Nyhedsbrev marts 2011

Haderslev 2011.03.18.

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

Noget hurtigere end oprindeligt planlagt går jeg i gang med dette brev, for så vil jeg tage brevene med til deltagerne ved mødet i Hedehusene. Det sparer porto – 12 kr. pr. brev. De, der ikke kommer til mødet, får

sendt brevene på sædvanlig måde, når Helga og jeg er kommet hjem igen efter mødet.

Så har vi fået et nyt 2.generationsmedlem!

Det er                        Trine Daimi Kalliomäki

                                  Njalsgade 106.  2.

                                  2300 København S

Hvis I skal på tur til Finland, og måske mangler lidt vejledning m.h.t. at finde seværdighederne i Helsingfors, så køb ”Turen går til Finland/Hel-singfors” – den er Trine medforfatter til.

Der skal ikke være et medlemsbrev uden en invitation til et møde, hvor ”finnebørn” kan være med!

Denne gang er det ”Migrationsinstitutet” i Åbo, som inviterer. De har sendt et antal invitationer på finsk – dem sender jeg til medlemmerne i Finland samt nogle af de medlemmer her i Danmark, som kan finsk. Desuden fik jeg ca. 15 invitationer på svensk. De går til vore medlemmer i Sverige samt nogle her i landet – øvrige medlemmer må nøjes med en sort/hvid kopi af den svenske!

For kort tid siden var der en fotoudstilling fra Åbo i Åbenrå. Jarmo og jeg kørte derned sammen med vore hustruer, men det var en stor skuffelse, idet alle fotoerne blot viste en person, som viste sit tøj frem samt havde skrevet en tekst, hvor vedkommende forklarede, hvor hun/han havde købt sit tøj – om det var fra et fint modefirma eller fra en genbrugsbutik!

Udstillingen var et led i det sønderjyske arbejde på at gøre Sønderborg til ”Europæisk kulturhovedstad”, som Åbo er for øjeblikket.

På samme side her i brevet er der også en kort omtale af det kommende møde i Åbo. Det finder sted i starten af august, så hvis du deltager der og måske kan strække opholdet i Finland helt frem til slutningen af august, så kan du nå at overvære de to verdensmesterskaber, som finder sted i henholdsvis Punkaharja (mobiltelefonkast!) og Oulu (VM i luftguitar) – du kan måske oven i købet deltage!

Mange af vore medlemmer er kunstnerisk anlagt, men det er kun få, der arbejder så professionelt som Tapio Juhl (7860 Spøttrup). Han åbnede en udstilling d. 27. februar, og den kan ses frem til d. 3. april på ”Sallingsund og Omegns Museum”. Chancen for at mange af vore medlemmer kommer så højt mod nord i løbet af den næste måneds tid, er vel ikke stor, men gå ind på www.sallingweb.dk    , så kan du se et af hans billeder i farver, mens de medsendte her i brevet desværre er i sort/hvid.

(Undskyld den håndskrevne hjemmesideadresse, men computeren skri-ver den med blåt, som min printer ikke kan udskrive!)

Tapio har også deltaget i en radioudsendelse om sin udstilling. Den kan høres på internettet på adressen ”dr.dk/P4/Midt/Medier” med de sædvan-lige 3 gange w foran. Så dukker der en stribe emner frem, hvor Tapios interview er den 5. på listen, og efter megen besvær lykkedes det for Helga at få lyd på, idet jeg for længst havde givet op!

Det kunstneriske ligger åbenbart til Tapios familie, for det er jo hans storebror, Antero Rousku, som har skrevet bogen ”Verden er ikke foran-dret”, i hvilken han fortæller om sit liv, og i sit seneste brev til mig for-talte Antero, at den næste bog om Hindsholm nu er sendt i trykken.

Selv om det nu er nogle måneder siden, at PISA-undersøgelserne blev offentliggjort, så skrives der stadig om, hvorfor de finske børn er meget bedre i de forskellige skolefag end fx de danske børn. Den meste ros er hidtil gået til de finske elever, men nu får de finske lærere heldigvis og-så en meget rosende omtale i fagbladet ”Ingeniøren”, som Anja Stagge-meier (8830 Tjele) har sendt til mig.

Det går fint med, at medlemmer betaler kontingentet for 2011, idet der i øjeblikket blot mangler fra 31 medlemmer, hvoraf 2 også mangler at be-tale for 2010. Fra Sverige og Finland mangler blot et par stykker, og så snart de også har betalt, kan jeg gå i banken for at veksle til danske kroner, for det er bedst at gøre det på én gang frem for i små portioner.

Foreningen NORDENs blad i Finland, POHJOLA NORDEN, sendte for et halvt års tid siden en journalist, Sture Näslund, til Danmark. Han ville gerne besøge mig for at lave et interview, som kunne komme i det finske blad. Han var i Haderslev en hel dag, hvorefter han drog videre til Dragør for at lave et lignende interview med Marita Jensen. Resultatet kan I læse i brevet her.

Sture Näslund havde sørget for at sende det finske blad til mig, men han skrev, at stykket sikkert også kom i den danske Foreningen NORDENs blad, som hedder NORD NU. Det er sikkert mange af jer, som er medlem-mer der også, så I kan læse den danske udgave – hvis den bliver oversat, og hvis den i det hele taget bliver fundet egnet til at komme med.

Netop i bladet NORD NU fandt jeg artiklen ”Världens mest svenska kom-muner ligger i Finland”. Det lyder lidt specielt, at der ikke engang i selve Sverige fandtes en kommune, hvor der er over ca. 97,5 % etniske svensk-ere, mens der i Korsnæs i Österbotten endnu i 2005 var 97,6 %, som var svensktalende. Siden er andelen af svensktalende dog faldet til lige under 90 %, men det er måske stadig nok til, at Korsnæs er den mest svensksprogede kommune i Verden, når man tænker på, hvor mange indvandrere der har bosat sig i Sverige fra det område, som engang hed Jugoslavien.

Fra det svenske ”Medlems-nytt” har jeg taget artiklen ”I stället för mam-ma”, hvor Tapani Rossi bl.a. fortæller om nogle af sine egne erindringer.

Finsk erhvervsliv har ligesom resten af Verden haft det vanskeligt i de seneste 3-4 år, men i Jydske-Vestkysten var der i slutningen af januar en artikel, som fortæller om ny fremgang for Verdens største mobiltelefor-producent NOKIA. Måske er NOKIA også leverandør til førnævnte VM i mobiltelefonkast!?

Fastelavn faldt meget sent i år, men da Politiken en hel uge inde i marts havde en opskrift på finske fastelavnsboller, og i den tilhørende artikel skriver, at det nærmest er en forårsbolle, så går det vel an at sende den med nu – de smager fint!

Endelig har også min mest trofaste leverandør af stof til brevene, Antero Rousku (5390 Martofte) sendt artiklen ”Hunden der heilede”. Læs den og få et stille smil på læberne!

Fortsættelsen af artiklen ”De hvide soldater” kommer nu. Den fortæller videre om finske jøders deltagelse i Vinterkrigen og især lidt mere speci-fikt om enkelte jøders indsats.

En overgang var jeg pessimistisk m.h.t. de finske skiløberes og hopperes indsats ved VM i de nordiske discipliner, men det blev da bedre efter-hånden for løberne, så det endte med 1 guld, samt lidt sølv og bronze.

Hoppernes præstationer vil jeg gå let hen over!

Det næste brev vil blive sendt ud i starten af maj, når revisionen af regn-skabet er overstået, og der vil også invitationen til årsmødet på Liselund i Slagelse i dagene 17. – 19. juni være med, men husk allerede nu at re-servere weekenden til at møde andre finnebørn samt svenske krigsbørn, idet vi kan vente besøg af en hel flok der oppe fra!

Med venlig hilsen samt ønsket om et snarligt forår!

                 Kai

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *