Nyhedsbrev januar 2011

Haderslev 2011.01.09.

Kære finnebørn og andre modtagere af brevet.

Allerførst

                           GODT NYTÅR 2011

til alle medlemmer og andre, som modtager dette brev.

Dernæst tak til alle, som har gjort Helga og mig den glæde at sende et julekort eller en mail i løbet af december. Det er da dejligt, at så mange skriver, at de er glade for, at finnebørnsforeningen eksisterer. Som jeg har skrevet og sagt tidligere, så er det altså ikke min fortjeneste, at foreningen blev startet i 1992, men initiativet kom fra Olavi Oksa, og da jeg var i gang med at revidere medlemslisten for at kunne sende fødselsdagshilsnerne ud til de rette i løbet af 2011, opdagede jeg, at Olavi faktisk er vort ældste medlem, idet han d. 4. februar fylder 80 år!

Men måske er han alligevel ikke den ældste, for der er stadig mange, som ikke har sendt oplysningssedlen retur med fødselsdato, hjemstavn i Finland m.m. Engang i foråret vil jeg prøve at sende skemaet ud til de manglende endnu engang i håb om at få det retur i udfyldt stand, og måske er der så oven i købet et billede med, for som I kan se på den nye medlemsliste, så er der stadig mange, som ikke har sendt et foto til listen. Mange skal sikkert have kørekortet fornyet i disse år, og der skal man bruge et nyt foto, og som regel får man et par stykker, men der skal kun bruges ét til fornyelsen. Det andet kunne man jo så sende til mig! Hvis I synes, at billedet ikke er godt, så må I trøste jer med ordene, som Jarmo plejer at bruge: ”Det kan jo ikke både ligne – og være godt!”

Invitationen til forårsmødet i Hedehusene er med her i brevet. Fritidscenteret ligger, som kortet viser, på en lille sidevej til Hovedgaden, som er den gamle hovedvej over Sjælland (nu vej nr. 156), og som Esteri skriver, bør man vist holde sig fra Holbækmotorvejen pga. store vejarbejder, hvis man kommer fra København eller andre byer i den retning. Fra Jylland/Fyn er det sikkert nemmest at dreje væk fra motorvejen lige efter Ringsted ved frakørsel 35 mod Roskilde og videre mod Hedehusene. For at gøre trykningen lettere for mig har jeg sat et lidt større kort over en del af Hedehusene på bagsiden af indbydelsen. Lettere, fordi det er en stor fordel at kunne trykke på begge sider af arkene!

En af de lidt mere tidskrævende opgaver i dette brev er at få den rigtige besked frem til de forskellige medlemmer mht. kontingentbetalingen! Ca. 18 medlemmer har betalt forud for 2011, et par stykker mangler endnu for 2010, hvilket jeg forventer, at man betaler nu sammen med det nye kontingent. Der er altså ca. 120-130 girokort, som skal føres på liste og lægges i den rigtige konvolut, og medlemmer i udlandet giver endda lidt ekstra arbejde, men det må I læse mere om på sedlen: ”Vedrørende kontingentet for 2011.” Den er trykket særskilt, og hos nogle er der en kommentar på bagsiden, mens girokortet hos de fleste er sat fast med en clips, fordi et par medlemmer engang sagde, at de ikke havde fået et girokort – det viste sig, at det var gledet helt ned i bunden af konvolutten, da de ringede for at spørge efter det.  Endelig er der jo også nogle breve, der slet ikke skal have den ekstra seddel, fx brevet til Den finske Ambassade, til æresmedlemmerne samt til de svenske og finske foreninger, som også altid sender deres medlemsblade og meddelelser til mig. Fra de svenske krigsbørns ”Medlemsnytt” har jeg ofte ”stjålet” stof, men det finske medlemsblad ”Sotalapsi” er så godt som udelukkende på finsk, så der kan jeg ikke klare at hente noget!

Portoen plejer at stige d. 2. januar, men ikke i år! Nu venter man til 1. april, men så får mange af taksterne også et ordentligt tryk opad. Fx stiger et almindeligt brev fra 5,50 kr. til 8 kr.!!!! Heldigvis rammes B-breve ikke så hårdt, så de breve, jeg sender ud til jer, vil efter 1. april koste 13 kr. (nu 12 kr.) til Danmark, til Finland og Sverige bliver det 19,50 kr. (nu 18 kr.) og til Jeanette i Californien bliver det 26 kr. (nu 24 kr.). Jeg har overvejet, om foreningen skal investere i en frankeringsmaskine, for så kan medlemsbreve til Danmark komme ned i en pris på 11,50 kr., altså billigere end nu! Til udlandet ville portoen blive som den er nu, men hvad det koster at anskaffe (og bruge) sådan et apparat, har jeg ikke undersøgt endnu, men chancen for en besparelse er til stede.

Portoen på 50 af brevene er denne gang betalt af JYSKE BANK som en kompensation for, at de ingen rente tilskriver på foreningens konto, men 50 x 12 kr. = 600 kr.  er da også mere værd!

I bladet ”NORDEN NU” har jeg fundet en artikel om en rejse til Finland, som Foreningen NORDENs afdeling i Næstved har arrangeret. Den førte medlemmerne til bl.a. operaforestillingen på Olavinlinna i Savonlinna. Med på turen var vort medlem Airi Jensen (2600 Glostrup), og hun fik lejlighed til at fortælle de øvrige rejsedeltagere om ”finnebørn”.

Auri Henriksen (4180 Sorø) har gjort alvor af det, som jeg har bedt alle medlemmer om at gøre, nemlig at skrive sin livshistorie! Det er blevet til et fint hæfte i A4-format, og hvis Auri får lavet tilstrækkeligt mange af dem, kan I købe beretningen ved kommende møder.

De næste 6 sider af Mette Stervbo-Kristensens opgave ”Finnebørn i Danmark”, som hun har fået ros for ved forelæggelsen på Århus Universitet, følger her i brevet. Det er om arbejdet i ”Centralkomiteen for Finlandshjælpen”, hvor tilrettelæggelsen af vort ophold og mange andre praktiske ting blev ordnet.

For et par år siden blev jeg kontaktet af en studerende ved Oulu Universitet, Johanna Aittola. Hun var særligt interesseret i studiet af vores sprog, idet nogle af os jo har skiftet sprog fuldstændigt, mens andre har kunnet bevare også det finske modersmål. Hun var i København i august 2009 for at interviewe finnebørn der, og jeg håber, at hun vil sende resultatet af sine undersøgelser til mig. Det er et par år siden, jeg var i kontakt med Johanna, så jeg troede egentligt ikke, at det var blevet til noget, men hun regner med at arbejde videre frem mod en doktorafhand-ling!

Jeg ved, at et par af de medlemmer, som hun interviewede på Sjælland har kontaktet Johanna for at spørge, om hun kunne komme til et af vore møder for at fortælle om sin undersøgelse. Det kunne jo passe fint på Liselund i juni, men hvis vi skal betale rejsegodtgørelse fra Oulu til Slagelse og evt. honorar oveni, så bliver det nok for dyrt!

På bagsiden af dette ark er der en omtale af en udstilling med 3 finske kunstnere. Den finder sted frem til d. 29. januar og kan ses fra kl. 10 til kl. 19 på Galleri Krebsen, som ligger i Studiestræde 17 A, så det er jo næsten kun for jer, der bor i København og nærmeste omegn.

Med venlig hilsen og endnu engang GODT NYTÅR til jer alle

                                                             Kai

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *