Nyhedsbrev oktober 2010

 

Haderslev 2010.10.15.

Kære finnebørn og andre modtagere af brevet.

Allerførst en advarsel, nemlig at min andel af brevet, som oftest fylder 4 sider, denne gang kommer til at strække sig over hele 7 sider, idet der er en mængde praktiske oplysninger, som jeg skal have sendt ud til jer.

Derefter lidt om møder: Endnu et møde er godt overstået. Desværre blev tilslutningen ikke så stor, som jeg havde ønsket, idet vi blot var 31 inkl. 2 fra 2. generation og 1 fra 3. generation. Vi kunne have været 5-6 flere, men i de sidste dage før mødet kom der adskillige afbud. Der var flest p.g.a. sygdom, men en enkelt var blæst fast i en havn, så han først kunne komme af sted igen flere dage senere! På forunderlig vis kom der flere tilmeldinger – de to sidste på selve dagen – så vi kom ikke til at betale for flere end de tilstedeværende.

Nogle sætter så meget ind på at være med, at da deres chauffør måtte melde afbud, så sprang de resolut på toget til Vojens og tog bussen der-fra. Og det var endda 3 af de 12, der kom fra Sjælland! Fra Sverige kom Eero sammen med sin hustru Margot, og et nyt medlem, som bor i Boll-näs i Sverige, var netop i oktober på besøg hos sin søn i Kokkedal på Nordsjælland, meldte sig også til.

Sendebudet fra Finland – han kom med 30 eksemplarer af Reijo Pajuojas statistik over finnebørn – besluttede også at blive sammen med sin hustru, som nu også er meldt ind i vores forening. Adresser på ikke færre end tre nye medlemmer følger lidt længere fremme i brevet.

Jeg havde et par dage før mødet afleveret en lille meddelelse på Jydske Vestkystens lokalkontor i håb om, at de måske ville sende en fotograf, men det havde de vist ikke tid til, men dagen før var der en lille notits i avisen. Den følger her:

Finnebørn mødes til hygge-arrangement.

Danmarks bedst integrerede flygtningegruppe. Det kalder Kai J. Palomäki Schmidt ”finnebørnene”. De er alle født i Finland og kom til Danmark efter krigen mellem Finland og Rusland omkring 1940. I dag er de omkring 75 år, så der er kun 30 tilbage. De mødes 3 gange om året, og næste gang er i morgen på Harmonien. Her får de besøg af borgmester Jens Christian Gjesing, og de velintegrerede danskere med finske rødder får middag og kaffe under arrangementet.

Heldigvis er vi da flere end 30 tilbage!!

Borgmester Gjesing holdt en lille tale om det prisværdige i, at vi stadig holder sammen og mødes jævnligt trods det, at vi er spredt over hele landet. Denne gang var der endda 3 med fra Sverige samt 2 fra Finland, som dog nok ikke var kommet, hvis de ikke havde haft opgaven med at bringe Reijos bøger til os.

Denne gang gik det godt med økonomien trods afbudene, fordi andre trådte til, men det kan vi ikke regne med hver gang, så ved kommende møder må vi enten forudse underskud ved afbud, eller måske skal vi indføre det svenske (og finske) system, nemlig at man betaler ved til-meldingen? Det vil jeg helst undgå, men måske kan de, der sender afbud med meget kort varsel, på frivillig basis betale en slags bod? Ved de to seneste møder – årsmødet i Ribe og nu her i Haderslev – kom der afbud meget sent, i Ribe endda selv samme morgen, hvor mødet begyndte om lørdagen!

Men der er andre møder i den kommende tid! Forårsmødet 2011 i øst har Esteri Andersen (2640 Hedehusene) lovet at tage sig af i samarbejde med nogle af de andre ”finnepiger”. Datoen er ikke endelig fastlagt, men det bliver en lørdag, sandsynligvis i første halvdel af april, altså før påsken, som falder i dagene 21.-25. april med palmesøndag d.17. april. Jeg håber at kunne sende indbydelsen med pris (og menu?) ud senest i januarbrevet.

Årsmødet bliver på Liselund ved Slagelse i weekenden 17.-19. juni 2011.

Ved den lejlighed kan vi vente en lille flok fra Sverige, idet vort nye medlem, Arja Rohlin, arbejder på at arrangere en bustur med 10-12-15 medlemmer fra den lokale krigsbørnsforening.

Aftale om priser m.m. regner jeg med at få gjort i løbet af efteråret.

Endelig har Karin Maagaard lovet at tage sig af efterårsmødet i vest d. 1. oktober 2011. Det bliver samme sted som for et par år siden, nemlig på NØRSKOVGÅRD blot et par km sydvest for Haderslev. Det er Karins plan, at det skal være en ”familiedag”, altså både for os ”gamle”, men også og måske især for 2. og mest for 3. generation, så flere unge, børn og børne-børn, kan bringes til forståelse for, hvad ”finnebørn” er for nogle væsner.

Der er fine legemuligheder på Nørskovgård samt naturligvis mulighed for at tage en tur i skoven og se på rådyr og kronhjorte.

Karin har en god forbindelse, som både kan levere og hjælpe med at til-berede maden, så prisen kan blive trykket langt ned. Det foreløbige bud er 150 kr for voksne, 50 kr for børn/unge mellem 12 og 17 år, mens børn fra 0 til 11 år kan deltage gratis! Vi kan som sædvanligt mødes fra ca. kl. 10, hvor der en kop kaffe eller te og saftevand til børnene samt et stykke franskbrød. Kl. 12.30 er der frokost med en masse gode ting, og til slut er der eftermiddagskaffe ca. kl. 15.30. Afhængig af, hvor mange der kom-mer, kan prisen ændres, idet lejen af Nørskovgård er høj, så jo færre der er til at dele den fælles udgift, jo dyrere kan det gå hen og blive. 40 voks-ne er et slags nøgletal, som kan give balance i regnskabet.

Når I nu snart skal ud og købe den nye kalender, hvor der er plads til alle aftaler, så skriv møderne ind på de nævnte datoer med det samme!!

Som antydet i det foregående er der flere, nye medlemmer undervejs.

Mens Helga og jeg endnu var i Frankrig, kom der en mail fra Arja Rohlin, som fortalte, at de i deres krigsbørnsforening havde talt om muligheden for at kombinere en fællesrejse til Danmark med deltagelse i et møde i vores forening. Det skulle gerne være i juni, så det passede jo fint med,

at vi ikke kunne komme på Liselund på de tidspunkter i maj, som vi ellers have planlagt ved mødet i Ribe! Arja håbede på at kunne samle et sted mellem 10 og 15 deltagere, så måske kan årsmødet i 2011 blive et af de større, når også mange finnebørn fra Danmark naturligvis møder op. Møderne er jo altid størst øst for Storebælt.

Fra Finland kom Irmeli Saarinen-Møller sammen med sin mand, Egon.

De skulle som før nævnt aflevere bøger fra Reijo Pajuoja, hvilket de har gjort flere gange tidligere, nemlig med Reijos bog om hjemvendte finne-børn: ”Som krigsbarn i Danmark”. Det var bl.a. de to, som reddede for-eningen fra et underskud ved mødet på Harmonien, idet de tog en rask beslutning om at blive til middagen. Irmeli er med i krigsbørnsforeningen i Finland i samme område, som Reijo Pajuoja bor i. At Egon Møller er dansk, siger navnet vel, men han har ikke tænkt sig at flytte tilbage til Danmark, siger han.

De to nye adresser er her:

                                   Arja Rohlin

                                   Kvarnvägen 13

                                   82143 Bollnäs

                                   Sverige

og                              Irmeli Saarinen-Møller

                                   Petäjäkaari 1

                                   47710 Jaala

                                   Finland                     

Men der er endnu et nyt medlem, nemlig:

                                   Maija Pedersen

                                   Thyrasvej 11 D

                                   7400 Herning

Jeg var inviteret til Herning af Foreningen NORDEN for at fortælle om finnebørn, og blandt tilhørerne sad Maija. I kaffepausen snakkede vi sam-men, og hun sagde på et tidspunkt, at hun da godt ville være medlem i vores forening, for hun var jo også finnebarn, og havde endda i en kort periode været medlem, dengang foreningen var ganske ny. Hun havde meldt sig ud igen, fordi det virkede uoverskueligt at komme til møderne rundt omkring i landet.

Det er ret sjældent, jeg kommer så langt væk som til Herning for at for-tælle – jeg har dog også været i Holstebro, Ringkøbing, Viborg og Grenå samt på Fyn i tidens løb, men jeg holder mig helst til det sydlige Jylland. Jeg ved også, at min pris i forhold til, hvad andre forlanger, er latterlig lav, nemlig kørselsgodtgørelse efter statens takst plus 2 flasker Gammel Dansk! Men jeg gør det jo også kun for at udbrede kendskabet til ”finne-børn”, og betragter ikke min fortælling som en ekstra indtægtskilde. Det bliver til ca. 10 gange snak i løbet af vinterhalvåret, så Helga og jeg kan fint få en Gammel Dansk hver lørdag og søndag til morgenmaden!

Og så følger en adresseændring:

Arvo Egeriis er flyttet fra Lindelunden 17 til Æblelunden 15, men det er stadig i 4070 Kirke Hyllinge. Ændringen trådte i kraft d. 1. oktober.

Brevets øvrige indhold er følgende:

Formanden for den finske Centralforening for Krigsbørn, Brita Stenius-Aarniala, har sendt et spørgeskema til mig sammen med en opfordring til at sende det ud til alle finnebørn blandt vore medlemmer. Da det er langt det letteste for mig at sende det til alle medlemmer, altså også fx til 2. generationsmedlemmerne, få I det alle med i brevet her.

Det er ganske frivilligt, om I vil deltage, men vore svar vil naturligvis sammen med alle de øvrige svar fra finnebørn og krigsbørn i Sverige og Finland, kunne give et mere nuanceret billede, som fremtidens forskere i emnet kan bruge. Svarene vil i første omgang blive opbevaret ved Cen-tralforbundet, men senere vil det komme i Finlands Riksarkiv, og hvis man ikke ønsker sine svar åbnet allerede nu, kan man i øverste venstre hjørne på konvolutten skrive et årstal for, hvornår den må åbnes.

Det kan fx være 2020 eller endnu senere. Jeg kan ikke rigtigt se formålet med udsættelsen, men det er altså muligt at ”gemme” sin seddel.

Alle, som får lov at se og læse i skemaerne, er pålagt tavshedspligt, og eventuelle forskere vil først få adgang til materialet om mange år.

Skemaet kan også sendes ganske anonymt, idet man ikke behøver at skrive sit navn på de første linier i skemaet, men man kan i stedet finde på en signatur, som så også skal skrives uden på konvolutten.

Mange af spørgsmålene er direkte henvendt til hjemvendte finnebørn, så da er vi mange, som ikke kan svare, men i øvrigt kan man i det hele ta-get lade være med at svare på spørgsmål, som man af en eller anden grund ikke ønsker at kommentere.

Skemaet skal sendes til følgende adresse:

                                   Tjm-Systems Oy

                                   Taisto Vihavainen

                                   Läntinen teollisuuskatyu 11

                                   02920 Espoo

                                   Finland.

I slutningen af instruktionssiden skrives der, at Centralforeningen gerne også modtager fotografier (eller kopier af fotografier) og andet materiale, idet de mener, at tingene derved bedre sikres mod at forsvinde, når vi er døde – det er jo ikke sikkert, at vore efterkommere vil gemme den lille kuffert eller rygsæk, som vi havde med i 1942 eller et andet årstal.

På fotografierne er det vigtigt at skrive navne på personerne – det kan man gøre på bagsiden – og også hvor og hvornår billedet er taget.

På instruktionssidens allerførste linie henvises til en side i deres med-lemsblad. Jeg har klippet den korte, svenske del ud, og sender den med på en af de følgende sider, hvor der var plads mellem andre småting.

Fra Onni Hiltunen (4100 Ringsted) har jeg fået en lang artikel, som var i Berlingske Tidende d. 21. september. Den fortæller den barske historie om borgerkrigen mellem ”de røde” og ”de hvide” i 1918, og artiklen hen-viser til den udstilling, som er i Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K i perioden 11. september til 30. december. Alle, som har lejlighed til det, bør lægge vejen forbi museet for at se denne mørke side af vort lands historie.

Tapio Juhl (7860 Spøttrup) har sendt en mail om samme udstilling og gør også opmærksom på, at man kan læse mere på museets hjemmeside, som logisk nok er www.arbejdermuseet.dk

Lidt turistreklame skal der også være denne gang! Anja Olsen (6710 Es-bjerg) har sendt artiklen, som koncentrerer sig om Helsingfors.

På bagsiden af det store ark om Finlands hovedstad er der endnu en oversigt over navnedage, men denne gang ordnet efter dato, så man dag for dag kan se, om det nu er en eller anden man skal ringe eller skrive til i den anledning. Det er Jorma Jansson (24280 Salo, Finland), som har sendt den.

I et nummer af POLITIKEN var der for snart længe siden en artikel om kriminalitet i de nordiske landes erhvervsliv, og selv om Finland ikke er helt uden brådne kar, idet 17% af landets virksomheder har registreret en eller anden form for kriminalitet, så ligger de dog bedst, mens Norge og Danmark er bundskraberne.

I Höör i Skåne sidder den flittigste mand blandt alle de svenske krigs-børn, nemlig Tapani Rossi, som nogle gange har været med til vore møder på Sjælland. Han skriver meget af deres medlemsblad Medlemsnytt, ligesom han er hovedmanden bag deres hjemmeside, som har navnet: http://krigsbarn.eu

Nu har Tapani fået en ny ide, nemlig at der skal fastsættes en ”Krigs-barnets dag”, ligesom man har så mange andre dage, og han vil gerne have kommentarer, som kan sendes som mail til tapani@rossi.se.

Det blev jo en  l a n g  smøre, så nu mangler jeg blot at sende de venligste hilsner til jer alle.

Kai

P.S. Har I set vores nye hjemmeside?!    www.finnebarn.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *