Nyhedsbrev januar 2012.

Haderslev 2012.01.10.

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

  Allerførst ønsker jeg jer alle et

                                                            Godt nytår 2012.

Forhåbentligt kan mange af os ses i løbet af året, selv om der i nogle af de mange julebreve, som Helga og jeg har fået fra medlemmer, står, at helbredet ikke helt er, som det burde være, så deltagelse i møder for manges vedkommende desværre er udelukket. Vi har jo indskrænket mødefrekvensen til to møder om året, men forhåbentligt kan man fortsætte med at ses på mere privat basis rundt omkring i landet. Måske kan den medsendte medlemsliste hjælpe til, at man kan kontakte nogle af de nærmest boende for at aftale en eftermiddag, hvor man sammen kan nyde en kop kaffe og snakke om løst og fast. Det kunne nærme sig en besøgsven-ordning, som mange af os sikkert kunne have udbytte af. Men det gælder selvfølgelig om at samle mod til at tage initiativet!!!

 Der kom en adresseændring for få dage siden, og selv om jeg lige akkurat nåede at få den ind på medlemslisten, før den gik i trykken, så vil jeg – som jeg plejer – også meddele den her i brevet:

                                   Aira Steensen

                                   Kaplevej 93

                                   2830 Virum

bor nu på                                  Cedervænget39 st.tv.

men det er stadig                  2830 Virum

 

Læs venligst den vedlagte seddel om kontingentbetaling for 2012, og jeg håber naturligvis, at mange betaler ved førstkommende lejlighed. Kontingentet for 2012 er på 200 kr., men gaver ud over det beløb er naturligvis meget velkomne! 14 medlemmer har allerede betalt, enten med et tidligere girokort eller når vi har været sammen ved et møde.

 

Årets generalforsamling bliver på SLUK-EFTER KRO i den lille landsby Vedsted ca. 12 km i vestlig retning fra Haderslev i weekenden 1.-3.juni. I det næste brev kommer der indbydelse og kort, så I kan finde den rette vej. Hvis nogle tager toget, så stå af i Vojens, og der vil Jarmo eller jeg så hente jer, men det kræver naturligvis, at jeg får ankomsttiden.

I skal også nok blive bragt til toget igen!

Stedet blev besluttet, efter at jeg havde indhentet tilbud fra 8 steder på Fyn og i det sydlige Jylland, hvor priserne for det lange ophold fra fredag sidst på eftermiddagen til søndag efter frokost varierede fra 1.075 kr. til 2.411 kr. Vi valgte ikke det billigste, idet det sted var endnu mere afsides med flere skift undervejs for dem, der rejser med tog. Men det valgte sted var dog det næst billigste.

Hvis nogen skulle have lyst til at tage en tur over grænsen, så er lørdag formiddag jo altid programløs. Køreturen til Flensborg er på ca.50 km, og hos ”Calle” har de den finske øl ”Lapin Kulta”, men naturen omkring Vedsted sø er meget smuk, ligesom der er gamle gravhøje, hvor skilte forklarer om stedets historie.

Det er efter ønske fra flere 2. generationsmedlemmer, at mødet igen bliver en weekend, selv om et hverdagsmøde ville blive 50 – 150 kr. billigere.

 

Jeg har set bort fra Liselund, idet det formelt vil kræve en vedtægtsændring, men ved den kommende generalforsamling vil jeg fremsætte forslag netop om en ændring, så vi i fremtiden altid kan være på Liselund en weekend i maj/juni. Hvis det bliver vedtaget, skal en følge deraf måske være, at det lille møde i efteråret altid holdes vest for Storebælt. Det er et forslag fra et medlem.

 

Leila Møller-Hansen arbejder stadig ihærdigt med planlægningen af besøget i Bollnäs engang i august – datoerne er endnu ikke fastlagt, men måneden er sikker. Den foreløbige pris for turen tur/retur med fly fra København til Stockholm og videre til Bollnäs (med bus?) vil i alt blive 1.200 kr. og dertil kommer så udgifterne for opholdet, hvis længde ikke er helt fastlagt endnu. Leila søger forskellige fonde om tilskud, så udgiften bliver sandsynligvis reduceret noget.

 

Som I ved, er jeg lejlighedsvis ude i forskellige foreninger for at fortælle om Finland og finnebørn. Det bliver i denne vinter til ca. 15 gange, og da mit honorar altid er kørselsgodtgørelse plus to flasker Gammel Dansk, så er Helgas og mit forbrug af Gammel Dansk til morgenmaden lørdag og søndag rigeligt dækket ind. Heldigvis sker det en gang imellem, at et par gæster hjælper os!

I november var jeg inviteret til Sct. Georgs gildernes møde i Røde Kro. Det startede selvfølgelig på god spejdermaner med, at man sagde goddag med venstre hånd, men man gjorde dog ikke honnør med højre hånd, som man skulle i gamle dage, men det var måske kun, når man havde spejderhatten på?

Ved mødets slutning spurgte kassereren, om mit honorar nu også var rigtigt, hvilket jeg bekræftede, hvorefter han overrakte de to flasker. En uges tid senere ringede han for at fortælle, at de i bestyrelsen havde besluttet at sponsorere 1.000 kr. til finnebørnsforeningen, fordi de syntes, at mit honorar var for lavt. Det kunne jeg jo kun sige ”ja tak” til, så der voksede gavekontoen pludseligt med et fint, rundt beløb.

 

Men der er også et andet tilskud, som jeg må nævne. De 50 breve med laveste postnumre har ikke et frimærke på, men sandsynligvis kun et påstemplet mærke fra Jyske Bank, som endnu engang har frankeret 50 breve for os. Det er kompensation for, at vores konto ingen rente giver, men 50×13 kr.= 650 kr. er da også betydeligt bedre. Man skal vist efterhånden have flere hundredetusinde kroner på en bankkonto for at få bare en enkelt procent i rente!

 

Seija Elmvang (3200 Helsinge) har blandt sine 10 børnebørn også

13-årige Emilie, som går i 5.b på Køge Privatskole, hvor hun i en fri opgave havde valgt at skrive lidt om Finland. Det er fint, at nu også 3. generation viser interesse for, hvor vi ”gamle” kommer fra! Som sædvanligt må jeg beklage, at jeg ikke kan gengive i farver, men opgaven er flot, og læreren belønnede den med karakteren 10.

TIL LYKKE, Emilie!

 

Ved et besøg i Tønder Kunstmuseum til Tommi Toijas udstilling kom en herre ved navn Bent Valeur hen til mig, og han spurgte, om jeg var interesseret i at gennemse nogle papirer, som han havde liggende, fordi han var medlem af bestyrelsen i Foreningen NORDEN. Han mente, at der også var en del om de finnebørn, som havde været på Tønderkanten under krigen. Det ville jeg naturligvis gerne, og da han et par dage senere havde et ærinde i Haderslev, kom han forbi og afleverede flere mapper med mødereferater, gamle regninger og regnskaber fra foreningen, hvilket ikke alt sammen var lige interessant, men der var også en hel del om finnebørn, bl.a. en navneliste over de børn, som kom til området. Den sender jeg med her i brevet. Måske kan nogen finde sig selv, eller en I kender fra gamle dage? Som nr. 10 fra oven ser I vort medlem: barn nr. 3098 Rolf Selin, som nu bor i Helsingfors.

 

Fotosidens billeder havde desværre ikke nogen tekst, men mon det ikke har været ved ankomsten, billederne er taget. Den voksne person på det sidste foto er muligvis vort tidligere medlem, lotten Anita Ingvall, som var kurator for børnene i Tønder og Gråsten. Hendes navn var dengang Anita Roos.

 

En anden liste viser de 66 familier, som modtog et finnebarn i 1942.

Rolf Selin var hos nr. 36 på listen, gårdejer Søren Rahbæk Andersen på gården Meierholm tæt ved Tønder. Men som det ses på listen, kom finnebørnene ellers hovedsageligt til landsbyerne omkring Tønder, akkurat som tilfældet var her omkring Haderslev.

 

Mange af papirerne er på de gammeldags, store ark (folio hed de vist), og de kan være lidt vanskelige at overføre til A4 format, for de skal enten formindskes lidt, eller forstørres og derefter klippes tilrette, men jeg håber, at det er lykkedes. At de alle også er ret grå, skyldes, at det originale papir i tidens løb er gulnet mere eller mindre.

Der vil i følgende breve komme meget mere fra de gamle papirer, for det er en ren guldgrube af historiske oplysninger, jeg har fået!

 

Endelig er der den nye medlemsliste, som nu indeholder 150 navne.

Et medlem spurgte på Liselund, om jeg ville sætte finnebørnenes oprindelige navn ind, men desværre kan jeg ikke klare det i øjeblikket, idet der ikke er flere linjer til rådighed. Jeg forsøgte at sætte nogle finske navne ind bag det nuværende navn, men så er der for få positioner, men jeg håber på, at mine to trofaste hjælpere (Ove og Bente fra min gamle skole) kan finde en løsning.

 

Desuden drillede computeren m.h.t. udskriften, så der er kommet et par huller hist og her, og et enkelt medlem i Finland fik ikke sin rette plads i postnummerordenen, ligesom enkelte rettelser er sket med kuglepen! Jeg beklager!!!

 

 

Med venlig hilsen

 

Kai

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *