Nyhedsbrev april 2011

Haderslev 2011.04.07.

Kære medlemmer og andre læsere af brevet.

Allerførst må jeg komme med en forklaring, som ganske vist kun angår

ca. 10 af medlemmerne, men det er nemmest for mig at skrive det her i brevet frem for at skrive særligt til nogle!

I julegave fik jeg en ny, brugt computer, som er meget hurtigere end den gamle, og den kan også en hel masse mere – ting, som jeg slet ikke har fundet ud af endnu!

Mine to gode hjælpere, Ove og Bente, (lærere på min gamle skole) kom forbi, så computeren kunne blive renset for alt det gamle, og blive fodret med det, der skulle gemmes fra min gamle computer. Det er ved denne overførsel af bl.a. adresselisten til brevene, der er gået noget galt! Flere adresser er gledet helt ud, andre er sat med en ældre adresse fra 2010, mens et par stykker er overført dobbelt! Derfor kan det godt tænkes, at nogle af jer slet ikke har fået brevet i februar, så hvis du mangler et brev dateret 2011.02.12. så ring eller skriv til mig, og så vil jeg straks eftersende det. Januarbrevet blev sendt, før jeg fik den nye computer, så den er forhåbentligt kommet til alle! Hvis din adresse på brevet fra slutningen af marts var håndskrevet, så var du en af de ramte!

Jeg fandt ud af, at der var noget galt, da en modtager i Sverige gjorde opmærksom på, at brevet var sendt til den forkerte adresse, hvorefter jeg gik alle 152 adresser igennem og derved fandt de alt for mange fejl.   Undskyld!!

Forårsmødet d. 26. marts i Hedehusenes Fritidscenter blev traditionen tro en succes. Efter et enkelt afbud og 10 efteranmeldelser samledes ca. 58 personer inkl. vore to trofaste gæster, Eero og Margot Ahlbäck, fra Sjuntorp lidt nordøst for Göteborg samt den finske præst, Seppo Leppänen, som har sin faste station i Skåne, men, som han sagde, er præst for det meste af ”det gamle Danmark”, nemlig Skåne og Blekinge samt det nuværende Danmark – dog manglede han Halland, før det hele var samlet. Lidt skuffende var det, at kun Helga og jeg havde taget turen over Storebælt, men vi har jo også familie på Sjælland, som vi kan hjemsøge efter ”finnebørnsmødet”. Foruden finnebørnene var der naturligvis mange ægtefæller, men også 4 fra 2.generation samt en enkelt fra 3.generation var med, og her regner jeg ikke engang Esteris familie med, som var flittige hjælpere, og det gælder både børn, svigerbørn og børnebørn. Maden var fin og desserten var endda ”mämme”, serveret med fløde og sukker, så det var jo så finsk, som det kunne blive. Under spisningen var der musik af familiorkesteret (tror jeg nok, at det var?), og senere var der underholdning af det kor, som Esteri er med i – Fløng-koret. Til sidst holdt Seppo Leppänen en kort tale, hvor han fortalte lidt om sit arbejde som finsk præst, og her nævnte han en særlig forskel på svensk og finsk mentalitet sammenlignet med dansk mentalitet. Danskerne er mere afslappede, mente han, hvilket får mig til at tænke på noget, jeg læste for mange år siden, nemlig at man i Norge, Sverige og Finland nærmest anser danskerne for sydeuropæere på linje med italienere og spaniere!

Der blev solgt for ikke mindre end 2.261,540 kr. ved mødet!

Så må jeg desværre bede jer foretage et par rettelser i medlemslisten. Aila Lemvang (5560 Aarup på Fyn) har besluttet at melde sig ud. Jeg kender ikke grunden, men Aila har aldrig haft lejlighed til at være med til et møde.

Desuden er der igen en fejl ved et telefonnummer, nemlig hos Sinikka Korpi Jensen (4930 Maribo). Det rigtige nummer er 54 77 91 58.

Dette sidste får mig til at skrive, at der endnu mangler mange telefonnumre på medlemslisten, ligesom der også stadig er mange, som ikke har sendt oplysning om bl.a. fødselsdato, så jeg kan sende lykønskning ud til 70, 75 og nu også 80 års fødselsdage. Her i 2011 er der 9, som bliver 70, 12 runder 75 år og 5 fylder 80 – men der er sikkert flere?

Som skrevet tidligere stiger brevportoen igen. Det plejer at være 2.januar forhøjelsen finder sted, men denne gang blev det dog først 1.april, hvilket I sikkert selv har konstateret. Jeg undersøgte priser for at benytte frankeringsmaskine, men det viste sig, at det nok kun var et tilbud fra postvæsenet til firmaer, som sender mange almindelige breve under 50 g, for de ville stige fra 5,50 kr. til 8 kr., men på maskine kunne man nøjes med 6,50 kr. og kun 5,50 kr. som B-post, altså faktisk uændret pris!

De breve, som jeg sender ud, vejer lige under 100 g, og der bliver stigningen 1 kr. til Danmark, 1,50 kr. til Finland og Sverige og 2 kr. til USA, altså lige over 8%, men da leje og afgift for frankeringsmaskinen løber op i 3.000 kr., så kan det slet ikke betale sig for os – så jeg fortsætter på den gamle måde, og I må forudse en ny stigning i kontingentet til fx 200 kr., hvilket er ca. 14 % stigning.   

Der er endnu 20, som mangler at betale kontingent for 2011, og af dem er der 2, som også mangler at betale for 2010. Jeg håber, at det sker inden generalforsamlingen, men det kan selvfølgelig også nås ved selve mødet. Regnskabet for 2010/11 er med her i brevet, så I kan studere det og komme med spørgsmål og bemærkninger ved generalforsamlingen.

Mens vi var i København, blev vi ringet op fra Californien! Det var vort medlem Jeanette Shaw, som meddelte, at hun bestemt regnede med at komme til mødet på Liselund, idet hun skulle være i Europa i ca. en måned – mest i Finland, men netop dagene 17.-19. juni ville hun reservere til et gensyn med de andre finnebørn!

Ved generalforsamlingen håber jeg meget på, at et medlem vil melde sig som kandidat til at overtage formandsposten.

Der er to grunde til, at dette brev kommer temmelig hurtigt efter brevet i marts. For det første fik jeg besked fra Vibeke Hein på Liselund, at hun skulle have deltagerantallet til årsmødet d. 17.-19.juni allerede onsdag

d. 1. juni, så hun kunne sørge for at antage personale til weekenden med et rimeligt varsel. For at I kan have en betænkningstid på godt og vel en måned, så er tilmeldingsfristen til mig sat til lørdag d. 28.maj. Tallet til Vibeke Hein er bindende, så jeg håber ikke, at der er nogle, som må sende afbud i sidste øjeblik. Dog kunne det reguleres ved alvorlig sygdom.

Den anden grund er en rejse til Finland for at fejre min brors 80-års fødselsdag, hvilket også har fremskyndet revisionen af regnskabet. Det plejer at foregå i slutningen af april, idet regnskabsåret starter d. 1. maj,

men denne gang bliver det revideret allerede d. 6. april, hvilket vel heller ikke har den store betydning.

Tilmeldingsseddel og kopi til at gemme, så man kan huske, hvor meget man har meldt sig til, er sammen med et kort over Slagelse med her i brevet. Liselund er nem at finde, idet det ligger ganske nær motorvejen, og mange har jo været der flere gange tidligere.

Også denne gang er der et A3 ark med. Det rummer to artikler, som Marita Petersen (2820 Gentofte) har sendt til mig. Den ene er endog meget gammel, nemlig fra 1965, mens den svensksprogede er fra 2000.

Det ses tydeligt i artiklen ”25 år siden Finland måtte opgive kampen”, at siden er kopieret fra en avis, idet nederste venstre hjørne har ”bøjede linier”, men uanset den slags småfejl, så er det dejligt at få den slags artikler – det er jo ren historieskrivning, så jeg håber, at alle, som har sådan noget liggende, vil sende det til mig – måske blot som kopi, men helst originalen, som jeg naturligvis vil returnere, hvis man ønsker det.

Hvis du en gang imellem besøger vores hjemmeside, så prøv at gå ind på ”links” og gå ned til den seneste adresse, som Jarmo har sat ind. Det er de sædvanlige 3 gange w og så ”krigsbarn.com”. Det er Tapani Rossi, som bor i Skåne, der har sat nyt stof ind. Tapani har nogle gange været med til vore møder på Sjælland.

Til sidst vil jeg for en gangs skyld være lidt doven, idet jeg denne gang vil tage et helt afsnit fra Mettelene Stervbo-Kristensens rapport om finnebørn. Det er afsnittet, hvor hun for alvor kommer ind på emnet ”finnebørn”, og meget af det, hun skriver om, kan også læses i Reijo Pajuojas hefte, men de to værker har hver sine fordele, så jeg vil da anbefale, at I læser begge dele!

I et senere brev vil jeg sende afsnittet, som specielt handler om de finnebørn, som blev i Danmark.

Med venlig hilsen og på gensyn på Liselund.

Kai

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *