Nyhedsbrev oktober 2011

Haderslev 2011.10.10.

 

 

 

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

 

 

Atter er et godt møde klaret af Karin Maagaard. Tilslutningen var, som vi efterhånden har vænnet os til her i vest, mindre end det, I kan præstere i øst, men vi blev dog 35 inkl. lille Sebastian (2 år) fra 3. generation. Endnu en gang er jeg imponeret over, at ikke færre end 10 havde taget turen fra Sjælland for at tilbringe ca. 7 timer på Nørskovgård i selskab med andre finnebørn. Airi og Preben Jensen fra Glostrup endda med frem- og tilbagerejse på samme dag.

 

Denne gang var der igen nogle 1.gangs deltagere, nemlig Maija Petersen fra Herning, som havde taget turen til Haderslev sammen med sin ven gennem mere end 20 år, Tage Andersen. Desuden var der 2 nye 2.generationsdeltagere, nemlig Chris Staggemeier og Anne Maagaard, som er Karins anden datter. Datteren Lene er medlem i foreningen, og hun foreslog, at 2.generationsmedlemmerne – og måske også de af os gamle, som kan finde ud af det – mødtes på facebook, men da jeg absolut ikke er computernørd, så må jeg indrømme, at jeg ikke aner, hvordan det skal foregå!! Interesserede medlemmer bedes ringe eller skrive til Lene Maagaard på adressen Nørrestrandsgade 5 E 8700 Horsens, tlf. 26 23 85 69.

 

Det var lidt skuffende for mig, at der ikke kom flere fra Jylland og måske også fra Fyn, men der er nok ingen tvivl om, at alderen efterhånden gør sig mere og mere gældende med skrantende helbred til følge.

 

Familien Maagaard var repræsenteret med ikke færre end 6 medlemmer, deriblandt Karins brasilianske svigersøn, som taler perfekt dansk, og det var netop ham, som stod for madlavningen – en flot frokostanretning med små, lune retter, salater og forskellige slags brød.

Han ville kun have udgifterne til råvarerne dækket og ikke noget for sit store arbejde med at tilberede maden, så foreløbigt er der et lille overskud, men jeg mangler den sidste regning fra Karin for blomster, lys og servietter, så Karins forudsigelse om, at regnskabet ville balancere ved et deltagerantal på lidt over 30, kan vise sig at holde stik.

 

I har sandsynligvis nu læst nekrologen over Viva Rasmussen. Det var svært for mig at skrive den, fordi jeg ikke havde mange sikre holdepunkter, da Viva aldrig har afleveret oplysningssedlen med personlige data. Jaakko Kettunen og Anja Olsen hjalp mig med noget, og en opringning til plejehjemmet, hvor Viva havde tilbragt sine sidste måneder, gav andre oplysninger, men jeg manglede fx Vivas finske efternavn, men efter at jeg havde skrevet og trykt nekrologen i de nødvendige 151 eksemplarer, for at alle kan få et, så gik Helga i gang med at gennemse Reijo Pajuojas liste over finnebørn, som blev i Danmark, og der var kun én Viva, så hendes efternavn dengang må have været Westerholm.

 

Der er kommet en adresseændring, nemlig fra et af vore 2.generationsmedlemmer. Niels-Iver Eriksen er flyttet fra 5250 Odense SV til Lupinvej 16 i 5560 Aarup.

 

I de finske krigsbørns flotte blad ”SOTALAPSI” var der i nr. 3 – det udkommer 4 gange om året – hele to artikler om vort møde i Liselund i juni. Begge artikler var forsynet med flotte farvefotos, som jeg jo desværre ikke kan gengive, så I må nøjes med kopier i sort/hvid.

 

Forfatterne er Terttu Andersen (4700 Næstved), som også har oversat begge artiklerne, så jeg kan sende dem videre til jer, og Ritva Tuokko, som var en af de 7 gæster, vi havde fra Finland ved årsmødet. Billederne til Ritvas artikel er taget af Ritva selv, mens Jarmo Lehtonen har sørget for fotoerne til Terttus artikel.

 

Blandt deltagerne fra Finland var VienoTallqvist, som har skrevet et lille stykke om sin oplevelse ved at blive sendt til Danmark som 2-årig. Også den artikel er oversat af Terttu Andersen fra bladet ”ILTALEHTI”.

Det er også Vieno Tallqvist, som satte Helmi Carlsen (6330 Padborg) på en vanskelig opgave! Vieno havde en ny salme med fra Finland, nemlig ”Sotalapsen kiitosvirsi” = ”Krigsbørnenes takkesalme”.

 

Melodien er den samme som til salmen ”Under dine vinger, gem mig”, som jeg straks må indrømme, at jeg ikke kender. Om det er en melodi, som også bruges til en dansk salme, ved jeg ikke, men måske kender andre den? Helmi gik i gang med opgaven, men hun indrømmer blankt, at det med at få versefødderne til at passe og få rimene til at stemme ved linieslutningerne, var meget svært.

 

Måske er der én – eller flere – blandt vore medlemmer, som gemmer på en digter i sig, som kan arbejde videre med ordene?

 

 

Både Airi Jensen og Reijo Vakala, som begge deltog i mødet på Nørskovgård, havde stof med til brevet, nemlig om den udstilling, som viser malerier af den finske kunstner Helene Schjerfbeck på Ordrupgård, som ligger i den nordlige del af København tæt ved Klampenborgvej og lige syd for Jægersborg Dyrehave.

 

At hun virkeligt er en anerkendt kunstner også på verdensplan, viser vel salget af hendes maleri ”Danseskoene”, som i 2008 blev solgt for ca. 25 millioner kroner!

 

Igennem de mange år, hvor hun var aktiv kunstner, ændrede hun efterhånden stil, og jeg vil da gerne indrømme, at jeg meget bedre kan lide hendes første værker fra 1880’erne end de sidste, som hun lavede i starten af 1940’erne før sin død i januar 1946.

 

For at få den rette glæde og det rette udbytte af Helene Schjerfbecks malerier skal de naturligvis ses i farver, så hvis I på nogen måde har mulighed for det, så kør til Ordrupgård, og lad jer ikke nøjes med de sort/hvide kopier, som jeg kan sende til jer!

 

Udstillingen varer helt frem til 12. februar 2012, så der er da en chance for at se den, hvis I enten bor på Sjælland eller – som så mange af os andre – har et ærinde i Københavnsområdet inden den tid.

 

Taimi Nørgaard sendte for et par måneder siden en artikel fra Herning Folkeblad, som havde interviewet Taimi i anledning af, at hun standsede i sit job på Højgård Fritidsklub, hvor hun havde arbejde i ca. 8 år.

Jeg håber, at Taimi tilgiver mig for at sende artiklen ud til alle, for der stod ikke direkte, at jeg måtte bruge den i et medlemsbrev!

 

 

Jeg har mange gange opfordret jer til at skrive jeres erindringer, om ikke for andet, så for at jeres efterkommere ved, hvorfor de har en forfader eller formoder fra det fjerne land, Finland.

 

Nogle har da også gjort det, og den seneste er Auri Henriksen, Pedersborghuse 28, 4180 Sorø. Det er et lille, smukt værk på 20 sider, hvor Auri beskriver sit liv i Finland, ankomsten til Danmark d. 9. december 1942, da hun blot var 5 år, og så videre om livet i Danmark. I et helt, lille afsnit fortæller Auri om sin glæde over at være med i vores finnebørnsforening.

 

Auris tanke var oprindeligt at sende hæftet ud til os alle, men da hun sammen med sin datter Lene regnede på det, ville alene portoen til hvert eneste medlem i Danmark blive 30 kr., endda som B-post. Dertil kommer så udgiften til trykning og laminering, så det samlede beløb ville blive mange tusinde kroner. Jeg har ganske vist fået lov til at sende Auris erindringer ud i medlemsbrevene, men dels ville det blive delt over flere breve, og dels ville det jo ikke blive i den fine kvalitet, som hendes værk er i nu.

 

Derfor vil jeg opfordre interesserede medlemmer til at kontakte Auri på ovenstående adresse eller pr. tlf. nr. 57 83 20 63. Så kan I aftale, at hun sender et eksemplar til jer, som I kan betale med 50 kr., for så er porto og en del af trykkeudgiften betalt.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Kai

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *