Nyhedsbrev december 2010

Haderslev d. 2.december 2010.

Kære medlemmer og andre modtagere af brevet.

Så er tiden kommet til årets sidste brev og dermed også tiden til at sige:

   Hyvää joulua JA

     Onnellista uutta vuotta

For adskillige år siden fik jeg endnu en henvendelse om finnebørn fra en ung studerende ved en af de højere læreanstalter. Det var Mettelene Stervbo-Kristensen, som læste ved Historisk Institut på Århus Universitet.  Hun havde fundet på, at hun ville skrive sit speciale om netop finnebørn, men da 3-4 andre i tidens løb har haft samme ide, uden at jeg nogen sinde har fået at vide, om det var blevet til noget, så regnede jeg heller ikke denne gang med at se et resultat. Men minsandten ! Mettelene havde gennemført arbejdet, men hun havde glemt at give mig det lovede svar, når opgaven var færdig. Rent tilfældigt fandt Helga den, da hun som så ofte før ”surfede” på internettet. Jeg skrev naturligvis straks til Mettelene, og der kom også meget hurtigt svar, hvor indledningsordene var: ”Jeg er frygtelig ked af, at jeg ikke har fået sendt det færdige resultat til dig før nu. Det beklager jeg meget. Jeg har haft dårlig samvittighed over det!”

Opgaven blev til et digert værk på ca. 130 sider inkl. bilag, og Mettelene var så venlig at sende to eksemplarer til mig. Dem vil jeg have med til de følgende møder, så man kan bladre og læse i dem, men jeg har også fået lov til at sende dele af opgaven med ud i medlemsbreve. De citater, som er på nogle af siderne, skulle jeg fjerne ophavsmandens/kvindens navn ved, idet Mettelene havde lovet anonymitet til deltagerne.

Jeg fik i sin tid lov til at sende medlemslisten til Mettelene på en lidt bagvendte måde, idet jeg i et medlemsbrev skrev, at hvis jeg ikke fik indsigelser, så betragtede jeg det som accept af udleveringen af listen. Der var ingen, der protestere, så derfor fik de dengang 110 i Danmark boende finnebørn tilsendt et spørgeskema fra Mettelene. Der var 63, som returnerede skemaet, så der må have været 47, som af en eller anden grund ikke ønskede at give oplysninger. Det var lidt skuffende for hende, idet den statistiske underbygning af hendes undersøgelser blev mindre, end hun havde håbet.

Mettelene har fra ”Mannerheimförbundets danska utskotts” arkiv på Riksarkivet i Helsingfors fået oplyst, at ikke færre end 451 finnebørn af de 3764, som kom til Danmark, blev hernede. Af disse 451 blev 216 adopteret, mens de øvrige 235 fik ”plejefamilieaftaler”. Tallet 451 er større, end jeg har troet eller haft kendskab til i forvejen, men når det kommer fra et så officielt sted som Riksarkivet, så må det vel stemme.  

Hvordan sådan en ”plejefamilieaftale” så ud, kan I se længere fremme i brevet.

Da jeg ikke er adopteret, har mine danske forældre sikkert haft sådan en ”pleje-familieaftale”, men jeg har aldrig set papiret. Måske har mine danske forældre smidt den ud på et tidspunkt, hvor de har følt sig sikre på, at jeg ikke længere kunne blive taget fra dem.

For at udbygge indholdet af svarskemaerne fra de 63, lavede Mettelene interview med 10 af de finnebørn, som havde svaret, og da Mettelene bor i Fredericia henvendte hun sig hovedsageligt til finnebørn i Øst- og Sydjylland. Alle interviewene blev optaget på bånd.

Mettelene lavede opgaven så fyldestgørende, at den fik karakteren 9 efter den gamle 13-skala, men det krævede så også, at hun udover spørgeskemaer og interviews måtte læse i ikke færre end 54 bøger på dansk, svensk, engelsk eller tysk!  Det har nok ikke været nødvendigt at læse alle bøgerne hele vejen igennem, men det har vel også været besværligt at finde det relevante stof frem, når der måske blot stod et par sider et eller andet sted i bogen.

Som sagt har jeg fået lov til at sende dele af opgaven ud til jer i medlemsbreve, og de første dele kommer med i dette brev.  Jeg starter med side 39, hvor Mettelene giver ”Den historiske baggrund for finnebørnenes ophold i Danmark”. Meget af det kender de fleste af os sikkert i forvejen, men det er måske rart nok at få et samlet overblik over den krigshistoriske udvikling fra november 1939 til september 1944 både i Finland og i resten af Europa, herunder de rænker, som Stalin og Hitler smedede med hensyn til opdelingen af Østeuropa i interessesfærer.

Mettelenes næste overskrift til et afsnit lyder: ”Krigens konsekvenser for civil-befolkningen” og derefter kommer ”Organiseringen af finnebørnsaktionen”, og

det er her, vi finnebørn så kommer ind i opgaven for alvor, idet hun bl.a. opregner de udvælgelseskriterier, man fulgte, når børnene til evakuering skulle udpeges.

Så kan vi jo hver især finde ud af, hvilken af de 5 grupper, vi hører hjemme i! For mit vedkommende er det nærmest gruppe 5, selv om jeg kun havde én bror.

Flere afsnit følger i de kommende breve.

Så kommer der et par praktiske oplysninger:

Esteri Andersen (2640 Hedehusene) har nu truffet aftale om tid og lokale til forårsmødet. Planen var oprindeligt, at det skulle være i starten af april, men da var lørdagene optaget, så mødet bliver i stedet afholdt

                                            Lørdag d. 26. marts 2011.

I januarbrevet vil der både være en tilmeldingsseddel med menu og pris samt et kort over Hedehusene med mødestedet markeret.

Esteri og jeg diskuterede lidt, om vi skulle gå over til det finsk/svenske system med deltagerbetaling forud for at undgå evt. underskud ved afbud p.g.a. sygdom eller andet, men vi endte med at holde fast ved det ”normale”, nemlig at vi betaler, når vi kommer, og så håber vi på, at helbredet holder, selv om vi alle bliver ældre!

Måske vil de, som må sende afbud, betale et symbolsk beløb i erstatning?

Der er også en adresseændring, nemlig fra Timo Ratikainen, som hidtil har boet på Kiiskitie 13 i 48800 Kotka. Hans nye adresse er Saratie 4, men det er stadig i Kotka.

De fleste har vist set TV-udsendelsen ”Krigens børn” om Olavi, Aira og mig. Den blev i sin tid lavet af en journalist, Lisbeth Jessen, som bor i Hoptrup, hvor alle de tre nævnte børn kom til, og i øvrigt kom vi også alle tre fra Malmi (forstad til Helsingfors).  Finland har nu hædret Lisbeth ved at tildele hende ”Finske Løves fortjenstmedalje”, som hun fik overrakt ved en højtidelighed på Finlands Ambassade i København d. 25. maj.  Til stede var Lisbeths far, som hedder Jørgen Jessen, hendes mand, som også hedder Jørgen med efternavnet Aabenhus, samt Olavi, som havde lavet indstillingen til udnævnelsen, som blev foretaget af Ambassadør Maarit Jalava.

Artiklen om medaljeoverrækkelsen er skrevet af Ritva Tuokka, som mange af jer sikkert husker som en af de flittige gæster, der mange gange har taget turen fra Finland for at være med os til vore møder, senest i Ribe ved årsmødet i juni.

Den er oversat af Anja Olsen (Esbjerg) fra de finske krigsbørnsforeningers medlemsblad ”Sotalapsi”.

Selv om Olavi Niikanoff meldte sig ud af foreningen for flere år siden, så må der på denne tid af året være på sin plads at sende en ”julemandsartikel” ud. Den er ganske vist gammel – helt fra 2003 – og desværre manglede der lidt på side 2 af nogle af billederne, men man kan godt se, at det er julemanden, som tager sig en lur på sin slagbænk. Om ”Niik” også er i aktion som julemand i år, ved jeg ikke, for allerede for nogle år siden kneb det meget for ham at klare strabadserne i juletiden.

Vi kender alle de søde julefilm, som i denne tid kan ses både i biograferne og på TV, men den finske instruktør Jalmari Helander har lavet en ”antijulefilm”!

Den har premiere her i Haderslev som det ene af blot to steder i Danmark, og det sker netop i dag (2.december), hvor jeg er godt i gang med årets sidste medlems-brev. Jeg tror ikke, at jeg vil se den, for efter at have læst anmeldelserne i både Jydske Vestkysten og Politiken er det ikke noget for mig – selv om det er finsk!

I slutningen af anmeldelsen med overskriften ”Ingen bløde pakker fra Finland” henvises til anmeldelsen af en lignende hollandsk ”antijulefilm”, som jeg også tager med her i brevet. Dog håber jeg ikke, at I får ødelagt juleglæden ved at læse artiklerne!!

På bagsiden af endnu en lille artikel om ”antijulefilmen” med overskriften ”Den sataniske julemand”, er der en om Søren Sørensen, som var en af initiativtagerne til udstillingen på Arbejdermuseet, som ligger i Rømersgade 22, København K. Udstillingen om den blodige, finske borgerkrig i 1918 er åben endnu en måneds til – indtil udgangen af året – så hvis du af en eller anden grund har et ærinde i København – måske for at købe julegaver – så bør et besøg på Arbejdermuseet indgå i programmet.

Med venlig hilsen og endnu engang:

GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR!!

   KAI

Nyhedsbrev oktober 2010

 

Haderslev 2010.10.15.

Kære finnebørn og andre modtagere af brevet.

Allerførst en advarsel, nemlig at min andel af brevet, som oftest fylder 4 sider, denne gang kommer til at strække sig over hele 7 sider, idet der er en mængde praktiske oplysninger, som jeg skal have sendt ud til jer.

Derefter lidt om møder: Endnu et møde er godt overstået. Desværre blev tilslutningen ikke så stor, som jeg havde ønsket, idet vi blot var 31 inkl. 2 fra 2. generation og 1 fra 3. generation. Vi kunne have været 5-6 flere, men i de sidste dage før mødet kom der adskillige afbud. Der var flest p.g.a. sygdom, men en enkelt var blæst fast i en havn, så han først kunne komme af sted igen flere dage senere! På forunderlig vis kom der flere tilmeldinger – de to sidste på selve dagen – så vi kom ikke til at betale for flere end de tilstedeværende.

Nogle sætter så meget ind på at være med, at da deres chauffør måtte melde afbud, så sprang de resolut på toget til Vojens og tog bussen der-fra. Og det var endda 3 af de 12, der kom fra Sjælland! Fra Sverige kom Eero sammen med sin hustru Margot, og et nyt medlem, som bor i Boll-näs i Sverige, var netop i oktober på besøg hos sin søn i Kokkedal på Nordsjælland, meldte sig også til.

Sendebudet fra Finland – han kom med 30 eksemplarer af Reijo Pajuojas statistik over finnebørn – besluttede også at blive sammen med sin hustru, som nu også er meldt ind i vores forening. Adresser på ikke færre end tre nye medlemmer følger lidt længere fremme i brevet.

Jeg havde et par dage før mødet afleveret en lille meddelelse på Jydske Vestkystens lokalkontor i håb om, at de måske ville sende en fotograf, men det havde de vist ikke tid til, men dagen før var der en lille notits i avisen. Den følger her:

Finnebørn mødes til hygge-arrangement.

Danmarks bedst integrerede flygtningegruppe. Det kalder Kai J. Palomäki Schmidt ”finnebørnene”. De er alle født i Finland og kom til Danmark efter krigen mellem Finland og Rusland omkring 1940. I dag er de omkring 75 år, så der er kun 30 tilbage. De mødes 3 gange om året, og næste gang er i morgen på Harmonien. Her får de besøg af borgmester Jens Christian Gjesing, og de velintegrerede danskere med finske rødder får middag og kaffe under arrangementet.

Heldigvis er vi da flere end 30 tilbage!!

Borgmester Gjesing holdt en lille tale om det prisværdige i, at vi stadig holder sammen og mødes jævnligt trods det, at vi er spredt over hele landet. Denne gang var der endda 3 med fra Sverige samt 2 fra Finland, som dog nok ikke var kommet, hvis de ikke havde haft opgaven med at bringe Reijos bøger til os.

Denne gang gik det godt med økonomien trods afbudene, fordi andre trådte til, men det kan vi ikke regne med hver gang, så ved kommende møder må vi enten forudse underskud ved afbud, eller måske skal vi indføre det svenske (og finske) system, nemlig at man betaler ved til-meldingen? Det vil jeg helst undgå, men måske kan de, der sender afbud med meget kort varsel, på frivillig basis betale en slags bod? Ved de to seneste møder – årsmødet i Ribe og nu her i Haderslev – kom der afbud meget sent, i Ribe endda selv samme morgen, hvor mødet begyndte om lørdagen!

Men der er andre møder i den kommende tid! Forårsmødet 2011 i øst har Esteri Andersen (2640 Hedehusene) lovet at tage sig af i samarbejde med nogle af de andre ”finnepiger”. Datoen er ikke endelig fastlagt, men det bliver en lørdag, sandsynligvis i første halvdel af april, altså før påsken, som falder i dagene 21.-25. april med palmesøndag d.17. april. Jeg håber at kunne sende indbydelsen med pris (og menu?) ud senest i januarbrevet.

Årsmødet bliver på Liselund ved Slagelse i weekenden 17.-19. juni 2011.

Ved den lejlighed kan vi vente en lille flok fra Sverige, idet vort nye medlem, Arja Rohlin, arbejder på at arrangere en bustur med 10-12-15 medlemmer fra den lokale krigsbørnsforening.

Aftale om priser m.m. regner jeg med at få gjort i løbet af efteråret.

Endelig har Karin Maagaard lovet at tage sig af efterårsmødet i vest d. 1. oktober 2011. Det bliver samme sted som for et par år siden, nemlig på NØRSKOVGÅRD blot et par km sydvest for Haderslev. Det er Karins plan, at det skal være en ”familiedag”, altså både for os ”gamle”, men også og måske især for 2. og mest for 3. generation, så flere unge, børn og børne-børn, kan bringes til forståelse for, hvad ”finnebørn” er for nogle væsner.

Der er fine legemuligheder på Nørskovgård samt naturligvis mulighed for at tage en tur i skoven og se på rådyr og kronhjorte.

Karin har en god forbindelse, som både kan levere og hjælpe med at til-berede maden, så prisen kan blive trykket langt ned. Det foreløbige bud er 150 kr for voksne, 50 kr for børn/unge mellem 12 og 17 år, mens børn fra 0 til 11 år kan deltage gratis! Vi kan som sædvanligt mødes fra ca. kl. 10, hvor der en kop kaffe eller te og saftevand til børnene samt et stykke franskbrød. Kl. 12.30 er der frokost med en masse gode ting, og til slut er der eftermiddagskaffe ca. kl. 15.30. Afhængig af, hvor mange der kom-mer, kan prisen ændres, idet lejen af Nørskovgård er høj, så jo færre der er til at dele den fælles udgift, jo dyrere kan det gå hen og blive. 40 voks-ne er et slags nøgletal, som kan give balance i regnskabet.

Når I nu snart skal ud og købe den nye kalender, hvor der er plads til alle aftaler, så skriv møderne ind på de nævnte datoer med det samme!!

Som antydet i det foregående er der flere, nye medlemmer undervejs.

Mens Helga og jeg endnu var i Frankrig, kom der en mail fra Arja Rohlin, som fortalte, at de i deres krigsbørnsforening havde talt om muligheden for at kombinere en fællesrejse til Danmark med deltagelse i et møde i vores forening. Det skulle gerne være i juni, så det passede jo fint med,

at vi ikke kunne komme på Liselund på de tidspunkter i maj, som vi ellers have planlagt ved mødet i Ribe! Arja håbede på at kunne samle et sted mellem 10 og 15 deltagere, så måske kan årsmødet i 2011 blive et af de større, når også mange finnebørn fra Danmark naturligvis møder op. Møderne er jo altid størst øst for Storebælt.

Fra Finland kom Irmeli Saarinen-Møller sammen med sin mand, Egon.

De skulle som før nævnt aflevere bøger fra Reijo Pajuoja, hvilket de har gjort flere gange tidligere, nemlig med Reijos bog om hjemvendte finne-børn: ”Som krigsbarn i Danmark”. Det var bl.a. de to, som reddede for-eningen fra et underskud ved mødet på Harmonien, idet de tog en rask beslutning om at blive til middagen. Irmeli er med i krigsbørnsforeningen i Finland i samme område, som Reijo Pajuoja bor i. At Egon Møller er dansk, siger navnet vel, men han har ikke tænkt sig at flytte tilbage til Danmark, siger han.

De to nye adresser er her:

                                   Arja Rohlin

                                   Kvarnvägen 13

                                   82143 Bollnäs

                                   Sverige

og                              Irmeli Saarinen-Møller

                                   Petäjäkaari 1

                                   47710 Jaala

                                   Finland                     

Men der er endnu et nyt medlem, nemlig:

                                   Maija Pedersen

                                   Thyrasvej 11 D

                                   7400 Herning

Jeg var inviteret til Herning af Foreningen NORDEN for at fortælle om finnebørn, og blandt tilhørerne sad Maija. I kaffepausen snakkede vi sam-men, og hun sagde på et tidspunkt, at hun da godt ville være medlem i vores forening, for hun var jo også finnebarn, og havde endda i en kort periode været medlem, dengang foreningen var ganske ny. Hun havde meldt sig ud igen, fordi det virkede uoverskueligt at komme til møderne rundt omkring i landet.

Det er ret sjældent, jeg kommer så langt væk som til Herning for at for-tælle – jeg har dog også været i Holstebro, Ringkøbing, Viborg og Grenå samt på Fyn i tidens løb, men jeg holder mig helst til det sydlige Jylland. Jeg ved også, at min pris i forhold til, hvad andre forlanger, er latterlig lav, nemlig kørselsgodtgørelse efter statens takst plus 2 flasker Gammel Dansk! Men jeg gør det jo også kun for at udbrede kendskabet til ”finne-børn”, og betragter ikke min fortælling som en ekstra indtægtskilde. Det bliver til ca. 10 gange snak i løbet af vinterhalvåret, så Helga og jeg kan fint få en Gammel Dansk hver lørdag og søndag til morgenmaden!

Og så følger en adresseændring:

Arvo Egeriis er flyttet fra Lindelunden 17 til Æblelunden 15, men det er stadig i 4070 Kirke Hyllinge. Ændringen trådte i kraft d. 1. oktober.

Brevets øvrige indhold er følgende:

Formanden for den finske Centralforening for Krigsbørn, Brita Stenius-Aarniala, har sendt et spørgeskema til mig sammen med en opfordring til at sende det ud til alle finnebørn blandt vore medlemmer. Da det er langt det letteste for mig at sende det til alle medlemmer, altså også fx til 2. generationsmedlemmerne, få I det alle med i brevet her.

Det er ganske frivilligt, om I vil deltage, men vore svar vil naturligvis sammen med alle de øvrige svar fra finnebørn og krigsbørn i Sverige og Finland, kunne give et mere nuanceret billede, som fremtidens forskere i emnet kan bruge. Svarene vil i første omgang blive opbevaret ved Cen-tralforbundet, men senere vil det komme i Finlands Riksarkiv, og hvis man ikke ønsker sine svar åbnet allerede nu, kan man i øverste venstre hjørne på konvolutten skrive et årstal for, hvornår den må åbnes.

Det kan fx være 2020 eller endnu senere. Jeg kan ikke rigtigt se formålet med udsættelsen, men det er altså muligt at ”gemme” sin seddel.

Alle, som får lov at se og læse i skemaerne, er pålagt tavshedspligt, og eventuelle forskere vil først få adgang til materialet om mange år.

Skemaet kan også sendes ganske anonymt, idet man ikke behøver at skrive sit navn på de første linier i skemaet, men man kan i stedet finde på en signatur, som så også skal skrives uden på konvolutten.

Mange af spørgsmålene er direkte henvendt til hjemvendte finnebørn, så da er vi mange, som ikke kan svare, men i øvrigt kan man i det hele ta-get lade være med at svare på spørgsmål, som man af en eller anden grund ikke ønsker at kommentere.

Skemaet skal sendes til følgende adresse:

                                   Tjm-Systems Oy

                                   Taisto Vihavainen

                                   Läntinen teollisuuskatyu 11

                                   02920 Espoo

                                   Finland.

I slutningen af instruktionssiden skrives der, at Centralforeningen gerne også modtager fotografier (eller kopier af fotografier) og andet materiale, idet de mener, at tingene derved bedre sikres mod at forsvinde, når vi er døde – det er jo ikke sikkert, at vore efterkommere vil gemme den lille kuffert eller rygsæk, som vi havde med i 1942 eller et andet årstal.

På fotografierne er det vigtigt at skrive navne på personerne – det kan man gøre på bagsiden – og også hvor og hvornår billedet er taget.

På instruktionssidens allerførste linie henvises til en side i deres med-lemsblad. Jeg har klippet den korte, svenske del ud, og sender den med på en af de følgende sider, hvor der var plads mellem andre småting.

Fra Onni Hiltunen (4100 Ringsted) har jeg fået en lang artikel, som var i Berlingske Tidende d. 21. september. Den fortæller den barske historie om borgerkrigen mellem ”de røde” og ”de hvide” i 1918, og artiklen hen-viser til den udstilling, som er i Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K i perioden 11. september til 30. december. Alle, som har lejlighed til det, bør lægge vejen forbi museet for at se denne mørke side af vort lands historie.

Tapio Juhl (7860 Spøttrup) har sendt en mail om samme udstilling og gør også opmærksom på, at man kan læse mere på museets hjemmeside, som logisk nok er www.arbejdermuseet.dk

Lidt turistreklame skal der også være denne gang! Anja Olsen (6710 Es-bjerg) har sendt artiklen, som koncentrerer sig om Helsingfors.

På bagsiden af det store ark om Finlands hovedstad er der endnu en oversigt over navnedage, men denne gang ordnet efter dato, så man dag for dag kan se, om det nu er en eller anden man skal ringe eller skrive til i den anledning. Det er Jorma Jansson (24280 Salo, Finland), som har sendt den.

I et nummer af POLITIKEN var der for snart længe siden en artikel om kriminalitet i de nordiske landes erhvervsliv, og selv om Finland ikke er helt uden brådne kar, idet 17% af landets virksomheder har registreret en eller anden form for kriminalitet, så ligger de dog bedst, mens Norge og Danmark er bundskraberne.

I Höör i Skåne sidder den flittigste mand blandt alle de svenske krigs-børn, nemlig Tapani Rossi, som nogle gange har været med til vore møder på Sjælland. Han skriver meget af deres medlemsblad Medlemsnytt, ligesom han er hovedmanden bag deres hjemmeside, som har navnet: http://krigsbarn.eu

Nu har Tapani fået en ny ide, nemlig at der skal fastsættes en ”Krigs-barnets dag”, ligesom man har så mange andre dage, og han vil gerne have kommentarer, som kan sendes som mail til tapani@rossi.se.

Det blev jo en  l a n g  smøre, så nu mangler jeg blot at sende de venligste hilsner til jer alle.

Kai

P.S. Har I set vores nye hjemmeside?!    www.finnebarn.dk

Mindehøjtidelighed i Churchillparken

Igen i år havde mindehøjtideligheden ved Mindestenen for finnebørnenes plejeforældre tiltrukket en større gruppe af mennesker. Udover Finnebørn, der var repræsenteret af hele 3 generationer, var også repræsentanter fra Københavns Kommune og Københavns Finske Forening til stede.

Efter en kort mindetale ved Erkki Kalevi Trige blev der lagt mange smukke blomster ved Mindestenens fod, og der blev holdt et øjebliks stilhed, så ”alle kunne tænke på hver deres”, som Erkki udtrykte det i sin tale.

Efter højtideligheden fik Erkki overrakt 3 sort-hvid fotos, der alle var taget i Århus i 1941. Et af billederne viste Finnebørn (heriblandt Erkki selv) på Bellevue, hvor de var på vej til en badetur iført deres stiveste puds med jakke, slips og det hele. Det er spændende, at en sådan historisk dokumentation kan dukke op så mange år senere.

Se fotografier fra mindehøjtideligheden her.

Nyhedsbrev – Juli 2010

Efter endnu engang at måtte indlede brevet med den sørgelige meddelelse om Jens Juel Larsens bortgang, så kan jeg da også bringe en god, nemlig indmeldelsen af et nyt medlem. Det er Esteri Andersens datter, som har besluttet at ville være med, så I kan tilføje navn m.m. på adresselisten:

Anemone Ojala
Kløvervej 1 C
4139 Viby Sj.
25 72 28 48

Det er jo dejligt, at endnu en fra 2. generation har meldt sig, og måske bliver der snart flere, hvis det opråb, som Karin Maagaard har lavet, bærer frugt. Jeg håber, at alle de finnebørn, som selv har børn, lader Karins seddel gå videre til dem. Emnet blev omtalt ved årsmødet i Ribe, hvor nogle af os mente, at foreningen nok ville uddø, når vi var væk, mens andre havde den mening, at 2. generation måske ville fortsætte, ligesom danske udvandreres efterkommere i USA eller Canada stadig holder fast ved deres danske afstamning.

Angående krigsbørnsmødet i Lahti d. 25.-26. september var der i brevet for en måned siden dels program og dels noget om, hvordan man skulle betale og hvilke muligheder, der var for indkvartering.

Helmi Carlsen (Æblevænget 5, 6330 Padborg, tlf. 74 67 37 76) regner stadig med at tage turen til Finland for at være med ved mødet, og hun har allerede været i kontakt med Martti Rusin, som har tilbudt at være behjælpelig med at reservere hotelplads m.m. Hvis du også planlægger at tage derop, så ring til Helmi, som så vil hjælpe dig videre med kontakten til Lahti.

Helmi vedlagde følgende praktiske oplysninger, som I også får her, men snak først og fremmest med Helmi, hvis du har planer om at være med.

Du kan vælge et af de hoteller, der er nævnt i brochuren.

Meddel os, hvilket hotel, du vil bo på af hensyn til bustransporten.

Betal deltagergebyr senest d. 25.08.2010. Prisen er 80,00 euro inkl. bustransport. Beløbet betales til Lammin Osuuspankki konto nr. 471230-212915.

I officersklubben findes tidsplaner for tog og buslinjer.

Følgende ”finnebørn” i Lahti kan kontaktes på disse telefonnumre:

Martti Rusin tlf. 00358 0400567850
Aune Piiparinen tlf. 00358 0503570169
Ritva Koskimaa tlf. 00358 0407416364
Asta Lisakkala E-mail: a-i.iisakkala@phnet.fi

Der er også den mulighed, at du kontakter vort medlem Sylvi Nieminen, Riekontie 3 as. 19 b, 15230 Lahti tlf. 00358 0400830926, men det sikreste og nemmeste er at træffe en aftale med Helmi.

Hvis der bliver en side til overs et sted i brevet, så sender jeg også Helmis oversættelse af programmet med – den er meget lig med Anja Olsens oversættelse i junibrevet.

Og så videre til vort eget næste lørdagsmøde i Danmark. Det bliver her i Haderslev på Hotel HARMONIEN. Med her i brevet er der indbydelse med tilmeldingsseddel, kort over byen, en ”særmelding” til alle medlemmer, samt lidt historie om ”Selskabet Harmonien”, hvis oprindelige navn var ”Det harmoniske Selskab af 1799”. Karin Maagaard har undersøgt flere steder, og Helga og jeg har lavet rundture for at opspore flere muligheder, og vi er nu nået til den erkendelse, at hvis man ikke har mulighed for at låne et lokale til en meget lav pris, samt få mad leveret ligeledes til en fornuftig pris som ”diner transportable”, så er det vist umuligt at lave et lørdagsmøde under 200 kr., hvilket netop bliver prisen for mødet d. 2. oktober.

Jeg håber ikke, at det afholder alt for mange fra at deltage, men det er uden tvivl det prisleje, vi må være forberedt på i fremtiden. Rut Grönroos fik underskud på mødet i Havdrup, men stædig, som Rut er, så ville hun selv klare den sag!

Hvis nogen overvejer at blive i Haderslev natten over, så har Eero og Margot fra Sverige booked sig ind allerede, da han måtte sende afbud til mødet i Ribe. Desuden er der to senge reserveret til søstrene Berlin, så der er kun to ledige pladser hos os nu. Det billigste derefter er DANHOS-TEL (tlf. 74 52 13 47), hvor vi holdt årsmødet i 2004, men mange ønsker måske at køre hjem samme aften, når vi slutter ved 4-5 tiden.

I løbet af efteråret håber jeg, at en eller anden – eller nogle i fællesskab – har fundet et sted øst for Storebælt til forårsmødet. Naturligvis skal de små møder være så billige som muligt, men som skrevet før, så tror jeg ikke, at det kan gøres under 200 kr. i fremtiden.

Som skrevet i brevet for en måned siden i referat fra generalforsamlingen, så har Reijo Pajuoja lavet endnu en bog – det er Reijo, som for år tilbage skrev bogen ”Som krigsbarn i Danmark” (jeg har endnu nogle tilbage – pris 150 kr.).
Reijos nye bog er nærmest en statistisk oversigt, idet alle vore navne er noteret i alfabetisk rækkefølge. Desuden er der en mængde tabeller, vistnok med aldersfordeling, fordeling af drenge og piger, og hvorfra vi kom og hvor i Danmark vi endte, men da det hele er på finsk, så kunne jeg ikke helt finde ud af det. Ved mødet i Ribe var der desværre ikke tid for de finskkyndige til at oversætte dele af bogen, men Reijo har tilbudt at sælge bogen (på finsk) + en dansk oversættelse af de væsentligste dele, så vi alle vil kunne få nye oplysninger og måske endda finde frem til nogle af dem, vi rejste sammen med? Reijo ønsker, at der er minimum 30, som binder sig til at købe et eksemplar for den pris, han har fastsat, nemlig 130 kr. Hvis nogen skulle ønske at købe den originale finske bog uden dansk tillæg, så er prisen 100 kr. Send mig et postkort med bestillingen, så får jeg bøgerne i løbet af efteråret – bragt til døren af Egon, som er en af Reijos gode venner med ærinde i Danmark jævnligt!

Og så til noget helt personligt for mig. Min danske plejefar døde som den sidste fra min forældregeneration for ca. 20 år siden. Vi ryddede naturligvis op i hans hjem og fandt da også mange spændende ting i et hjørne i klædeskabet. Der var en skotøjsæske med en del breve fra min finske mor, den rygsæk, som jeg havde haft med indeholdende min trøje fra dengang, en kasket, en varm pelshue samt et spil ”Musta Pekka”.

I en skrivebordsskuffe lå den medalje, som alle danske plejeforældre fik efter krigen – det var vistnok i 1947, med desværre var det medfølgende diplom ikke at finde noget sted. Desuden lå der en hel masse andre papirer, som i første omgang blev arkiveret i en papkasse til senere undersøgelse. Men den gik i glemmebogen og kom først frem igen ved et rent tilfælde for en måneds tid siden!

Blandt en mængde ark, som ingen betydning havde (gamle regninger fra butikken m.m.) og derfor gik direkte til genbrug, lå der også nogle ark, som betød lidt for mig personligt.

Det ene ark er en meddelelse fra Kommunaldirektør Melander, som stod for indkvarteringen af de 102 børn, som kom til Haderslev. Her står der mere præcist, end hvad jeg tidligere vidste, om ankomsttid – datoen kendte jeg – om den stedlige kontaktperson, nemlig fru bagermester Holm, på hvis græsplæne vi da også blev modtaget, og også at det var Melander, som havde bestemt, hvem det enkelte barn skulle bo hos. Det fremgår af pkt. 2), hvor man opfordres til at sende barnets navn ind til Magistraten, hvis barnet ikke han huske sin adresse i Finland – det må betyde en sammenkædning af plejefamilie og barn. Min danske mor påstod ellers livet igennem, at de havde valgt mig, fordi jeg så mest sølle og elendig ud af os alle, men det var altså forudbestemt, hvem der skulle have hvem!

I pkt. 1) står der, at opholdet ”vil antageligt strække sig over 3 – 3½ måned”, hvilket kunne tyde på, at vi skulle hjem for at fortsætte skole-gangen i starten af september. Det kom ikke til at ramme en eneste af de 15, som kom til Hoptrup – de første blev sendt tilbage i december 42. Da krigen sluttede, var vi kun 2 tilbage, nemlig Olavi Oksa, som måtte rejse hjem i 1947, og mig.

Det andet, vigtige papir er fra slutningen af marts 1943. Det er en forespørgsel, om mine plejeforældre er villige til at beholde mig yderligere et halvt års tid, hvilket de var endog meget villige til! Hvor mange af de andre, ”mindre” finnebørn, som fik tilbuddet om at blive sommeren over, ved jeg ikke, men i løbet af de sidste krigsår forsvandt snart en og snart en anden, indtil vi som skrevet før, kun var 2 tilbage.

I de sidste linjer står der lidt om ”Vitaminol”, og jeg må indrømme, at jeg her ca. 70 år senere næsten får kvalme igen blot ved at læse navnet – det smagte frygteligt, men ned skulle det jo!!

Så følger et ganske kort afsnit fra bogen ”Finlandsbarnen i Danmark” med en beretning om en hjemtransport i et ikke nævnt årstal under krigen, men det har sandsynligvis været i august, for de skulle hjem for at gå i skole, som begyndte i starten af september.

Sommeren står for døren, og sommeren er rejsetid. Derfor er der et par artikler, som Anja Olsen gav mig i Ribe, med her. Ganske vist er beretningen fra Lappeenranta en ”vinterartikel”, men stedet er også et besøg værd om sommeren.

I artiklen om Sydfinland er der mange små tips om seværdigheder, som man kan opsøge, og hvis man vil spise lidt ekstra specielt i Åbo, så er ”Enkeliravintola” måske stedet!

For at alle arkene kan få stof på begge sider, følger der nogle små stumper fra især Politiken om Finland. Trykketeknisk er det nemlig en stor fordel, at begge sider på alle arkene rummer et eller andet!

Med venlig hilsen og fortsat god sommer – og efterår!
Kai

De i nyhedsbrevet omtalte artikler kan rekvireres hos Kai Schmidt

Nyhedsbrev – Juni 2010

Så er årsmødet – det 18. i rækken – forbi. Det blev det vistnok mindste hidtil, idet vi lørdag morgen kun var 40 deltagere, men så dukkede en ”finnedreng” med efternavnet Sousjärvi op, og han spurgte, om han og hans hustru måtte være sammen med os dagen igennem, og det måtte han naturligvis, for der var jo plads til dem, idet jeg fik det sidste afbud kl. 7.35 lørdag morgen !!! Han var på besøg hos sine danske ”søskende” i Brørup, så de to overtog de 2 pladser, som det meget sene afbud havde efterladt, hvilket var heldigt set fra et økonomisk synspunkt, for selv om værten havde været meget large og ikke ville have noget for de afbud, som kom så sent som de første dage i juni, så var vi kommet til at betale for afbuddet lørdag morgen.

Fredag aften var vi ikke færre end 34 tilmeldt, og så kom der endda 2 ekstra med til middagen, idet et medlem havde ”privatchauffør”, og de fik lov til at spise med – mod betaling naturligvis. Priserne for deltagelse havde jeg sat en smule højere end det, vi skulle betale på ”Danhostel”, idet jeg ville være forberedt på at kunne betale for vægteren, som fortalte meget fint om vægternes opgaver gennem tiderne og om Ribe by, samt også at kunne betale for en gæst eller to fra den finske ambassade, men da der var afbud derfra, gav mødet et overskud på næsten 1.000 kr., hvilket kan ses på nedenstående oversigt.

Deltagerbetaling: 53.100 kr.
Danhostel: 51.365 kr.
Vægter: 750 kr.
Overskud: 985 kr.

Et af de vigtige punkter på dagsordenen var naturligvis næste års generalforsamling. Stedet skulle være Liselund, men tidspunktet var vanskeligt, idet pinse, grundlovsdag, Kristi Himmelfartsdag og Bededag blokerede mange weekender netop i den periode. Til sidst nåede vi frem til 27.-29. maj, men min forespørgsel på Liselund gav desværre følgende svar: ”Den weekend er allerede booked af ”Grundtvigske valg- og frimenigheder”. Telefonkontakt til bestyrelsens medlemmer endte med, at vi med et lille flertal besluttede os for weekenden 17. – 19. juni 2011

Alternativet ville have været den første weekend i maj, hvilket er så tidligt på foråret, at vi næppe kunne regne med at kunne sidde ude i parken, som vi plejer at gøre med en stille øl og med en sang eller to til. Desuden ville det blive lidt for tæt på forårsmødet på Sjælland.

Vægterens fortælling og rundvisning i byen var god og spændende trods det alt for kolde vejr. Vi har jo ellers altid været forkælet med fint vejr ved årsmøderne, men denne gang var det stormende og regnfuldt det meste af tiden. Jeg er sikker på, at det bliver meget bedre på Liselund næste år i weekenden 17.-19. juni!

Søndag formiddag så vi en DVD om perioder af Mannerheims eventyrlige liv. Der var ikke så meget om hans tid i zarens tjeneste, og hans lange rejse på hesteryg igennem store dele af Asien blev ikke beskrevet, men hvis I skulle falde over hans bog ”Fra Samarkand til Peking på hesteryg” så afsæt en halv sommer til at læse den! Reijo Vakala supplerede filmen med oplysninger om Mannerheims yndlingsrestaurant i Helsingfors, hvor man stadig holder hans stambord i hævd. Det bord kan andre ikke uden videre sætte sig ved! Mannerheim havde også en foretrukken middagsret, som Anja Olsen havde opskriften på, så den følger på bagsiden af den sidste side i mit brev. Så kan I ved lejlighed servere den for jeres gæster.

Ved generalforsamlingen blev den finske folkedragt, som Pirkko Andersen (4000 Roskilde) forærede foreningen, solgt til Rut Grönroos for 2.000 kr., Hun havde den på ved festmiddagen lørdag aften, og Terttu Andersen (4700 Næstved) havde også sin på. Måske vil flere og flere tage en finsk folkedragt på ved kommende møder, men der er måske ikke så mange, som har en?

Helmi Carlsen og Anja Olsen har oversat invitationen til krigsbørnsmødet i Lahti d. 25.-26. september. Jeg håber, at nogle, som alligevel er i Finland i den periode, vil lægge vejen forbi, så ”Finnebørn i Danmark” kan blive repræsenteret. Ligesom ved de svenske møder skal man i Finland betale forud (80 euro), ligesom man selv skal booke hotelplads. Der er ikke tlf.nr. ved alle de 4 nævnte hoteller, så det er nok meningen, at man skal søge dem på internettet og også bestille plads ad den vej.

Jeg har i tidens løb flere gange nævnt, at man rundt omkring på købstædernes byarkiver kan finde oplysninger om finnebørns ankomst til de forskellige byer. Det har Tuula Berlin (4200 Slagelse) gjort på byarkivet i Skælskør, hvortil hun kom i foråret 1942, sandsynligvis i midten af maj. Mange af jer andre kan finde lignende oplysninger.

Mange af jer har set TV-udsendelsen om de 3 finnebørn fra Hoptrup, nemlig Airi, Olavi og mig. Den blev lavet for nogle år siden i serien ”Krigens børn”, hvor de to næste udsendelser handlede om børn fra Vietnam og Somalia. Filmen om finnebørnene er vist et par gange på DR2 og også i såvel finsk som svensk TV.

Journalisten bag udsendelsen var Lisbeth Jessen, som bor i Hoptrup – det var nok derfor, at det netop var 3 finnebørn, som havde været i Hoptrup, der var med i udsendelsen. Lisbeth Jessen har også lavet en udsendelse om massakren på over 15.000 polske officerer i Katyn i Polen under 2.verdenskrig.

For disse arbejder har Lisbeth Jessen fået såvel en polsk som en finsk orden. At omtalen af tildelingen naturligvis stod i vores lokale aviser (Jydske Vestkysten og Haderslev Ugeavis) var vel en selvfølge, men selv POLITIKEN bragte en omtale af begivenheden!

En journalist fra Ugeavisen ringede til mig for at spørge, om jeg kendte noget til den omtalte TV-udsendelse, og da jeg fortalte, at jeg var en af de medvirkende, så lavede hun et længere interview, som resulterede i en lille artikel lige nedenunder omtalen af Lisbeth Jessen. Den sender jeg med, så det store ark kan blive nogenlunde fyldt ud.

På bagside af det store ark er der en artikel fra Politiken om den afgåen-de statsminister i Finland, Matti Vanhanen, som var kommet i mediernes søgelys. Han afløses af en kvinde, nemlig Mari Kiviniemi, så rækken af kvindelige statsministre i de nordiske lande bliver længere og længere, idet såvel Sverige og Norge vist også har damer i spidsen, og en skønne dag kommer turen måske også til Danmark!?

Som mange af jer sikkert ved, så kommer jeg meget ud i foreninger for at fortælle om finnebørn – det er mest i pensionistforeninger, men også nogle gange i fx Foreningen Norden. Det er mere sjældent, at jeg kommer ud på skoler, hvor man ellers kunne synes, at det ville være godt for børnene at høre om de bedst integrerede flygtninge i Danmarks historie. For 5-6 år siden var jeg på en skole, hvor jeg fortalte for 9. årgang, men de var nærmest ligeglade. Det interesserede dem overhovedet ikke, men de nød sikkert, at de ikke skulle lave noget i den time, så jeg afsluttede før tid, idet jeg ikke gad se på deres uopmærksomhed længere. De var vist oven i købet glade, for læreren sendte dem blot ud til et forlænget frikvarter.

Noget ganske andet oplevede jeg for en måneds tid siden, da en tidligere kollega spurgte, om jeg ville komme ud og fortælle om finnebørn for eleverne i skolens 2 2.klasser. Jeg var lidt betænkelig, fordi jeg tænkte på, hvordan det var gået på den anden skole med de store elever, men det blev en anderledes glædelig oplevelse! Børnene sad med meget stor opmærksomhed og lyttede i næsten 1½ time. Bagefter stillede de fornuftige spørgsmål, og de var faktisk ikke særligt villige til at forlade klasseværelset, da det ringede til frikvarter. En uges tid senere fik jeg breve fra begge klasserne, og jeg tillader mig at sende kopier af nogle af dem. Den ene klasse havde skrevet på blåt papir – derfor er kopierne ret grå. Den anden klasse havde sat deres ret enslydende, små breve sammen på et helt ark. Det er kun nogle af dem, I får at se, for ellers kunne jeg fylde hele dette brev med børnenes hilsner.

Med venlig hilsen
Kai Schmidt

P.S. det næste brev bliver sendt ca. 20. juli. Der håber jeg at kunne sende invitationen til lørdagsmødet i vest, men det medlem, som lovede at forsøge at finde et sted, har trukket sit tilsagn tilbage, så……….

Det næste brev derefter kommer i starten af oktober.

De i Nyhedsbrevet omtalte artikler og bilag kan rekvireres hos Kai Schmit

Kommenteret dagsorden fra generalforsamlingen – juni 2010 på DANHOSTEL i Ribe.   

1. valg af mødeleder og mødesekretær.

Mødeleder: Preben Jensen

Sekretær: Helga Schmidt

 2. formandens beretning.

Blev godkendt. M.h.t. Reijo Pajalas brev gjorde Kai opmærksom på, at paragraffen om ekskludering altid har været der.

 3. forelæggelse af regnskab.

Regnskabet blev udsendt i brevet i april til orientering for medlemmerne.

To medlemmer har kun betalt henholdsvis 100 og 125 kr – derfor det ”skæve” tal ved kontingent for 2009.

Punktet ”blomster” er 200 kr til bårebuket til Hans Carl Eriksen og 200 kr til buket til mindesten d. 6. december.

4. Forslag fra generalforsamlingen 2009.

Mødefrekvensen indskrænkes til generalforsamling og ét ”lørdagsmøde”, således at generalforsamlingen holdes i 3. weekend af maj og ”lørdagsmødet” i starten af oktober, skiftevis i øst og i vest.

Marita Rambusch: to møder om året er godt

Tuula Berlin, Helmi Carlsen Anita Nikander, Rut Grönroos m.fl. ønskede møder som nu. ”Vi glæder os jo sådan hver gang” sagde Rut.

Afstemning: 17 for møder som hidtil, 4 for kun 2 møder. Resultat: vi forsætter med 3 møder.

 5. indkomne forslag:

 a. Mødested for generalforsamlingen i 2011 (øst for Storebælt).

Vi har tidligere vedtaget, at det i fremtiden altid er på Liselund i ulige årstal.

MEN: anden weekend er i pinsen: duer det ? Første weekend er grundlovsdag og umiddelbart foran er der Kristi Himmelfartsdag (torsdag): duer det ?

Mit forslag: årsmødet holdes i 2011 i den sidste weekend i maj, dvs. fra fredag d.27. til søndag d.29. maj på Liselund.                

27.-29. maj blev vedtaget. 

Dette kunne desværre ikke lade sig gøre, idet ”Grundtvigske Valg- og Frimenigheder” var kommet os i forkøbet!

I stedet får vi 17.-19.juni 2011. Det er tæt på sommeren, men ellers kunne vi kun få plads i starten af maj.

b. Årsmøde i 2012: vest for Storebælt.

Det har hvert år været vanskeligt at finde steder i weekender pga. travlhed på kroer m.m.

Mit forslag: årsmødet afholdes på hverdage i vest, men i weekender i øst på Liselund.     

Vedtaget, så årsmøderne i vest holdes tirs-ons-torsdag engang i slutningen af maj eller starten af juni.

 c. Mødesteder for de små møder:

I vest i starten af oktober 2010: Sted og arrangør?

Kai har ikke hørt fra et medlem, som tidligere har tilbudt at finde et sted.

Karin Maagaard prøver at finde noget, ellers ??   

I øst i marts/april 2011: Sted og arrangør?

Marita Christiansen spørger på Vallø, og flere andre forsøger rundt omkring på Sjælland.

GIV VENLIGST BESKED TIL KAI SNAREST, HVIS DU HAR FORSLAG!

 d. Et beløb til SOS-børnebyerne ligesom i 2009 (1000 kr.)

Vedtaget.

Beløbet sendes sammen med de 200 kr, som et medlem sendte i forventning om, at der blev lavet en ekstra indsamling, hvilket ikke skete.

5. Fastlæggelse af kontingent

 Forslag: 150 kr pr år i Danmark, 250 sv.kr for medlemmer i Sverige og 20 euro for medlemmer i Finland, samt 30 dollar i USA.

Værdien af såvel 250 svenske kroner, 20 euro og 30 dollar svarer meget nær til 150 danske kroner.         

Kontingentet hæves til 175 kr pr år p.g.a. forventede øgede portoudgifter.

Kurserne pr. 1.1.2011 bruges til omregningen.

 6. valg 

a. Formand (er ikke på valg).

b. 1 bestyrelsesmedlem (Jaakko Kettunen)

     (Jarmo Lehtonen er ikke på valg.)

     Jaakko Kettunen accepterede dagen efter genvalg.

c. Suppleant (Anja Staggemeier er suppleant nu)

     Anja Staggemeier accepterede dagen efter genvalg.

     Anja Olsen blev ved mødet valgt som ekstra suppleant, hvis en af de førnævnte skulle ønske at træde ud.

d. Revisor: (Ritva Andersen er revisor nu)

     Ritva Andersen blev genvalgt.

e. Revisorsuppleant:

     Eine Davidsen blev valgt til suppleant.

 7. Evt.

Skal der gøres noget for at få aktiveret 2.generationsmedlemmerne.

Karin Maagaard laver et oplæg til et kommende brev.

Reijo Pajuoja har udarbejdet en bog med statistik om finnebørn. Bl.a. er alle vore navne listet op i alfabetisk orden, så man måske kan finde frem til nogle af sine ”rejsekammerater” fra dengang. Teksten er på finsk, men Reijo har tilbudt at lave et tillæg med dansk tekst – dog minimum 30 stk. Prisen vil blive 130-150 kr for bog + tillæg.

Ring eller skriv til Kai, hvis du ønsker et eksemplar.

Der er kommet en indbydelse til ”finnebørnsmøde” i Lahti d. 25.-26 september. Vieno Tallqvist, som er formand for ”finnebørnsforeningen i Helsingfors” vil meget gerne have, at vi fra Danmark er repræsenteret ved mødet.

Der er program og vejledning om tilmelding og betaling i brevet.

Helmi Carlsen overvejer at rejse derop, så snak med hende om evt. følgeskab. (tlf. 74 67 37 76).

 8.  oplæsning og godkendelse af referat

Blev foretaget

Helga Palomäki Schmidt