1992 i Vigsø i det nordligste Jylland.

Dengang nåede Kurt ikke helt til Genner, men han ringede til dem, men efter en kort, tårevædet samtale, afbrød han igen – det var for følelsesladet at snakke med de gamle plejeforældre i Genner.

 

På de store ark er der mere fra Tønder-arkivet, nemlig en artikel med den dame, som var den finske leder af børneevakueringerne. Hendes navn er Ebba Munsterhjelm, hvilket jo ikke lyder særligt finsk. Artiklen er fra 25. september 1943, og jeg tror, at den, ligesom stykket om Kurt Karlsson, er fra avisen Vestkysten, som dengang var den mest udbredte avis på Tønder-, Ribe- og Esbjerg-kanten.

 

Til artiklen på bagsiden er der et stort, tidsmæssigt spring, men da Finland har fået ny præsident, bør vi finner i udlandet da også vide lidt om ham! Og desuden har jeg også så tit som muligt stof med om nutidens Finland.

 

Det andet, store ark fortæller om det nye museum, som åbnede i slutningen af januar i år i Farum. Det kaldes ”Immigrantmuseet”, og målet er at vise noget om alle de forskellige indvandrere, som gennem tiderne er kommet til Danmark. Jeg ved, at et par af vore medlemmer har leveret stof til museet, vistnok mest i form af en beretning, men hvis nogle af jer har ting, som kan belyse ”finnebørn” som indvandrergruppe, vil museet sætte pris på at få sådanne ting. Museet på Koldinghus har også en lille afdeling, som peger i samme retning, og der kan man nu se en dukke og en lille papkuffert, som for længst afdøde Kaino Nielsen fra Vejen havde med på rejsen fra Finland i 1942.

 

I bladet ”Vi i Norden” nr. 2 i 1986 var artiklen ”Hvem har haft et finnebarn?”. Den fortæller bl.a. om det arbejde, som Marianne Larsen (4673 Rødvig) sammen med Marja Wasala Fleischer fra Den finske Ambassade startede på, og som endte med bogen ”Finnebørn – et stykke Danmarkshistorie”.

 

Det afsluttende digt af Arne Andersen om plejesøsteren Pirkko var af en eller anden grund skrevet med mindre typer, så jeg valgte at forstørre det lidt, men det betød så også, at det sidste ark kom på tværs!

På bagsiden af det sidste ark sætter jeg nogle billeder fra Vedsted, hvor måske Danmarks største mængde gravhøje og langdysser fra sten- og bronzealderen findes. Hen imod 150 gravhøje på ca. 3 km2. Bl.a. en af landets længste langdysser (115 m.). Jeg forsøger at få en lokal ekspert (amatørekspert) til at fortælle om det søndag formiddag, men måske må vi ”nøjes” med Helgas gamle elev, museumsinspektør Lennart Madsen.800 mfra kroen ligger kirken med den mest velholdte kirkegård, jeg nogensinde har set. Vedsted sø med spadseresti hele vejen rundt ligger op til kirkegården.

 

I starten af april så Helga tilfældigvis, at der på TV Kultur kom en finsk film. Den hed kort og godt Vinterkrigen, og jeg tænkte, at den måske kunne bruges som program søndag formiddag på Sluk-efter, men da den er ret barsk, egner den sig vist ikke til det.

Helga og jeg så den for ca. 8 år siden, da vi besøgte Eero Ahlbäck i Sjuntorp, men den var med svenske undertekster. Nu var den med dansk tekst, men naturligvis stadig med finsk tale. Det er Eero, som mange gange har været med til både vore store og små møder, men denne gang har han sendt afbud – det skyldes ligesom for et par år siden et motorcykeltræf i Finland, som trækker mere! Til gengæld regner han bestemt med at komme til lørdagsmødet på Sjælland i efteråret, som Esteri Andersen endnu en gang har påtaget sig at arrangere med hjælp fra et par andre finnepiger i området. Datoen er fastsat til d. 6. oktober.

 

Den meget flittige Tapani Rossi, som bor i Skåne, udvider stadig sin ”blog” om krigsbørn og finnebørn. Du kan læse om ”Finska barn indbjudna till Danmark” og ”Finskt barnhem i Helsingør” på

www.krigsbarn.com

 

OG HUSK SÅ, AT SIDSTE FRIST FOR TILMELDING TIL ÅRSMØDET ER

D. 27. APRIL!!!!!!!

 

DESUDEN VILLE DET VÆRE FINT, HVIS DE SIDSTE 19 MEDLEMMER, SOM MANGLER AT BETALE KONTINGENTET FOR 2012, VIL GØRE DET SNAREST MULIGT!

 

Med venlig hilsen

 

 

Kai

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *